ua en

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВРА

Спеціальність Освітня програма Нормативні терміни навчання
Код Назва Денна форма навч. Заочна форма навч.
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
Обліково-економічний факультет
051 Економіка Економічна кібернетика 4
051 Економіка Економіка підприємства 4
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 4 5
Фінансово-економічний факультет
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 4 5
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси підприємств та установ 4 5
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Факультет проектного менеджменту, управління якістю та життєзабезпечення
073 Менеджмент Менеджмент 4 5
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері 4 5
074 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 4 5
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 4 5
181 Харчові технології Харчові технології та інженерія 4 5
Факультет життєдіяльності, природокористування і туризму
073 Менеджмент Управління персоналом та економіка праці 4 5
075 Маркетинг Маркетинг 4 4,5
125 Кібербезпека Кібербезпека 4
201 Агрономія Агрономія 4
205 Лісове господарство Лісове господарство 4
242 Туризм Туризм 4 5
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Юридичний  факультет
081 Право Трудове право та правове забезпечення управлінської діяльності 4 4,5
081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура.) 4 4,5
081 Право Правове забезпечення підприємницької діяльності 4 4,5
262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність 4 4,5
Факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації
227 Фізична терапія. Ерготерапія Фізична реабілітація 4 5
231 Соціальна робота Соціально-правовий захист 4 4,5
231 Соціальна робота Соціально-психологічна допомога населенню 4 4,5
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ
Факультет електронних та інформаційних технологій
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 4
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 4 5
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 4 4,5
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 4
171 Електроніка Електроніка 4 5
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 4
Механіко-технологічний факультет
131 Прикладна механіка Технології машинобудування 4 5
131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання 4 5
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 4 5
187 Деревообробні та меблеві технології Деревообробні та меблеві технології 4
192 Будівництво та цивільна інженерія Комп’ютерні технології у будівництві 4 5
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 4 5
Інженерно-будівельний факультет
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія 4 5
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 4 5
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Гідротехніка (водні ресурси) 4 5

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МАГІСТРА

Спеціальність Освітня програма Нормативні терміни навчання
Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
Обліково-економічний факультет
051 Економіка Економічна кібернетика 1,4
051 Економіка Економіка
довкілля і природних ресурсів
1,4
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1,4 1,9
Фінансово-економічний факультет
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 1,4 1,9
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінансовий менеджмент підприємств та установ 1,4 1,9
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Факультет проектного менеджменту, управління якістю та життєзабезпечення
073 Менеджмент Менеджмент 1,4 1,9
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері 1,4 1,9
074 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 1,4 1,9
074 Публічне управління та адміністрування Державна служба 1,4 1,9
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1,4 1,9
181 Харчові технології Харчові технології 1,4 1,4
Факультет життєдіяльності, природокористування і туризму
073 Менеджмент Управління персоналом та економіка праці 1,4 1,4
075 Маркетинг Маркетинг 1,4 1,9
205 Лісове господарство Лісознавство та практичне  лісівництво 1,4
242 Туризм Туризмознавство (за видами) 1,4
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Юридичний  факультет
081 Право Трудове право та правове забезпечення управлінської діяльності 1,4 1,4
081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура.) 1,4 1,4
081 Право Правове забезпечення підприємницької діяльності 1,4 1,4
Факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації
231 Соціальна робота Соціально-правовий захист 1,4 1,4
231 Соціальна робота Соціально-психологічна допомога населенню 1,4 -
231 Соціальна робота Соціальна реабілітація 1,4 -
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ
Факультет електронних та інформаційних технологій
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (Освітньо-професійна програма) 1,4
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (Освітньо-наукова програма) 1,9
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія (Освітньо-професійна програма) 1,4 1,4
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія (Освітньо-наукова програма) 1,9
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 1,4 1,4
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 1,4
171 Електроніка Електроніка 1,4 1,4
171 Електроніка Пристрої Інтернету речей 1,4
Механіко-технологічний факультет
131 Прикладна механіка Технології машинобудування (Освітньо-професійна програма) 1,4 1,4
131 Прикладна механіка Технології машинобудування (Освітньо-наукова програма) 1,9
131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання (Освітньо-професійна програма) 1,4 1,4
131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання (Освітньо-наукова програма) 1,9
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування (Освітньо-професійна програма) 1,4 1,4
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування (Освітньо-наукова програма) 1,9
187 Деревообробні та меблеві технології Деревообробні та меблеві технології 1,4
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія (Освітньо-професійна програма) 1,4
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія (Освітньо-наукова програма)) 1,9
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство (Освітньо-професійна програма) 1,4 1,4
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство (Освітньо-наукова програма) 1,9
Інженерно-будівельний факультет
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій (Освітньо-професійна програма) 1,4
ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

073

Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою 1,4
ОГОЛОШЕННЯ