ua en

Адреса факультету:  м. Чернігів,  вул. Шевченка, 95;
вул. Стрілецька, 1.


Телефон: (04622) 5-71-60


e-mail: decanat@i.ua, econdecanat@ukr.net,   remneva@dnet.com.ua


Декан факультету -  Ремньова Людмила Михайлівна,
к.е.н., професор, тел.(04622) 5-71-60, кім. 314 (корпус 11).Заступники декана:
Дубина Максим Вікторович, к.е.н., доцент,
тел. (0462)  94-01-34, кім. 402 (корпус 1),
Лавров Руслан Валерійович, к.е.н., доцент,
тел. (04622) 5-61-70, кім. 312 (корпус 11).


Співробітники деканату:
Воробей Наталія Володимирівна
тел. (04622) 94-01-34,  кім. 402 (корпус 1)
Соколовська Ганна Всеволодівна
тел. (04622) 5-61-70, кім. 312 (корпус 11).

Структура факультету

До складу факультету входять наступні кафедри:
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування, завідувач – Ільчук Валерій Петрович, доктор економічних наук, професор.
Кафедра фінансово-економічної безпеки, завідувач  – Лапінський Ігор Едуардович, кандидат економічних наук.
Кафедра економічної теорії, завідувач – Кирилюк Юрій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент.
Кафедра іноземних мов професійного спрямування, завідувач – Литвин Світлана Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент.
Кафедра філософії та суспільних наук,  завідувач – Крук Олександр Іванович, кандидат філософських  наук, доцент.

Підготовка фахівців

Факультет здійснює підготовку на денній та заочній формах навчання за  освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

  • Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» : денна форма навчання – 4 роки, заочна – 4,5 роки. Особи, що закінчили освітні заклади І і ІІ рівнів акредитації (технікуми, коледжі) зараховуються за скороченою програмою навчання (денна форма – на 2-й та 3-й  курси, заочна форма – на 3-й курс).

  • Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

Спеціальність «Банківська справа» : денна форма навчання – 1 рік

  • Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» ( в тому числі  освітня програма «Фінансовий менеджмент підприємств та установ») - освітньо-професійний рівень: денна форма навчання – 1,5 роки, заочна – 2 роки; освітньо-науковий рівень:  денна форма навчання – 2 роки.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»  є універсальною і забезпечує випускникам можливість альтернативного вибору сфери професійної діяльності:

  • фінансові служби підприємств і організацій всіх форм власності і господарювання
  • фінансове посередництво (інвестиційні компанії і фонди, фондові біржі);
  • державне управління (місцеві фінанси, державне казначейство);
  • управління та нагляд у сфері оподаткування;
  • управління позабюджетними фондами (пенсійний, фонди соціального страхування та інш.);
  • діяльність у сфері страхування;
  • діяльність в банківській сфері.

У процесі навчання за спеціальністю  «Фінанси, банківська справа та страхування» студенти отримують глибокі знання з гуманітарних, фундаментальних загальноекономічних і професійно-орієнтованих дисциплін. При кафедрі функціонує навчально-тренувальний банк, де студенти вивчають сучасні банківські програмні продукти і отримують реальні практичні навики роботи в банківських установах.

Студенти фінансово-економічного факультету денної форми навчання можуть отримати офіцерське звання на військовій кафедрі.

Студенти факультету активно займаються науково-дослідною  роботою, постійно приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт, Міжнародній студентській науково-практичній конференції «Юність науки», Міжнародному студентському конкурсі з інвестиційних досліджень в Україні «CFA Institute Research Challenge in Ukraine», в реалізації проектів ТЕМПУС BUSEEG-RU-UA «Набуття професійних та підприємницьких навичок шляхом виховання підприємницького духу та консультацій підприємців-початківців» (координатор – Віденський університет економіки та бізнесу), «Польський Еразмус для України», проекту Британської Ради «Англійська мова для університетів». Студенти факультету  можуть отримати подвійні дипломи бакалавра та магістра ЧНТУ та  Вищої школи менеджменту у Варшаві, WSM.

  На факультеті створено досконалу систему студентського самоврядування, мережу клубів за інтересами, танцювальний та вокальний ансамблі, спортивні секції. Студенти мають можливість змістовно проводити своє дозвілля, беруть участь у “Днях ННІ економіки”, „Днях першокурсника”, іграх КВК, конкурсах „Міс інституту” та „Містер інституту”,  різноманітних ділових та інтелектуальних іграх, Малій спартакіаді ЧНТУ, Фестивалі «Сонячні промені», Днях відкритих дверей, випускних вечорах, міжвузівських спортивних змаганнях та міських конкурсах.

ОГОЛОШЕННЯ