ua en

У структурі Чернігівського національного технологічного університету чільне місце посідає редакційно-видавничий відділ. Історія редакційно-видавничого відділу тісно пов’язана з віхами історії Чернігівського національного технологічного університету. Створений у 1960 році Чернігівський факультет Київського політехнічного інституту, а з 1965 року – Чернігівський філіал КПІ мали у штаті групу технічних засобів обслуговування, яка забезпечувала необхідними матеріалами навчальний процес.

У 1991 році на базі Чернігівського філіалу Київського політехнічного інституту було утворено Чернігівський технологічний інститут. У новому статусі інститут вимагав забезпечення навчально-методичними матеріалами, які відповідали б новим вимогам щодо змісту освіти. Отже, у березні 1991 року було створено редакційно-видавничий відділ, обладнаний найновішою на той час копіювально-множильною технікою. Відділ видавав і тиражував навчальні програми, методичні рекомендації, роздатковий матеріал тощо згідно з планами навчально-методичної роботи кафедр.

У 1991 році на базі Чернігівського філіалу Київського політехнічного інституту було утворено Чернігівський технологічний інститут. У новому статусі інститут вимагав забезпечення навчально-методичними матеріалами, які відповідали б новим вимогам щодо змісту освіти. Отже, у березні 1991 року було створено редакційно-видавничий відділ, обладнаний найновішою на той час копіювально-множильною технікою. Відділ видавав і тиражував навчальні програми, методичні рекомендації, роздатковий матеріал тощо згідно з планами навчально-методичної роботи кафедр.

Статус університету Чернігівський технологічний інститут отримав у 1999 році. Відповідно до завдань університету змінились і функції редакційно-видавничого відділу. Спектр редакційно-видавничих робіт було значно розширено за рахунок випуску наукових видань, зокрема, збірників наукових праць «Вісник Чернігівського державного технологічного університету» серії «Технічні науки» та «Економічні науки» (засновані у 1996 році). З 2015 року «Вісник Чернігівського державного технологічного університету» серія «Економічні науки» перейменовано у «Проблеми і перспективи економіки та управління» (свідоцтво про державну реєстрацію від 03.02.2015 № 21189-10989ПР), а Вісник Чернігівського державного технологічного університету» серія «Технічні науки» – у «Технічні науки та технології» (свідоцтво про державну реєстрацію від 12.03.2015 № 21269-11069ПР).

Чернігівський національний технологічний університет внесено до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (свідоцтво № 4802 від 01.12.2014 р.).

Сьогодні редакційно-видавничий відділ – це сучасний видавничо-поліграфічний комплекс, основною функцією якого є редагування, підготовка до друку та тиражування наукової і навчально-методичної літератури з метою забезпечення навчального процесу та науково-дослідної діяльності університету.

Редакційно-видавничий відділ обладнаний новою технікою, застосовує у своїй діяльності сучасні інформаційні технології. Технічне забезпечення дозволяє випускати наукові журнали «Проблеми і перспективи економіки та управління», «Технічні науки та технології» 4 рази на рік (включені до переліку фахових видань України, входять до багатьох наукометиричних баз даних).

Разом з тим РВВ ЧНТУ здійснює випуск електронного наукового журналу «Фінансові дослідження».

Стратегічним напрямком у діяльності редакційно-видавничого відділу є випуск підручників, навчальних посібників, а також монографій, матеріалів науково-практичних конференцій, авторефератів тощо.

Видання Чернігівського національного технологічного університету охоплюють різноманітні галузі знань: економіка, математика, фізика, механіка, електроенергетика, хімія, радіотехніка, електроніка, комп’ютерні науки, інформатика, товарознавство, менеджмент, державне управління, право, соціальна робота та ін.

Відділ має свій ідентифікатор у системі Міжнародної стандартної нумерації книг ISBN, оформлює замовлення та виготовляє документи про освіту, здійснює видавничу діяльність за договорами з фізичними та юридичними особами.

Отримати послуги можна за адресою: м. Чернігів,  вул. Шевченка, 95, корп. 1, каб. 310.
Довідки за телефоном: (04622) 665-146                e-mail: riocomp2@ukr.net
38 (050) 708-04-53
38 (097) 953-17-93
Контактна особа: Музика Владислав Віталійович, начальник РВВ

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ ЧНТУ виконує такі види робіт

ОГОЛОШЕННЯ