ua en
Назва конференції Організатор заходу/ Місце та дата проведення Дедлайн подачі тез Вартість  
I Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"   Національний лісотехнічний університет України,  
10-12 жовтня 2019,
м. Львів
до 01 жовтня 2019р. Інформ. лист
ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«ПРОБЛЕМИ «ЛІНГВІСТИЧНОЇ СЕМАНТИКИ»
Рівненський державний гуманітарний університет,
факультет іноземної філології, 21 листопада
2019 року, м. Рівне
до 31 жовтня 2019 р. Безкоштовна  участь Інформ. лист
 ІІІ Всеукраїнська  науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ» Херсонський державний аграрний університет
17 жовтня 2019 року, м. Херсон
до 01 жовтня 2019р. (включно)  Електронний варіант збірника тез доповідей розсилається БЕЗКОШТОВНО. Інформ. лист
Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: МОЛОДІЖНИЙ ПОГЛЯД» Університет митної справи та фінансів,
01 листопада 2019 р., м. Дніпро
до 18 жовтня 2019 р. 100 грн. Інформ. лист
ХІV Міжнародна науково-практична конференція «ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 18-20 листопада 2019 року, 
м. Київ
Місце проведення: Chamber Plaza (Конгрес-хол Grand Hall - вул. Велика Житомирська, 33);
Бізнес-Конгрес-центр «101 Tower» (Конгрес-хол «Київ» - вул. Льва Толстого,  57.
до 10 листопада
2019 р. включно
Вартість публікації  - 55 грн. за сторінку (вітчизняне видання) та 75 грн. за сторінку (міжнародне видання). Інформ. лист
ХІ Міжнародний науково-технічний  семінар «СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ ТА СКЛАД БЕТОНУ» Національний університет водного господарства та природо користування,
15-16  січня  2020 р.,
м. Рівне.
Матеріали семінару будуть опубліковані в збірнику наукових праць «Ресурсо економні матеріали, конструкції, будівлі та споруди»  
не пізніше 30 листопада 2019 р. Вартість публікації - 400 грн.
Орг. внесок включає: публікацію статей в збірнику наукових праць
Інформ. лист
V Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів «ГАЛУЗЕВІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ». Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків До 10 жовтня 2019 р. Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА Інформ. лист
ІV Всеукраїнська науково-практична
конференція "ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ І
КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ"
Дніпровський національний університет
ім. Олеся Гончара,
27-29 листопада 2019р.  м. Дніпро
до 25 жовтня
2019 р.
Органiзацiйний внесок  450 грн - очна участь;  200 грн - заочна участь: Інформ. лист
ХІІ Міжнародна науково-практична конференція
 «ІНФОРМАЦІЯ, АНАЛІЗ, ПРОГНОЗ – СТРАТЕГІЧНІ ВАЖЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» 
У рамках ІV Міжнародного форуму «INNOVATION MARKET» (5-7 листопада 2019 р.). Доповіді приймаються до 21 жовтня 2019 р. Очна участь – 250 грн; заочна участь  – 150 грн Інформ. лист
Міжнародна наукова конференція «АНТИЧНІСТЬ ТА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ФІЛОСОФІЯ. ДО 180-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Ф.О. ЗЕЛЕНОГОРСЬКОГО ТА 160-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ П.Е. ЛЕЙКФЕЛЬДА» ХНУ імені В.Н. Каразіна, кафедра теоретичної і практичної філософії імені професора Й.Б. Шада, 27-28 листопада 2019 р.) до 25 жовтня 2019 р.: Інформ. лист
VІІІ Міжнародна науково-практична конференція  "ЕНЕРГОЕФЕ КТИВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" Київський  національний  університет технологій та дизайну, 24 жовтня 2019 р. До 1 жовтня 2019 року необхідно пройти реєстрацію на офіційному сайті конференції: http://energy.-knutd.edu.ua 300 грн. Інформ. лист
1. Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація  аграрного менеджменту».
2. Публікація у науковому журналі International Journal of Engineering and Advance Technology», що індексується у наукометричній базі Scopus
3. Публікація розділу  у колективній монографії «Діджиталізація аграрного менеджменту».
29-30.11.2019 р.
Національний університет біоресурсів і природо користування,
Київ, Україна.
До 31 жовтня 2019р. Загальна вартість за участь у конференції та публікацію статті у зарубіжному виданні «International Journal of Engineering and Advance Technology», що індексується у наукометричній базі Scopus – 350 у.о.
За участь у конференції та публікацію розділу у колективній монографії «Діджиталізація аграрного менеджменту» – 50 грн. сторінка
Інформ. лист
I Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОНОМІКА, ОСВІТА, ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ІМПЕРАТИВ РОЗВИТКУ» 16 – 17 жовтня 2019 р. до 1 жовтня 2019 р. дистанційна участь БЕЗКОШТОВНА;
200 грн. – очна участь.
Інформ. лист
Друга Міжнародна
наукова конференція «ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО СВІТУ»
16-17 жовтня 2019 р.
Вища школа економіки і менеджменту суспільного управління в Братиславі.
м. Братислава (Словаччина).
до 1 жовтня 2019 р. Очна участь- 30 Є (650 грн. / 35 USD). Дистанційна  участь- 20 Є (350 грн. / 25 USD). Інформ. лист
Всеукраїнська
науково-практична конференція
«СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ»
5 жовтня 2019 року
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА
до 4 жовтня 2019 р. (включно)  250 грн Інформ. лист
Щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю «НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» 31 жовтня – 01 листопада 2019 р.

Національна академія державного управління при Президентові України,
Місце проведення: вул. Академіка Ромоданова, 12/2,
м. Київ.
до 07 жовтня 2019 р. вартість публікації – 87,16 грн/стор.   Інформ. лист
Міжнародній науково-практичній конференції
«ПЕРЕДОВІ ОСВІТНІ ПРАКТИКИ: УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ»
16 – 17 листопада 2019 року,
за адресом м. Київ, вул. Володимирська, 55,
Великий конференц-зал Національної академії наук України
до 11 жовтня 2019 р.
Дедлайн подання розділу в монографію: 25 жовтня 2019 року!  
участь у якості слухача здійснюється на безкоштовній основі;
участь у якості доповідача – 250 грн. (учасник отримує сертифікат, програму конференції, публікацію у збірнику матеріалів форуму та безпосередньо збірник);
участь за дистанційною формою – 200 грн. (учасник отримує сертифікат, програму конференції, публікацію в збірнику матеріалів конференції; учаснику забезпечується пересилання збірника матеріалів та сертифіката Новою поштою).
Інформ. лист
І ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
«РЕАБІЛІТАЦІЯ: СОЦІАЛЬНА, ПСИХОЛОГІЧНА, ФІЗИЧНА»
23 жовтня 2019 р.,
Вінницький соціально-економічний інститут
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
до 15.10.2019 Вартість публікації складає 200 грн. Інформ. лист
IV Міжнародна науково-практична конференція «ПРІОРИТЕТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ».
СТАЖУВАННЯ
26-30 листопада 2019 р.,
Новий Сонч,
Польща- Організатор
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
http://www.wsb-nlu.edu.pl/
до 15.10.2019 Вартість участі у конференції складає 80 євро. Термін сплати участі у конференції – 1 листопада 2019 Інформ. лист
XII Міжнародна науково-практична конференція
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЯ – 2019»
17-18 жовтня 2019 р.
Одеська національна академія харчових технологій
Інститут комп'ютерних систем і технологій "Індустрія 4.0" ім.П.Н. Платонова
17-18 жовтня 2019 р. ОПЛАТА
Організаційний внесок становить: очна участь - 300 грн, заочна участь (стендові доповіді) - 100 грн, для студентів і аспірантів - 50 грн, для іноземних учасників - 30 євро (заочна участь - 15 євро) Доповідь та тези на англійській мові - участь безкоштовно.
Інформ. лист
ДВНЗ «Університет банківської справи» запрошує взяти участь у ХIII Міжнародній науково-практичній конференції «РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ СВІТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ» 25 жовтня 2019 року
ДВНЗ «Університет банківської справи
до 21.10.2019 198,00 грн. Інформ. лист
І Міжнародна науково-практична конференція
«Виклики психологічної та психотерапевтичної допомоги в умовах сучасності. Перспективи теорії та практики психодрами»,
«Дорога додому»
2-3 листопада 2019 р.
Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»
до 20.10.2019 оргвнесок – 600 грн. сплачують усі учасники конференції (до 20 жовтня, після – 800 грн.), для студентів закладів вищої освіти (стаціонарної та денної форм навчання)– 400 грн., для учасників Вінницької школи сучасних напрямків психотерапії – 500 грн.(з урахуванням годин в теорію).
Після 20 жовтня 500 грн.
Інформ. лист
Міжнародна науково-практична конференція "ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН" 21 листопада 2019 року
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
До 10.11.2019 150 грн. Інформ. лист
XV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці» Університет державної фіскальної служби України,
ННІ обліку, аналізу та аудиту
Прийом заявок і тез – до 23.11.2019 р. Організаційний внесок – 80 грн. Інформ. лист
ХІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Інформаційні технології у професійній діяльності» Міністерство освіти і науки України,
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Подача on-line заявки - до 20 жовтня 2019 р. Без публікації – безкоштовно;
з публікацією в електронному збірнику тез – 20 грн./стор.
Інформ. лист
ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Сучасні інформаційні системи та технології» Херсонський національний технічний університет До 20.11.2019 р. Участь - безкоштовна Інформ. лист
1. Х міжнародна Internet-конференція студентів та молодих вчених «СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: проблеми, перспективи, ефективність».
2. Публікація статей в електронному журналі «Е-кономіка»
Міністерство освіти і науки України,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
1. on-line реєстрація - до 20 грудня 2019 р.

2. матеріали приймаються до 25 грудня 2019 р.
1. Орг. внесок – 100 грн. (публікація 2-х сторінок тез), вартість кожної додаткової сторінки – 30 грн.
2. Публікація однієї статті (5-7 сторінок) – 100 грн.
Інформ. лист
I Міжнародна науково-практична конференція
«PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT»
Науково-видавничий центр «Sci-conf.com.ua» до 26 жовтня 2019 р. (включно) Вартість публікації – 150 грн. Інформ. лист
ОГОЛОШЕННЯ