ua en
25-28 червня 2012 р., Україна, м. Чернігів – Жукін

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у науково-практичній конференції, яка є складовою частиною заходів щодо виконання Закону України "Про Національну програму інформатизації" № 2684-ІІІ (2684-14) та плану науково-організаційних заходів Національної академії наук та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

ОРГАНІЗАТОРИ:

 • Національна Академія наук України
 • Академія технологічних наук України
 • Інститут проблем математичних машин і систем (ІПММС) НАН України
 • Глінвордський університет, м. Рексхем, Великобританія
 • Технічний університет Лодзі, Польща
 • Інститут прикладної математики ім. М.В. Келдиша РАН, м. Москва, Росія
 • Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, Білорусь
 • Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
 • Чернігівський державний технологічний університет

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Обмін досвідом наукових досліджень, організаційної та науково-практичної роботи з питань:
 • сучасні аспекти математичного та імітаційного моделювання систем в екології;
 • сучасні аспекти математичного та імітаційного моделювання систем у виробництві;
 • сучасні аспекти математичного та імітаційного моделювання систем в інформаційних технологіях.
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:
СПІВГОЛОВИ
Морозов А.О., чл.-кор. НАН України
Боровін Г.К., д.ф.-м.н.
Демиденко О.М., д.т.н., проф.
Джон Девіс, проф.
Іренеуш Збічіньскі, проф.
Онищенко В.О., д.е.н., проф.
ЧЛЕНИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:
Клименко В.П., д.ф.-м.н., проф.; Литвинов В.В., д.т.н., проф.; Азаров О.Д., д.т.н., проф.; Анісімов А.В. д.ф.-м.н, проф.; Бутаков Є.А., д.т.н., проф.; Верлань А.Ф., д.т.н., проф.; ГорбаньІ.І, д.т.н., проф.; Гришко В.В., д.е.н., проф.; Додонов О.Г., д.т.н., проф.; Епіфанов С.В., д.т.н., проф.; Железняк М. Й., к.ф.-м.н.; Зайченко Ю.П., д.т.н., проф., Костогризов А.І., д.т.н., проф., чл..-кор. РАРАН; Литвиненко О.Є., д.т.н., проф., Ляхов О.Л., д.т.н., проф.; Мадерич В.С., д.т.н., проф.; Максимей І.В., д.т.н., проф.; Мар’янович Т.П., чл.-кор. НАН України; Томашевський В.М., д.т.н., проф.; Можаровський В.В., д.т.н., проф.; Голубев Ю.Ф., д.ф.-м.н., проф.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
ГОЛОВА
Казимир В.В. – д.т.н., проф.
СЕКРЕТАРІ
Задорожний А.О.,
Харченко М.В.
ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Гайтан О.М., Савенок М.К., Кузьменко П.М., Мойсеєнко О.П., Кудряшов А.А.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Методи математичного та імітаційного моделювання систем.
 • Інструментальні засоби математичного та імітаційного моделювання систем.
 • Математичне та імітаційне моделювання систем в екології.
 • Математичне та імітаційне моделювання систем в виробництві.
 • Математичне та імітаційне моделювання систем в інформаційних технологіях.
 • Управління технологічними процесами на основі вбудованих моделей

ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
10 червня – останній день подання тез доповідей і заявок на участь у конференції.
10 червня – перерахування оплати за участь у конференції.
25 червня – прибуття учасників, реєстрація та пленарне засідання.
26 червня  робота в секціях, прогулянка по р. Десна.
27 червня – пленарне засідання, екскурсії по історичним місцям Чернігівщини.
28 червня – переїзд учасників в с. Жукін для проведення засідань спец. секції «Управління технологічними процесами на основі вбудованих моделей».

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ ТА ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику тез доповідей конференції до початку її проведення.
Статті за матеріалами доповідей, подані окремо під час проведення конференції, будуть опубліковані в журналі ІПММС «Математичні машини і системи» або у Віснику Чернігівського державного технологічного університету, які включені до переліку ВАК.
Офіційними мовами конференції є українська, російська та англійська.

ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ:
Матеріали доповідей надсилати в електронному вигляді (файл *.rtf або *.doc MS Word) електронною поштою на адресу mods.ipmms@gmail.com (копія kharchenko.maryna@gmail.com) або на CD звичайною поштою на адресу організаційного комітету. Тези доповідей повинні бути отримані оргкомітетом конференції не пізніше 10 червня 2012 р.

Вимоги щодо оформлення тез доповідей: текст, малюнки і формули (MS Equation 3.0); параметри сторінки – розмір паперу А4 з відступами зверху і знизу по 2 см, зліва 2,5 см, справа 1.5 см; шрифт Times New Roman розміром 10, міжрядковий інтервал - 1,0. В лівому верхньому куті вказується УДК. Назва доповіді (великими "напівжирними" літерами) вказується в центрі, у наступному рядку наводяться ініціали та прізвище авторів, далі – назва закладу (курсивними літерами), після вільного рядка починається текст доповіді. Обсяг тез доповіді не повинен перевищувати 2 (дві) сторінки формату А4.

Приклад оформлення тез доповідей
УДК 517.957

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ
РОЗВИТКУ ПОПУЛЯЦІЇ
В.Г. Маленко
Інститут прикладного системного аналізу, Україна

Проблема динаміки чисельності популяції займає центральне місце в екологічних дослідженнях. Для більш адекватного описання динаміки чисельності необхідно враховувати неоднорідності властивостей особин, зокрема вікову структуру.

Простішим прикладом структурованої моделі за віком є лінійна модель фон Фоерстера [1]. Вона має вигляд


(1)
Література

1. Von Foerster H. Some remarks on changing populations // Kinetics of Cellular Proliferation. – New-York: Grune and Stratton, 1959. – P. 382 – 407.

Вимоги щодо оформлення статей для публікації в журналі «Математичні машини і системи» викладені за адресою http://www.immsp.kiev.ua/publications/rules.html, у Віснику ЧДТУ - за адресою http://stu.cn.ua/staticpages/fahovividannya/

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ЇХ ОПЛАТА:
Інформація (ПІБ, установа, тел./факс, e-mail, назва доповіді, форма участі, умови розміщення – одно- чи двохмісний номер, термін проживання) щодо заявок на участь у конференції приймається організаційним комітетом конференції по електронній пошті до 10 червня 2012 року.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Конференція буде проводитись на базі Чернігівського держаного технологічного університету (ЧДТУ), м. Чернігів. Університет знаходиться у парковій зоні на березі р. Десна. Розміщення учасників конференції  у трьох готелях, розташованих біля університету, та, за бажанням, у гуртожитку. Учасникам конференції буде запропонована культурно-розважальна програма, яка включає екскурсії по історичним місцям Чернігівщини, а також водна прогулянка по річці Десна.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
Організаційний внесок за участь у конференції становить 175 грн. (при заочній участі) та 275 грн. (при очній участі). Він включає організаційні витрати (без проживання та харчування), друк та розсилку збірника тез доповідей при заочній участі. Вартість проживання у готелях у одномісних номерах – від 210 грн., у двомісних номерах – від 150 грн. Харчування учасників забезпечується в університетській їдальні. Оплата організаційного внеску може проводитися за реквізитами, вказаними нижче, до 10 червня 2012 року чи безпосередньо під час реєстрації по домовленості з оргкомітетом.

Адреса оргкомітету:
Чернігівський державний технологічний університет,
вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027
Телефони, email:
+38 046 295 20 88
+38 044 526 54 72
+38 093 771 50 91
vvkazymyr@gmail.com
kharchenko.maryna@gmail.com

Реквізити для оплати:
Чернігівський державний технологічний університет
Код 05460798 р/р 31250273210037 в ГУДКУ
у Чернігівській області МФО 853592
Призначення платежу: орг. внесок за участь у конференції МОДС 2012.

Офіційні сайти конференції:
http://www.immsp.kiev.ua/conferences, http://stu.cn.ua/staticpages/konf-mods2012/.
ОГОЛОШЕННЯ