ua en

Висновок Експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки магістрів за спеціальністю 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці" у ЧНТУ

Висновок Експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеня "молодший спеціаліст" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" спеціальності 5.14010101 "Готельне обслуговування" коледжу економіки і технологій ЧНТУ

Висновок Експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеня "молодший спеціаліст" галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" 5.03050401 "Економіка підприємництва" коледжу транспорту та комп'ютерних технологій ЧНТУ

Висновок Експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеня "молодший спеціаліст" галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" спеціальності 5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних мереж та систем" коледжу економіки і технологій ЧНТУ

Висновок Експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" галузі знань 0601 "Будівництво та архітектура" спеціальності 7.06010101 "Промислове і цивільне будівництво" у ЧНТУ

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.051001«Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» у Чернігівському національному технологічному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Чернігівському національному технологічному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг з підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» галузі знань 1501 «Державне управління» спеціальності 8.15010002 «Державна служба» у Чернігівському національному технологічному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 0518 «Оброблювання деревини» напряму підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології» у Чернігівському національному технологічному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеню «бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у Чернігівському національному технологічному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення» спеціальності 5.13010101 «Соціальна робота» Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.05010301 «Програмне забезпечення систем» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» у Чернігівському національному технологічному університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.08010103 «Землеустрій та кадастр» галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.05010301 «Програмне забезпечення систем» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами) галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» у Чернігівському національному технологічному університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» у Чернігівському національному технологічному університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» у Коледжу транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» у Коледжі транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6. 010203 «Здоров’я людини» галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»

ОГОЛОШЕННЯ