ua en

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.03.2018(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.03.2018(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 23.04.2018(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 23.04.2018(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.12.2017(5)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.12.2017(4)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.12.2017(3)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.12.2017(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.12.2017(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 27.11.2017(3)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 27.11.2017(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 27.11.2017(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 30.10.2017(3)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 30.10.2017(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 30.10.2017(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 24.04.2017(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 24.04.2017(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 27.03.2017(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 27.03.2017(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 27.02.2017(3)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 27.02.2017(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 27.02.2017(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 31.01.2017

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 10.01.2017

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.12.2016(4)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.12.2016(3)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.12.2016(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.12.2016(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 28.11.2016(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 31.10.16(3)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 31.10.16(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 31.10.16(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 29.09.16

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 30.05.16

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 04.05.16 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 04.05.16 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 28.03.16 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 28.03.16 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 29.02.16 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 29.02.16 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 25.01.16 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 25.01.16 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 28.12.15 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 28.12.15 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 30.11.15 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 30.11.15 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.10.15 (3)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.10.15 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.10.15 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 28.09.15 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 28.09.15 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 23.03.15

ОГОЛОШЕННЯ