ua en
Фахові випробування проводяться:
  • для абітурієнтів, що вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – фахове вступне випробування за спеціальністю.
  • для абітурієнтів, що вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – фахове вступне випробування за спеціальністю та іспит з іноземної мови.

ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

ПРОГРАМА фахового випробування здобувачів за освітньо - кваліфікаційним рівнем « магістр » спеціальн ості 074 «Публічне управління та адміністрування »

галузі знань 07 « Управління та адміністрування » на базі освітньо - кваліфікаційного рівня «спеціаліст, магістр» ( освітня програма «Державна служба»)

ПРОГРАМИ фахового випробування вступників
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальностями:

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ

123 «Комп’ютерна інженерія» (освітньо-професійна та освітньо-наукова програми)
171 «Електроніка»
172 «Телекомунікації та радіотехніка»
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітньо-професійна та освітньо-наукова програми)
152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"
131 «Технології та устаткування зварювання»
133 «Галузеве машинобудування»
7.05080202, 8.05080202 – «Електронні системи»
7.05070102, 8.05070102 – «Електричні системи і мережі»
121– Інженерія программного забезпечення
7.05050316, 8.05050316 – “ Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування ”
7.05050301, 8.05050301 – «Металорізальні верстати та системи»
274 Автомобільний транспорт освітня програма «Автомобілі та автомобільне господарство» (спеціалісти, магістри)
133 «Галузеве машинобудування» (спеціалісти, магістри)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво) (спеціалісти, магістри)
193 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр)(магістри)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (магістри)
205 – «Лісове господарство» освітня програма «Деревообробні та меблеві технології»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

071 «Облік і оподаткування» за освітньою програмою «Облік і оподаткування»
071 «Облік і оподаткування» за освітньою програмою «Фіскальне адміністрування та митна справа»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
051 Економіка (спеціалізація «Економіка довкілля і природних ресурсів»)
7.03050901 (спеціалісти) «Облік і аудит»
051 Економіка (Економічна кібернетика)(спеціалісти)
8.18010014 (магістри) «Управління фінансово-економічною безпекою»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалісти)
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (магістри)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

231«Соціальна робота» освітньо-професійної програми «Соціальна реабілітація»
231«Соціальна робота» освітня програма «Соціально-правовий захист»
231«Соціальна робота» освітня програма «Соціально-психологічна допомога населенню»
7.03040101 (спеціалісти) «Правознавство»
8.03040101 (магістри) «Правознавство»
7.03040101 (спеціалісти) «Правознавство», спеціалізація «Право і організація соціального захисту населення»
081 «Право» (спеціалісти)
081 «Право» (магістри)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ, ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТОРГІВЛІ

073 «Менеджмент»
074 «Публічне управління та адміністрування»
281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Державна служба»
073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент організацій та адміністрування») (магістри)
073 Менеджмент (Управління персоналом та економіка праці), спеціалізація „Управління персоналом та економіка праці в соціальній сфері”(магістри)
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ТУРИЗМУ

201 «Агрономія»
205 «Лісове господарство»
242 «Туризм»
075 Маркетинг(магістри)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (магістри)
181 «Харчові технології», (спеціалізація «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів»)(магістри)

ПРОГРАМИ фахового випробування вступників
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями:

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ

125 «Кібербезпека»
133 «Галузеве машинобудування»
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
171 «Електроніка»
192« Будівництво та цивільна інженерія» освітня програма «Промислове і цивільне будівництво»
274 «Автомобільний транспорт»
6.050102 – «Комп’ютерна інженерія»
6.050504 Зварювання
6.050503 «Машинобудування»
6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»
6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”
6.051701 «Харчові технології та інженерія»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

051 Економіка освітня програма «Економічна кібернетика»
071 «Облік і оподаткування» за освітньою програмою «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
6.030504 “Економіка підприємства”

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

231 «Соціальна робота»
081 «Право»
227«Фізична терапія, ерготерапія»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ, ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТОРГІВЛІ

073 «Менеджмент»
6.030510 „Товарознавство та комерційна діяльність”

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ТУРИЗМУ

201 «Агрономія»
205 «Лісове господарство»
242 «Туризм»
6.030505 „Управління персоналом і економіка праці”
075 Маркетинг

ПРОГРАМИ фахового випробування вступників
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»
за спеціальністю 081 «Право»
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» іншого напряму підготовки

081 «Право»

ПРОГРАМА вступних випробувань (творчих конкурсів) з рисунку архітектурної деталі та креслення для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями:

191 «Архітектура та містобудування» та 022 «Дизайн»

ОГОЛОШЕННЯ