ua en

Історія кафедри

Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права як окремий підрозділ юридичного факультету має досвід роботи 18 років. Але, необхідно відмітити, що історія кафедри починається з діяльності циклової комісії юридичних дисциплін Чернігівського юридичного технікуму (1969-1994 рр.). У 1994 р. після реорганізації технікуму в коледж продовжував існувати цикл юридичних дисциплін, з якого у 1998 р. була виділена як окремий підрозділ циклова комісія історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права. У лютому 2004 р. після утворення на базі юридичного коледжу Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці внаслідок реорганізації циклової комісії була створена кафедра історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права.

Кафедра здійснює свою діяльність у відповідності з діючим законодавством, згідно Положення “Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”. Кафедра проводить: навчальну; методичну і науково-дослідницьку роботу; роботу зі студентами.

У 2011 р. у зв’язку з реорганізацією інституту шляхом приєднання до Чернігівського державного технологічного університету (з 4 жовтня 2013 року Чернігівського національного технологічного університету) кафедра історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права (з червня 2013 р. кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права) продовжує свою діяльність на юридичному факультеті університету.

З вересня 2014 року кафедра в складі юридичного факультету увійшла до Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій ЧНТУ.

Науково-педагогічні працівники кафедри

Козинець Олена Гаврилівна
    Посада: завідувач кафедри

    Науковий ступінь: кандидат історичних наук

    Вчене звання: доцент

Викладає такі навчальні дисципліни:
історія держави і права зарубіжних країн,
історія держави і права України,
історія правових та політичних вчень,
юридична деонтологія,
філософія права
юридична деонтологія

Марущак Наталія Володимирівна

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Викладає такі навчальні дисципліни:
теорія держави і права,
права людини,
проблеми теорії держави і права

Нітченко Алла Григорівна

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Викладає такі навчальні дисципліни:
конституційне право України,
конституційне процесуальне право
право місцевого самоврядування
інтелектуальна власність
порівняльне правознавство
Право Європейського Союзу

Толкач Анжеліка Миколаївна
Посада: старший викладач

Викладає такі навчальні дисципліни:
історія правових та політичних вчень,
конституційне право зарубіжних країн
основи правознавства
методика викладання юридичних дисциплін у ВНЗ

Веремієнко Світлана Вікторівна

Посада: старший викладач

Викладає такі навчальні дисципліни:
екологічне право,
міжнародне публічне право

Марущак Олександр Анатолійович

Посада:викладач

Викладає такі навчальні дисципліни:
конституційне право зарубіжних країн,
теорія держави і права
проблеми теорії держави і права

ОГОЛОШЕННЯ