ua en

Сайт кафедри промислової електроніки

Кафедра промислової електроніки Чернігівського національного технологічного університету – випускаюча кафедра для студентів напряму підготовки «Електронні пристрої та системи». Кафедра ПЕ заснована у 1989 році.

Викладачі кафедри
промислової електроніки
Перший випуск спеціалістів-електроніків відбувся 1992 року, і з того часу е більше 500 спеціалістів, отримавши спеціальності «Електронні системи» чи «Електронні пристрої та системи», працюють в Україні і за її межами.

Зараз на кафедрі промислової електроніки ЧНТУ працює 10 науково-педагогічних працівників, серед них - 1 доктор і 6 кандидатів наук. Очолює кафедру д.т.н., проф. Денисов Юрій Олександрович.

Термін навчання для отримання рівня «бакалавр» складає 4 роки, після чого випускник може продовжити навчання на рівні «спеціаліст» (1 рік) або «магістр» (1 рік). Навчальні дисципліни напряму підготовки «Електронні пристрої та системи» охоплюють всі напрями, необхідні сучасному електроннику, серед них:

  • Програмування та обчислювальна техніка
  • Електронні компоненти
  • Схемотехніка
  • Перетворювальна техніка
  • Мікропроцесорна техніка та програмована логіка
  • Промислові системи автоматизації і управління
  • Конструювання радіоелектронної апаратури та системи автоматизованого проектування
Студенти опановують електроніку на сучасному обладнанні всесвітньовідомих виробників - Atmel, Microchip, NXP (мікроконтролери), Texas Instruments (сигнальні процесори), Altera (програмовані логічні інтегральні схеми), Analog Device (аналогові мікросхеми).
Професор Денисов Юрій Олександрович
приймає залік у студентів магістратури
Крім того широко використовується сучасне ремонтно-монтажне обладнання (паяльні станції, термофени та ін.) та вимірювальна техніка (осцилографи, генератори, мультиметри).

Про високу якість підготовки фахівців свідчать призові місця студентів, здобуті у всеукраїнських олімпіадах, зокрема – третє місце в особистому та командному заліку.

Під час навчання студенти кафедри ПЕ отримують практичні навички, проходячи практику на підприємствах Чернігова і області. Найкращі залучаються до роботи за сумісництвом на кафедрі промислової електроніки (лаборантами, інженерами). Студенти магістратури залучаються до роботи на інженерних посадах науково-дослідних тем, які ведуться на кафедрі.

При кафедрі промислової електроніки Чернігівського національного технологічного університету працюють курси «Юний електронік», на яких школярі старших класів можуть отримати початкові знання електроніки та краще підготуватись до навчання у вузі.

Не забувають студенти і про відпочинок. Регулярно проводяться творчі зустрічі, екскурсії, спортивні змагання (футбол, велопробіги), в яких приймають участь студенти та викладачі кафедри.

Практичне заняття веде доцент
Олександр Анатолійович Велігорський
Переважна частина випускників кафедри працює за спеціальністю на підприємствах з розробки електронних систем, впровадження сучасних систем автоматизації технологічних процесів, у сфері зв’язку і телекомунікацій. Серед наших випускників – директори підприємств і компаній (Компанія «Інком», ТРК «Терра»), провідні спеціалісти (група компаній «Основа», ВАТ «Укртелеком», БП «Атілос», ВАТ «Малтюроп», САН «In Bev», ВАТ «ЧеЗаРа», компанія «Связьтехсервис»), науково-педагогічні працівники нашого університету, Національного аграрного університет у, Академії наук України, приватні підприємці, відомі програмісти, банкіри. Рівень отриманих знань дозволяє працевлаштовуватись нашим випускникам не тільки в Україні, а і за її межами.

Останнім часом проводяться дослідження з найактуальніших проблем сучасної силової електроніки – використання принципів штучного інтелекту (нейронні мережі, нечітка логіка) для покращення характеристик перетворювачів електроенергії, зокрема гібридних фільтрів, перетворювачів напруги та автоматизованого електроприводу.

Враховуючи потребу у фахівцях на регіональному й вседержавному ринку праці, плануємо відкрити нову спеціалізацію – «Електронні системи телекомунікацій».

ОГОЛОШЕННЯ