ua en

Шановні випускники шкіл та всі бажаючі отримати вищу освіту!

Юридичний факультет Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету з радістю чекає на Вас. Юрист – найпрестижніша професія у вітчизняному та світовому просторі. Створіть самі своє майбутнє!

Юридичний факультет пропонує денну та заочну форми навчання за напрямом підготовки „Правознавство”, освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та магістра.

Навчання проводиться за спеціалізаціями:

  • Цивільне та господарське право;
  • Трудове право та правове забезпечення управлінської діяльності;
  • Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура).

Навчальний процес
На факультеті функціонує 4 кафедри:

  • Кафедра трудового права, адміністративного права та процесу;
  • Кафедра кримінального права та правосуддя;
  • Кафедра цивільного, господарського права і процесу;
  • Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права.

Навчальний процес організовано з урахуванням світового досвіду підготовки юристів.

До послуг студентів – бібліотека, читальний зал, комп’ютерні класи.

Практичний досвід професійної діяльності набувається під час навчальних та технологічних практик в установах соціальної сфери, судах, державних місцевих адміністраціях на всій території України.

Студенти мають можливість поєднувати теоретичні знання з практичними навичками шляхом надання юридичних послуг населенню, працюючи в юридичній клініці „Adiutorium”.

Соціальний захист

У наявності гуртожитки, спортивний комплекс, працює медичний пункт, студентська соціальна служба за напрямками: адаптація студентів до умов навчання у вузі, соціально-правова підтримка, просвітницько-профілактичний напрям, консультування з проблем юриспруденції.

Дозвілля

Студенти беруть участь в творчій студії „Гаудеамус”, команді КВК, гуртках, секціях, випускається газета „СТУДДНІ”. Традиційними є проведення таких щорічних заходів: „Презентація першого курсу”, „Панночка інституту”, „Містер інституту”, „День здоров’я”, святкових та тематичних концертів.

Спортивно - оздоровчий комплекс пропонує заняття у секціях з футболу, волейболу, шахів, ритмічної гімнастики та ін.

Чернігівський національний технологічний університет має ІV рівень акредитації (сертифікат про акредитацію серія РД-ІV №2646746 від 25.06.2011 р.).

Форми та термін навчання:

Денна форма
Бакалавр 4 роки
Магістр 1,5 років

Заочна форма
Бакалавр 4,5 років
Магістр 1,5 років

Студенти юридичного факультету мають можливість навчатися на військовій кафедрі університету.

Студенти вивчають наступні дисципліни за циклами:

Гуманітарний і соціально-економічний: історія України, філософія, логіка, іноземна мова, основ економічно теорії, ділова українська мова та ін.

Фундаментальний: теорія держави і права, історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, судоустрій України, конституційне право України, цивільне право, господарське право, трудове право, кримінальне право, адміністративне право, фінансове право, та ін.

Професійно-орієнтований: медичне право, право соціального забезпечення, історія політичних і правових вчень, кримінологія, правова статистика, судова медицина та судова психіатрія, міжнародне приватне право, нотаріат в Україні, кримінально-виконавче право, прокуратура в Україні, адвокатура в Україні та ін.

Поле професійної діяльності випускників:

Правоохоронна система: судові органи, органи прокуратури України, СБУ, контрольно-ревізійні органи, органи податкової служби, органи юстиції, служби у справах неповнолітніх, слідчі ізолятори, пенітенціарна система, Державного казначейства, митні органи.

Громадський сектор: адвокатура, нотаріат, арбітраж, арбітражне керівництво, юридичне консультування, юридичний супровід підприємств, установ, організацій всіх форм власності.

Система соціального захисту населення: Міністерство соціальної політики, управління праці та соціального захисту населення, територіальні центри обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, Пенсійний фонд України, його структури, реабілітаційні центри, будинки - інтернати різних профілів, центри зайнятості та біржі праці, соціальні служби на підприємствах.

Адреса:
м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а
Телефон: 72-40-69
Електронна адреса: faculty_law@ukr.net
WEB-сайт: http://nnip.stu.cn.ua/

ОГОЛОШЕННЯ