ua en

Надана інформація за даними пошукової системи Google Scholar, де наводяться показники:

  • індекс цитування - вказує кількість посилань на публікації вченого у наукових періодичних виданнях;
  • індекс Гірша (h-індекс) обчислюється на основі розподілу цитувань робіт даного дослідника. Вчений має індекс h, якщо h з його Np статей цитуються як мінімум h раз кожна, в той час як решта (Np-h) статей цитуються не більше ніж h раз кожна;
  • i10-індекс вказує на кількість публікацій науковця, які цитувались не менше 10 разів.

За активними посиланнями можна відкрити профіль науковця, ознайомитись з його науковими публікаціями.
Дані планується оновлювати кожного кварталу.

Скачати файл рейтингу ЧНТУ, формат doc

ОГОЛОШЕННЯ