ua en
Сайт кафедры ПИ: http://kpi.stu.cn.ua/

Ліцензований обсяг прийому студентів за напрямом 6.050103 – «Програмна інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» забезпечують 25 викладачів, з яких 2 доктори наук, професори (8%) та 16 кандидатів наук, доцентів (64%). Вони на високому науково-методичному рівні ведуть навчальний процес, забезпечують сучасні вимоги до підготовки фахівців за вищезгаданим напрямом.

На кафедрі програмної інженерії, яка є відповідальною за підготовку фахівців напряму 6.050103 – «Програмна інженерія» виконуються дослідження за наступними науковими темами: «Впровадження  корпоративної оптоволоконної обчислювальної мережі ЧДІЕіУ» (номер державної реєстрації 0112U004275), «Інформаційне, програмне та математичне забезпечення видобутку метану закритих шахт: компоненти, моделі, методи» («ШАХТИ-2») (№ держреєстрації 0113U001414).

  Крім розробки вказаних наукових тематик кафедра приймає участь у проекті TEMPUS «CABRIOLET  Модельно-орієнтований підхід та інтелектуальна система для еволюційного співробітництва академії та промисловості в сфері електронної та обчислювальної техніки» (Проект 544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES, метою якого є відповісти на потребу суспільства у висококваліфікованих фахівцях в електронній та обчислювальній техніці шляхом введення інтегрованого модельно-орієнтованого підходу для безперешкодного і ефективного еволюційного співробітництва та зв'язку між навчальними установами та промисловістю до 2016 року. Проектна ідея відповідає стратегії розвитку українських університетів, а саме «Державній програмі з активізації економіки до 2014 року" та "Концепції науково-інноваційної політики в системі вищої освіти України на 2012-2016 роки".

Викладачі кафедри постійно працюють над розробкою нових підручників і методичних посібників. Одним із наукових напрямків підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри є аспірантура. В даний час в аспірантурі навчаються аспіранти Григор’єв К.М.,  Посадська І.С.,  Житник О.Е., Нехай В.В.

На даний час завершуються та готуються до захисту в 2015 році кандидатські дисертації асистентів Задорожного А.О. та Мойсеєнко О.П. Робота докторанта кафедри Трунової О.В.  готується до захисту в 2015 році.

Кафедра програмної інженерії має такі приміщення для науково-педагогічного персоналу: кабінет завідувача кафедри площею 12 м2, викладацькі кімнати площею 26 м2, науково-дослідну лабораторію, аспірантську, матеріальний блок для зберігання студентських робіт та навчальних матеріалів.

Загальна площа аудиторій, лабораторій та приміщень кафедри програмної інженерії складає 215,3 кв. м. Всі лекційні, практичні та лабораторні заняття проводяться в лабораторіях та предметних аудиторіях, обладнаних технічними засобами навчання, обчислювальною технікою, сучасним обладнанням, стендами, апаратурою і приладами. Для проведення науково-дослідної роботи студентів та викладачів кафедри відведена науково-дослідна лабораторія площею 30,5 м2. Приміщення кафедри програмної інженерії знаходяться у четвертому навчальному корпусі. Студенти кафедри користуються послугами комп’ютерних класів університету, які оснащені сучасними персональними комп’ютерами типу «Pentium». В середньому кожний студент спеціальності «Програмна інженерія» працює за комп’ютером 4,8 години в день.

ОГОЛОШЕННЯ