ua en
Розклад установчої сесії 30.09 -1.10.2017 р.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

Установча сесія 18.11 -19.11.2017 р.
Екзаменаційна сесія
ЗФ - 141(формат xls)
ЗБО - 141(формат xls)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ЗУПт - 161 з 6.11.2017
ЗМРт - 161 з 6.11.2017
Установча сесія 18.11 -19.11.2017 р.
ЗМ - 141 з 4.12.2017
ЗМРт - 171 з 4.12.2017
ЗУПт - 171 з 4.12.2017
ЗТ-141 (формат xls)
ЗМен-141 (формат xls)
Екзаменаційна сесія ФПМУЯЖ
ЗМДС-161,ЗМДС-162,ЗМДС-163

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗПРт-151,ЗПРт-161, ЗПР-141, ЗПР-161, ЗПРб-171 з 20.11.2017
ЗМРс - 161 з 20.11.2017
ЗСР - 171,ЗМСРп - 171 з 4.12.2017
ЗПР - 171,ЗМКПРп - 171,ЗМППРп - 171,ЗМТПРп - 171 з 4.12.2017

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗТМ - 171,ЗБА - 171,ЗТМ - 161,ЗБА - 161,ЗМТМп - 171,ЗМАТп - 171,ЗМЗВп - 171 з 28.10.17
Установча сесія механіко-технологічного факультету 18.11 -19.11.2017 р.
Установча сесія факультету електронних та інформаційних технологій 18.11 -19.11.2017 р.
Екзаменаційна сесія механіко-технологічного факультету
Екзаменаційна сесія факультету електронних та інформаційних технологій .

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА

ЗПЦс-161 (формат xls)
ЗБ-141 (формат xls)
ЗГКЗ-141(формат xls)

ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Установча сесія центру післядипломної освіти 18.11 -19.11.2017 р.
ЗТКТ - 151 з 16.10.17, ЗТКТ - 152 з 30.10.17,
Екзаменаційна сесія центру післядипломної освіти
ОГОЛОШЕННЯ