ua en
Викладачі кафедри

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, метрології та фізики була створена на базі кафедри фізики, яка входила до складу університету з 1968 року.

У 1974-му значно зміцнюється матеріальна база: розширюється матеріальний практикум, створюються науково-дослідні лабораторії, в яких досліджуються оптичні властивості іонних кристалів при низьких температурах.

У 2-ій половині 1980-их років у Чернігівській філії КПІ починають розвиватися спеціальності електронного напряму – «Промислова електроніка» та «Електронно-обчислювальні машини» і на базі кафедри створюється матеріальна база для майбутніх кафедр.

Залік приймає викладач Ушаков В. Г.

На кафедрі читають теоретичний курс для всіх інженерних спеціальностей, а також дисципліни з базової підготовки бакалаврів з електронної техніки – матеріали електронної техніки, квантова електроніка та техніка надвисоких частот.

Колективом кафедри проведені наукові роботи з вивчення властивостей вузькозонних напівпровідників та створення на їхній основі детекторів надвисоких частот. Досліджувались і вивчалися електрофізичні властивості рідких кристалів різних типів. За підсумками цих досліджень опубліковано низку наукових праць і навчальний посібник. Результатом спільних із кафедрою хімії досліджень є створення ефективних засобів захисту матеріалів від корозії.

Під час навчання на кафедрі інформаційно-вимірювальних технологій, метрології та фізики студенти молодших курсів вивчають фізичні властивості та явища, які лежать в основі дії сучасної техніки, вчаться розв’язувати задачі та робити висновки, здійснювати вимірювання та проводити обробку результатів, оволодівають вмінням аналізувати технічні ситуації, графічну інформацію, уявляти фізичні процеси.

Студенти разом з викладачами кафедри
проводять наукові дослідження

Особливу увагу кафедра інформаційно-вимірювальних систем, метрології та фізики приділяє студентам – випускникам сільських шкіл, які, на жаль, не завжди мають змогу отримати добрі знання з фізики в школі.

Заняття у лабораторії проводить
доцент Ковтун А. О.

Вивчення дисциплін з фахової підготовки спеціалістів – матеріали електронної техніки, квантова електроніка та техніка надвисоких частот, дає змогу краще розуміти принципи дії багатьо х сучасних електронних компонентів та пристроїв. Майбутні фахівці опановують розуміння засобів застосування лазерів у таких сучасних технологіях як голографія, обробка та запис інформації тощо, знайомляться з принципами роботи сучасної високочастотної техніки: антен, супутникового телебачення, телекомунікаційних систем, мікрохвильових нагрівачів тощо.

Більше інформації на сайті кафедри

ОГОЛОШЕННЯ