ua en

Кафедра маркетингу, PR-технологій та логістики здійснює фахову підготовку висококваліфікованих та конкурентоспроможних на ринку праці фахівців за спеціальністю 075 «МАРКЕТИНГ» за рівнями вищої освіти: бакалавр, спеціаліст та магістр.

МАРКЕТИНГ сьогодні займає центральне місце в структурі управління вітчизняними підприємствами, установами та організаціями, а фахівці з маркетингу є запорукою їх конкурентоспроможності.

МАРКЕТИНГ – це погляд в майбутнє!
Маркетинг не стоїть на місці!
І тому йому постійно потрібні нові, молоді, креативні, енергійні кадри!!!
І ці кадри вирішують все!!!
Маркетологи, майбутнє за вами!!!

МАРКЕТОЛОГ – це фахівець, який поєднує знання в галузі економіки, менеджменту, статистики, соціології, психології тощо. Маркетолог відповідає за розробку продуктово-ринкової стратегії підприємства і знає відповідь на питання: «Як підприємству отримати прибуток в складних умовах?».

Основними завданнями фахівця з маркетингу є:

 • збір і обробка інформації про ринок;
 • вивчення споживачів та оцінка конкурентів;
 • розробка маркетингових планів;
 • формування товарної та цінової політики підприємства;
 • встановлення та підтримання контактів з клієнтами підприємства;
 • розробка рекомендацій щодо вдосконалення управління підприємством;
 • реклама товарів та послуг.

МАРКЕТОЛОГИ можуть працювати на підприємствах (установах, організаціях) усіх форм власності та різного профілю. Окрім того, високоякісна різнопланова економічна підготовка надає реальну можливість випускникам відкривати власні підприємства і успішно займатися ВЛАСНИМ БІЗНЕСОМ.

Випускники спеціальності МАРКЕТИНГ можуть займати такі посади:

 • Комерційний директор;
 • Начальник відділу маркетингу, відділу збуту та інших підрозділів відповідного напрямку діяльності;
 • Заступник начальника підрозділу;
 • Провідний фахівець відділу маркетингу підприємств різних галузей промисловості;
 • Товарознавець, торговий представник;
 • Фахівець з банківського маркетингу;
 • Експерт консалтингового підприємства;
 • Бренд-менеджер;
 • Спеціаліст з маркетингових досліджень;
 • Спеціаліст з логістики і товарно-цінової політики;
 • Спеціаліст з аналізу та планування маркетингової діяльності;
 • Спеціаліст з реклами та PR тощо.
 • Спеціаліст операцій з нерухомим майном;
 • Фахівець з державних закупівель;
 • Фахівець з методів розширення ринків збуту;
 • Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
 • Спеціаліст з організації конгресів і торгівельних виставок;
 • Керівник або співробітник рекламного агентства;
 • Агент з посередництва в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
 • Спеціаліст з дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки;
 • Керівник громадської організації (громадський діяч).

Історія кафедри розпочинається з діяльності циклової комісії суспільних дисциплін Чернігівського юридичного технікуму (1969-1994 рр.). Реорганізація технікуму в коледж у 1994 р. викликала необхідність зміни назви циклової комісії на циклову комісію гуманітарних на соціально-економічних дисциплін. У 2004 році після утворення на базі коледжу Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці циклова комісія була реорганізована в кафедру гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

У 2006 році кафедра була реорганізована в кафедру економічної теорії. У 2011 році у зв’язку з приєднанням інституту до Чернігівського державного технологічного університету, а також із змінами в навчальних планах кафедра економічної теорії реорганізована в кафедру соціальної економіки та ринкових відносин. В 2015 році відповідно до змін у структурі Чернігівського національного технологічного університету відбулось об'єднання кафедри соціальної економіки та ринкових відносин з кафедрою маркетингу. Таким чином було утворено кафедру маркетингу, PR-технологій та логістики.

Кафедра маркетингу, PR-технологій та логістики здійснює навчання студентів на семи факультетах університету (життєдіяльності, природокористування і туризму; юридичному; соціальної роботи; механіко-технологічному; фінансово-економічному; обліково-економічному; проектного менеджменту; управління якістю та життєзабезпечення).

Кафедра маркетингу, PR-технологій та логістики володіє високим науково-педагогічним потенціалом. На кафедрі працює 14 науково-педагогічних працівників, серед яких: 2 професори, 12 кандидатів економічних наук, доцентів. Відсоток викладачів випускової кафедри, які мають наукові ступені та вчені звання, становить 100%. Науково-педагогічними працівниками кафедри написані десятки статей, які видані у наукових фахових виданнях. Викладачі кафедри беруть активну участь у багатьох всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, проводять консультаційні семінари-тренінги для економістів провідних підприємств Чернігівщини, активно співпрацюють з Департаментом агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, реалізують грантові проекти соціальної дії.

Викладачі кафедри працюють над ініціативною науково-дослідною темою «Маркетингова діяльність в умовах трансформації економіки», державний р/н 0116U003638.

Кожен з науково-педагогічних працівників є особистістю і робить достойний внесок у справу підготовки майбутніх фахівців.

Одне з найважливіших завдань навчання – виховання творчої особистості, здатної самостійно набувати знання й уміння та вільно їх використовувати в своїй діяльності. Життям доведено, що тільки ті знання, які студент здобув самостійно, завдяки власному досвіду, думці й дії, будуть насправді міцні. Проведення студентських науково-практичних конференцій ми розглядаємо як потужний поштовх для подальшого розвитку творчих наукових здібностей студента. Зокрема в 2015-2016 навчальному році проведено засідання студентського круглого столу на тему: «Маркетинг. Сучасні технології. Ефективні рішення. Перспективи розвитку» та підсекції маркетингу, PR-технологій та логістики Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Юність науки – 2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства».

Роботу зі студентами будуємо за принципом: «навчаючись – виховуй, виховуючи – навчай». Викладачі кафедри майстерно і повно використовують усі можливості, щоб озброїти студентів глибокими знаннями, роблять внесок у формування їхнього світогляду, професійних навичок, моральних принципів та норм поведінки.

Викладачі кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики завжди крокують в ногу з часом, вносять вкрай необхідний вклад у становлення особистості, громадянина, у формування «людського капіталу», який в умовах сучасного суспільства є ведучою силою не тільки в економіці, а й у всіх життєво важливих процесах, які відбуваються в суспільстві.

ОГОЛОШЕННЯ