ua en

Кафедра іноземних мов професійного спрямування Чернігівського національного технологічного університету є однією з найстаріших в університеті. На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, що мають великий досвід науково-педагогічної і професійної роботи.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін:

 • «Іноземна мова»,
 • «Іноземна мова за професійним спрямуванням»,
 • «Друга іноземна мова»,
 • «Ділова іноземна мова»,
 • «Друга ділова іноземна мова»,
 • «Групова динаміка і комунікації»,
 • «Іноземна мова професійного спрямування для міжнародного туризму»,
 • «Друга іноземна мова професійного спрямування для міжнародного туризму»,
 • «Латинська мова (юридична фразеологія»

у процесі підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за напрямами

 • «Автомобільний транспорт»,
 • «Агрономія»,
 • «Будівництво»
 • «Геодезія, картографія та землеустрій»,
 • «Гідротехніка (водні ресурси)»,
 • «Деревооброблювальні технології»,
 • «Економіка підприємства»,
 • «Економічна кібернетика»,
 • «Електронні пристрої та системи»,
 • «Електротехніка та електротехнології»,
 • «Зварювання»,
 • «Інженерна механіка»,
 • «Комп’ютерна інженерія»,
 • «Лісове і садово-паркове господарство»,
 • «Машинобудування»,
 • «Маркетинг»,
 • «Менеджмент»,
 • «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»,
 • «Облік і аудит»,
 • «Правознавство»,
 • «Програмна інженерія»,
 • «Промислове і цивільне будівництво»,
 • «Радіоелектронні апарати»,
 • «Соціальна робота»,
 • «Товарознавство і торговельне підприємництво»,
 • «Туризм»,
 • «Харчові технології та інженерія»,
 • «Фінанси і кредит».

Протягом перших років навчання в ЧНТУ студенти вивчають англійську, німецьку чи французьку мову за професійним спрямуванням.
Співробітники кафедри іноземних мов професійного спрямування стажувалися Центрально-Європейському університеті м. Кошице (Словаччина), у провідних університетах України; мають досвід перекладацької роботи та підготовки англомовних матеріалів у рамках проекту IT soft TEAM; методи викладання англійської мови для військовослужбовців – PEAF project; здобуття кваліфікації Certificate in Teacher Training, Cambridge 1998 та Certificate of Proficiency in Test Design, Budapest 2000 тощо.

Доповіді викладачів кафедри іноземних мов професійного спрямування Чернігівського національного технологічного університету були представлені на численних міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях і семінарах. Щорічно публікуються матеріали доповідей, наукові статті і тези, яких на рахунку викладачів кафедри кілька сотень. Крім того, членами кафедри опубліковано близько 50 збірок методичних рекомендацій.

Співробітники кафедри іноземних мов професійного спрямування ЧНТУ регулярно надають допомогу у перекладах структурним підрозділам університету, налагоджують зв’язки з міжнародними організаціями.

Вивчення іноземної мови передбачене також і у процесі підготовки магістрів денної форми навчання спеціальностей

 • «Автомобілі та автомобільне господарство»,
 • «Економіка довкілля і природних ресурсів»,
 • «Експертиза товарів»,
 • «Електричні системи і мережі»,
 • «Електронні системи»,
 • «Комп’ютерні системи та мережі»
 • «Системне програмування»,
 • «Спеціалізовані комп’ютерні системи»,
 • «Технологія та устаткування зварювання»,
 • «Товарознавство та комерційна діяльність»

У вільний від занять та зручний час студенти можуть додатково відвідувати курси іноземних мов, залежно від власної потреби (корекційний курс граматики, курс ділової іноземної мови, курс підготовки до вступного іспиту в магістратуру, курс підготовки до міжнародного тесту IELTS тощо).

ОГОЛОШЕННЯ