ua en

Кафедра фінансово-економічної безпеки була створена 4 жовтня 2016 року та здійснює підготовку магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ» (термін навчання – 1,5 роки).

Кафедру фінансово-економічної безпеки очолює кандидат економічних наук Лапінський Ігор Едуардович – автор більш ніж 20 наукових робіт, захистив дисертаційну роботу на тему: «Напрямки детенізації господарської діяльності в системі економічної безпеки держави».

На кафедрі працює 7 науково-педагогічних працівників, серед яких: 1 професор та 6 доцентів.

Значна частина викладачів кафедри має досвід практичної роботи у фінансово-кредитних установах, який активно використовують у процесі викладання дисциплін.

Викладачі кафедри беруть активну участь у багатьох всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, публікують наукові статті у фахових журналах, постійно проходять міжнародні стажування, підвищуючи кваліфікацію.

Кафедра фінансово-економічної безпеки забезпечує  підготовку випускників на високому освітньому та фаховому рівні, які гідно можуть займати престижні керівні посади.

Під час учбового процесу, викладачі широко використовують інтерактивні методи навчання (ділові ігри, брейн-шторм, тімбілдінг тощо), які значно полегшують сприйняття та розуміння нового матеріалу.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ЗАКРІПЛЕНІ ЗА КАФЕДРОЮ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 1. Аналіз банківської діяльності
 2. Аналіз інвестиційних проектів
 3. Банківська безпека
 4. Банківська звітність
 5. Банківська система
 6. Банківський менеджмент
 7. Банківські операції
 8. Валютна політика
 9. Вступ до фаху
 10. Економічна кібернетика
 11. Інформаційне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 12. Інформаційні системи і технології у фінансах
 13. Міжнародні розрахунки і валютні операції
 14. Оптимізаційні методи та моделі
 15. Основи бізнесу
 16. Податкова система
 17. Податковий менеджмент
 18. Страхові послуги
 19. Теорія безпеки соціально-економічних систем
 20. Управління банківськими ризиками
 21. Управління фінансовою санацією підприємства
 22. Фінанси підприємств
 23. Фінансовий менеджмент у банку.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО:

1. Участь к.е.н. Садчикової І. В. у міжнародному проекті «Стан та перспективи розвитку інфраструктури регіонів», що реалізовувався  Регіональним представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні у співпраці із Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень та Асоціацією регіональних аналітичних центрів у період з квітня по грудень 2014 року.
Результати дослідження опубліковані за посиланням:
http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/InfrASTRUKTURA.pdf

2. Проходження к.е.н. Штирхун Х. І. міжнародного наукового стажування у Норвегії у приватному інституті Соціального підприємництва Яна-Урбана Сандала.

3. Проходження к.е.н. Тарасенко А. В., к.е.н. Садчикової І. В., к.е.н. Штирхун Х. І. міжнародного наукового стажування у Словакії в рамках участі у Третій міжнародно-практичній конференції "Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law".

КОНТАКТИ
Адреса14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 
I корпус, ауд. 320 - завідувач кафедрою фінансово-економічної безпеки
корпус, ауд. 315 - кафедра фінансово-економічної безпеки
тел. (0462)  66-51-34, 66-51-35
e-mail: kfeb.сhntu@gmail.com

ОГОЛОШЕННЯ