ua en

Кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування Чернігівського державного технологічного університету здійснює підготовку бакалаврів за напрямом "Інженерна механіка"(строк навчання 3 роки 10 місяців), спеціалістів за напрямом "Металорізальні верстати та системи" (строк навчання на базі бакалавра – 10 місяців, та магістрів за напрямом "Металорізальні верстати та системи" (строк навчання 1 рік 4 місяців на базі бакалавра). Кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування єдина в університеті на якій працює 3 професори і 5 доцентів, всі викладачі мають вчений ступінь і звання.

Завідувач кафедри Кальченко В.І., доктор технічних наук зі спеціальностей «Технологія машинобудування» і «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», професор. Провідний спеціаліст в галузі фінішної обробки матеріалів, написав 4 монографії (3 одноосібно), понад 400 наукових робіт, отримав 80 авторських свідоцтв та патентів.

Навчаючись за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи», студенти отримують ґрунтовні знання, які зможуть використати при конструюванні виробів та розробки технологічних процесів механічної обробки і складання із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Основу підготовки фахівців становить вивчення процесів металообробки, високоточних інтегрованих технологій машинобудування, комп’ютерного проектування обладнання, конструкцій вузлів сучасних верстатів та машин, гнучких виробничих автоматизованих верстатних систем, формоутворюючого інструменту, промислових роботів та маніпуляторів.

Лабораторна робота на
обчислювальному центрі ІР-320

За напрямком «Автомобільний транспорт» кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування ЧДТУ готує фахівців з організації та управління транспортними процесами, процесами виготовлення, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Серед професійно орієнтованих предметів слід відзначити наступні: автомобілі, автомобільні двигуни, особливості технічного обслуговування та ремонту автомобілів з електронними системами керування, технічна експлуатація автомобілів, основи САПР автомобілів і двигунів, перспективні конструкції автомобілів та ДВЗ.

Кафедрою виконуються наукові розробки за двома напрямами: розробка теоретичних основ робочих процесів шліфування зі схрещеними осями інструменту та деталі, ведуться дослідження з механізації й автоматизації сільськогосподарських робіт.

Кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування ЧНТУ співпрацює з Національним технічним університетом України «КПІ», Харківським національним політехнічним університетом «ХПІ», Національним транспортним університетом, Донецькою академією автомобільного транспорту, Донецьким національним технічним університетом, Запорізьким національним технічним університетом та інш.

Відкрите заняття
"Знайомство з промисловим роботом"

У науковій роботі кафедри активну участь беруть студенти. Найкращі з них продовжують навчання в аспірантурі за трьома спеціальностями і докторантурі. Щороку кафедра випускає майже 30 інженерів-механіків широкого профілю. Випускники працюють на посадах директорів заводів і підприємств, головних інженерів, начальників служб, начальників цехів, відділів та дільниць, інженерів-конструкторів, інженерів-технологів, інженерів-дослідників, інженерів-організаторів виробництва. Невдовзі планується відкрити магістратуру (за напрямком підготовки «Автомобільний транспорт»), а зі спеціальності «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» буде відкрита спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських дисертацій.

Детальніше дізнайтесь на сайті кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування

ОГОЛОШЕННЯ