ua en

Висновок Експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки магістрів за спеціальністю 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці" у ЧНТУ

Висновок Експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеня "молодший спеціаліст" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" спеціальності 5.14010101 "Готельне обслуговування" коледжу економіки і технологій ЧНТУ

Висновок Експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеня "молодший спеціаліст" галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" 5.03050401 "Економіка підприємництва" коледжу транспорту та комп'ютерних технологій ЧНТУ

Висновок Експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеня "молодший спеціаліст" галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" спеціальності 5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних мереж та систем" коледжу економіки і технологій ЧНТУ

Висновок Експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" галузі знань 0601 "Будівництво та архітектура" спеціальності 7.06010101 "Промислове і цивільне будівництво" у ЧНТУ

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.051001«Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» у Чернігівському національному технологічному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Чернігівському національному технологічному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг з підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» галузі знань 1501 «Державне управління» спеціальності 8.15010002 «Державна служба» у Чернігівському національному технологічному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 0518 «Оброблювання деревини» напряму підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології» у Чернігівському національному технологічному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеню «бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у Чернігівському національному технологічному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення» спеціальності 5.13010101 «Соціальна робота» Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.05010301 «Програмне забезпечення систем» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» у Чернігівському національному технологічному університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.08010103 «Землеустрій та кадастр» галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.05010301 «Програмне забезпечення систем» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами) галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Чернігівському національному технологічному університеті

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» у Чернігівському національному технологічному університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» у Чернігівському національному технологічному університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» у Коледжу транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» у Коледжі транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6. 010203 «Здоров’я людини» галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Харчові технології» спеціальності 181 Харчові технології галузі знань 18 «Виробництво та технології»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Деревообробні та меблеві технології» спеціальності 205 «Лісове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Лісове господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" галузі знань 0507 "Електротехніка та електромеханіка"

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій»

ОГОЛОШЕННЯ