ua en
Розклад установчої сесії 30.09 -1.10.2017 р.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

Установча сесія 18.11 -19.11.2017 р.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ЗМРс - 161 з 18.09 по 22.09.2017 р.
ЗМРт - 171, ЗУПт-171 з 18.09.2017р до 22.09.2017 р.
ЗУП-131 з 2.10.2017 р по 21.10.2017 р.
ЗМДС-161,ЗМДС-162,ЗМДС-163 (формат xls)
ЗММРп - 171, ЗМУПп-171 з 30.10.2017
ЗУПт - 161 з 6.11.2017
ЗМРт - 161 з 6.11.2017
Установча сесія 18.11 -19.11.2017 р.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗМППРп - 171, ЗМКПРп - 171 з 25.09.2017 до 29.09.2017 р.
ЗСР - 131, ЗСР - 132 з 09.10.2017
ЗПРт - 141, ЗП - 141 з 09.10.2017
ЗПР- 131,132,ЗПРк-151,ЗПРк-152 з 09.10.2017
ЗПР - 151, ЗПРб - 161 з 30.10.2017
ЗСР - 151 з 30.10.2017
ЗФРт - 161 з 30.10.2017
ЗФРт - 171, ЗФРт - 172 з 30.10.2017
ЗТПРт - 171,ЗППРт - 171,ЗКПРт - 171 з 30.10.2017
ЗСР - 141, ЗСРт - 161, ЗСР - 161 з 20.11.2017
ЗПРт-151,ЗПРт-161, ЗПР-141, ЗПР-161, ЗПРб-171 з 20.11.2017
ЗМРс - 161 з 20.11.2017

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗТМ - 171,ЗБА - 171,ЗТМ - 161,ЗБА - 161,ЗМТМп - 171,ЗМАТп - 171,ЗМЗВп - 171 з 28.10.17
Установча сесія механіко-технологічного факультету 18.11 -19.11.2017 р.
Установча сесія факультету електронних та інформаційних технологій 18.11 -19.11.2017 р.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА

ЗПЦс-161 (формат xls)

ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Установча сесія центру післядипломної освіти 18.11 -19.11.2017 р.
ЗТКТ - 151 з 16.10.17, ЗТКТ - 152 з 30.10.17,
ОГОЛОШЕННЯ