ua en

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВРА


Спеціальність
Освітня програма Нормативні терміни навчання
Код Назва Денна форма навч. Заочна форма навч.
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
Обліково-економічний факультет
051 Економіка Економічна аналітика 4 5
051 Економіка Економіка підприємства 4
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 4 5
Фінансово-економічний факультет
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 4 5
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси підприємств та установ 4 5
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Факультет менеджменту, харчових технологій та торгівлі
073 Менеджмент Менеджмент 4 5
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері 4 5
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 4 5
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 4 5
181 Харчові технології Харчові технології 4 ___
Факультет життєдіяльності, природокористування і туризму
073 Менеджмент Управління персоналом та економіка праці 4 5
075 Маркетинг Маркетинг 4 4,5
201 Агрономія Агрономія 4
205 Лісове господарство Лісове господарство 4
242 Туризм Туризм 4 ___
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Юридичний  факультет
081 Право Трудове право та правове забезпечення управлінської діяльності 4 4,5
081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура.) 4 4,5
081 Право Правове забезпечення підприємницької діяльності 4 4,5
262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність 4 4,5
Факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації
227 Фізична терапія. Ерготерапія Фізична реабілітація 4 5
231 Соціальна робота Соціально-правовий захист 4 4,5
231 Соціальна робота Соціально-психологічна допомога населенню 4 4,5
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ
Факультет електронних та інформаційних технологій
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 4
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 4 5
125 Кібербезпека Кібербезпека 4
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 4 4,5
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 4
171 Електроніка Комп’ютерні системи автоматизації 4 5
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 4
Механіко-технологічний факультет
131 Прикладна механіка Технології машинобудування 4 5
131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання 4 5
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 4 5
187 Деревообробні та меблеві технології Деревообробні та меблеві технології 4
192 Будівництво та цивільна інженерія Комп’ютерні технології у будівництві 4 5
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 4 5
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА
022 Дизайн Дизайн середовища 4 -
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія 4 5
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 4 5

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МАГІСТРА


Спеціальність
Освітня програма Нормативні терміни навчання
Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
Обліково-економічний факультет
051 Економіка Економічна кібернетика (освітньо-професійна програма) 1,4
051 Економіка Економіка 
довкілля і природних ресурсів (освітньо-професійна програма)
1,4
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування (освітньо-професійна програма) 1,4 1,9
Фінансово-економічний факультет
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-професійна програма) 1,4 1,9
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінансовий менеджмент підприємств та установ (освітньо-професійна програма) 1,4 1,9
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Факультет менеджменту, харчових технологій та торгівлі
073 Менеджмент Менеджмент (освітньо-професійна програма) 1,4 1,9
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері (освітньо-професійна програма) 1,4 1,9
073 Менеджмент Управління проектами (освітньо-професійна програма) 1,4 1,4
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (освітньо-професійна програма) 1,4 1,4
281 Публічне управління та адміністрування Державна служба (освітньо-професійна програма) - 2,6
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітньо-професійна програма) 1,4 1,9
181 Харчові технології Харчові технології (освітньо-професійна програма) 1,4 ___
Факультет життєдіяльності, природокористування і туризму
073 Менеджмент Управління персоналом та економіка праці (освітньо-професійна програма) 1,4 1,4
075 Маркетинг Маркетинг (освітньо-професійна програма) 1,4 1,9
205 Лісове господарство Лісознавство та практичне  лісівництво (освітньо-професійна програма) 1,4
242 Туризм Туризм
(освітньо-професійна програма)
1,4
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Юридичний  факультет
081 Право Трудове право та правове забезпечення управлінської діяльності (освітньо-професійна програма) 1,4 1,4
081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура.) (освітньо-професійна програма) 1,4 1,4
081 Право Правове забезпечення підприємницької діяльності (освітньо-професійна програма) 1,4 1,4
Факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації
231 Соціальна робота Соціально-правовий захист (освітньо-професійна програма) 1,4 1,4
231 Соціальна робота Соціально-психологічна допомога населенню (освітньо-професійна програма) 1,4 -
231 Соціальна робота Соціальна реабілітація (освітньо-професійна програма) 1,4 -
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ
Факультет електронних та інформаційних технологій
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (Освітньо-професійна програма) 1,4
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (Освітньо-наукова програма) 1,9
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія (Освітньо-професійна програма) 1,4 1,9
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія (Освітньо-наукова програма) 1,9
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-професійна програма) 1,4 1,4
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (освітньо-професійна програма) 1,4
171 Електроніка Електроніка (освітньо-професійна програма) 1,4 1,4
171 Електроніка Пристрої Інтернету речей (освітньо-професійна програма) 1,4 -
Механіко-технологічний факультет
131 Прикладна механіка Технології машинобудування (Освітньо-професійна програма) 1,4 1,4
131 Прикладна механіка Технології машинобудування (Освітньо-наукова програма) 1,9
131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання (Освітньо-професійна програма) 1,4 1,4
131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання (Освітньо-наукова програма) 1,9
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування (Освітньо-професійна програма) 1,4 1,4
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування (Освітньо-наукова програма) 1,9
187 Деревообробні та меблеві технології Деревообробні та меблеві технології (освітньо-професійна програма) 1,4
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія (Освітньо-професійна програма) 1,4
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія (Освітньо-наукова програма)) 1,9
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство (Освітньо-професійна програма) 1,4 1,4
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство (Освітньо-наукова програма) 1,9
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій (Освітньо-професійна програма) 1,4
193 Геодезія та землеустрій Планування та розвиток територій  (Освітньо-професійна програма) 1,4 __
ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
0073 Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою (освітньо-професійна програма) 1,4
ОГОЛОШЕННЯ