ua en

Кафедра кримінального права та правосуддя утворена 10 лютого 2004 р. внаслідок реорганізації циклової комісії кримінально-правових дисциплін та організації роботи правоохоронних органів. Завідувачем кафедри з моменту її створення була Остапенко Л.А.

Кафедра об’єднала висококваліфікованих фахівців, зокрема викладачів кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, кримінально-процесуального права, судової медицини та судової психіатрії,  криміналістики, адвокатури, прокуратури, етики юриста, юридичної психології.

Створення кафедри кримінального права та правосуддя на базі Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці було значним кроком на шляху підготовки фахівців-правників. Навчальні дисципліни на кафедрі викладаються згідно з навчальною програмою. Це дозволяє випускникам юридичного факультету отримати дипломи спеціалістів та магістрів у таких вищих навчальних закладах, як Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Київський національний університет внутрішніх справ, Академія прокуратури України, Академія адвокатури України та інших.

Кафедра вже має власну історію та традиції. Викладачі кафедри постійно беруть участь у науково-практичних семінарах, міжнародних дослідницьких проектах, міжнародних науково-практичних конференціях, проводять круглі столи та особливу увагу приділяють науковій та навчально-виховній роботі зі студентами.

Науковою темою над розробкою і впровадженням якої працюють викладачі кафедри є - “Правова регламентація забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина в кримінальному судочинстві”.

Невід’ємною складовою частиною наукової роботи викладачів кафедри є їх активна участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікації наукових статей у фахових виданнях, обговорення та рецензування авторефератів на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: “Кримінальне право”,  “Кримінально-виконавче право”,  “Кримінологія”, “Адвокатура в Україні”,  “Юридична психологія”, “Етика юриста”, “Криміналістика”, “Кримінально-процесуальне право”,  “Правова статистика”, “Теоретичні засади кримінально-правової кваліфікації злочинів”, “Прокуратура в Україні”, “Судова медицина та судова психіатрія”.

Науково-педагогічні працівники виступають науковими керівниками при написанні наукових статей та тез для участі у проведенні студентських, міжвузівських науково-практичних конференцій.

Викладачі кафедри регулярно організовують зустрічі студентів з практичними працівниками суду, прокуратури, органів внутрішніх справ, а також відвідування судових засідань у кримінальних провадженнях. За ініціативою студентів та за підтримки науково-педагогічних працівників організовуються ділові ігри на тему: „Судовий розгляд справи”

Науково-педагогічний склад кафедри

Головко Михайло Борисович

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Викладає такі навчальні дисципліни:
кримінальне право,
юридична психологія,
кримінологія,
адвокатура в Україні,
прокуратура в Україні

Остапенко Людмила Анатоліївна

Посада: директор навчально-наукового інституту права і соціальних технологій

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Викладає навчальну дисципліну
кримінальне право


Берднік Інна Володимирівна

Посада: декан юридичного факультету

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент
Викладає такі навчальні дисципліни:
етика юриста,
кримінологія,
адвокатура в Україні


Сенченко Надія Миколаївна

Посада: старший викладач кафедри
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Викладає такі навчальні дисципліни:
кримінальне процесуальне право,
етика юристаОсипенко Іван Петрович

Посада: - старший викладач кафедри

Викладає такі навчальні дисципліни:
криміналістика,
кримінальне право


 

Сокол Марія Юріївна

Посада: викладач кафедри

Викладає навчальну дисципліну
судова медицина та судова психіатрія

 

 

Черненок Максим Петрович

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Викладає такі навчальні дисципліни:
Кримінально-виконавче право,
Актуальні проблеми кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг

Головатенко Інна Миколаївна – асистент кафедри

Посада: методист юридичного факультету

Викладає навчальну дисципліну правова статистика

Головко Ольга Михайлівна асистент кафедри

        Викладає такі навчальні дисципліни:
кримінальне право,
кримінологія

Петрик Олена Леонідівна – асистент кафедри

Посада: завідувач відділу з питань працевлаштування, практики та зв’язків
з громадськістю

Викладає такі навчальні дисципліни:
етика юриста,
адвокатура в Україні,
прокуратура в Україні

ОГОЛОШЕННЯ