ua en

Історія кафедри філософії і суспільних наук Чернігівського національного технологічного університету розпочалася в 1960 р., коли на загальнотехнічному факультеті Чернігівської філії КПІ запровадили викладання курсу історії.

З 2011 р. кафедру очолює кандидат історичних наук, доцент Крук Олександр Іванович. За багаторічну науково-педагогічну працю, виховну роботу та особливий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів Крук О.І. нагороджений почесним знаком «Відмінник освіти України», знаком «Петро Могила», відзначений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

На кафедрі триває ґрунтовна науково-дослідна робота. За останні роки викладачами кафедри опубліковано понад 100 наукових праць, серед них монографії, підручники, статті, навчально-методичні посібники.

Тема НДР кафедри – «Соціально-політичні та гуманітарні проблеми становлення громадянського суспільства».

Кафедра філософії і суспільних наук здійснює підготовку докторів філософії (PhD) ІІІ освітньо-наукового рівня за 11 спеціальностями. До цього процесу доклав зусиль знаний український філософ, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди доктор філософських наук, професор Хамітов Назіп Віленович, який у 2010-2017р.р. обіймав посаду професора кафедри.

Ім’я Н.В. Хамітова відоме широкому колу наукової громадськості далеко за межами України. Він є головою Асоціації Філософського Мистецтва, членом Національної спілки журналістів України, членом Національної спілки письменників України, автором та ведучим радіо- та телепрограм "Філософські діалоги з Н. Хамітовим" та "Свобода думки".

Творчо й самовіддано на кафедрі працюють к.філос.н., доц. Киселиця С.В., к.філос.н., доц. Мельник О.Є., к.філ.н., доц. Гаценко І.О., к.і.н., доц. Колєватов О.О., старші викладачі Кобища В.І., Світенок М.І.

Викладачі кафедри постійно підвищують свій науковий рівень та беруть участь у роботі міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій та семінарів, виступають офіційними опонентами на захистах кандидатських дисертацій,  рецензують наукові та навчально-методичні видання, активно співпрацюють з Малою академією наук, входять до складу журі різноманітних конкурсів.

Кафедра організовує та проводить щорічну Міжвузівську студентську наукову конференцію «Українська мова: історія, сучасний стан та перспективи розвитку» та щорічну Міжвузівську студентську наукову конференцію «Постать Тараса Шевченка у світовому й національному культурологічному контексті».

До науково-дослідної і пошукової роботи активно залучаються студенти, які виступають з доповідями на щорічних науково-практичних конференціях та семінарах. За останні роки студентами написано й опубліковано більше 200 змістовних інтерв`ю-свідчень у «Національній книзі пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Чернігівська область».

Кафедра успішно здійснює  підготовку студентів до участі в олімпіадах та конкурсах. Наші студенти неодноразово ставали не лише переможцями обласних етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, а й виборювали перші місця у фінальних етапах цих конкурсів.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання одинадцяти дисциплін соціально-гуманітарного циклу. Викладачі кафедри володіють класичними і найсучаснішими методиками викладання, вирізняються вмінням передавати знання студентській молоді.

Викладання усіх дисциплін забезпечене навчальними підручниками і посібниками, довідковою літературою, методичними рекомендаціями. Викладачами кафедри філософії і суспільних наук Чернігівського національного технологічного університету розроблені пакети практичних завдань для аудиторної та самостійної роботи.

Підготовка висококваліфікованих спеціалістів вимагає застосування новітніх методик і технологій навчання. Викладачі кафедри запроваджують різні форми та методи навчання: проблемні, візуалізовані лекції, інтерактивні методи, тестові форми контролю, комбіновані форми контролю (тести, індивідуальні завдання), самостійну  роботу студентів, науково-дослідну роботу.

У перспективні плани кафедри входить створення електронних посібників для студентів, що сприятиме індивідуалізації й інтенсифікації навчального процесу, підвищенню його ефективності, а також розвитку дистанційної форми навчання.

Освітня й виховна діяльність кафедри перебуває в тісному зв'язку. Одним із пріоритетних напрямів національного виховання в системі вищої освіти є формування високої мовної культури молодого покоління, вивчення історії, збереження національної ідентичності. З цією метою викладачами кафедри організовуються та проводяться заходи, присвячені насамперед Дню української писемності і мови (9 листопада), Шевченківським дням (9–10 березня), Міжнародному дню слов’янської писемності і культури (24 травня) тощо. 

ОГОЛОШЕННЯ