ua en
IV всеукраїнська науково-практична конференція
“Вільне програмне забезпечення в освіті, науці та бізнесі”
присвячена 25-річчю кафедри інформаційних та комп'ютерних систем ЧДТУ
23-24 травня 2013 р., Україна, м. Чернігів
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичній конференції, яка є складовою частиною плану науково-організаційних заходів Національної академії наук і Міністерства науки і освіти України.

ОРГАНІЗАТОРИ:

 • Міністерство науки і освіти України
 • Чернігівський державний технологічний університет
 • Інженерна академія України

ЦІЛЬ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Формування спільноти спеціалістів, зацікавлених в розробці, використанні та впровадженні вільного програмного забезпечення. А також:

 • обміну досвідом використання ВПЗ;
 • обговорення перспектив розвитку ВПЗ в Україні та світі;
 • встановлення взаємодії з бізнес-структурами, які використовують, виробляють або супроводжують ВПЗ.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Стасюк С.С.; Хижняк А.В.; Мельниченко Д.І.

Програмний комітет
ГОЛОВА
Казимир В.В. - д.т.н., проф.
ЧЛЕНИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:
Клименко В.П., д.ф.-м.н., проф.; Литвинов В.В., д.т.н., проф.; Ляхов О.Л., д.т.н., проф.; Томашевський В.М., д.т.н., проф.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Віртуалізація: розгортання та використання
 • Веб-розробка: світ вільних рішень
 • Захист програм та систем
 • Розробка з використанням сучасних відкритих стандартів
 • Розробка програм для мобільних пристроїв

ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
8 травня — останній день прийому заявок на участь у конференції.
15 травня — останній день надання тез доповідей і перерахування платні за участь у конференції.
23 травня — прибуття учасників, реєстрація та пленарне засідання.
24 травня — робота в секціях, завершення конференції: пленарне засідання.
24 травня — роз’їзд учасників.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ І ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Тези доповідей будуть опубліковані в збірнику наукових праць конференції після завершення її роботи.
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

ПРИЙОМ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:
Тези доповідей необхідно надсилати в електронному вигляді (файл OpenOffice (*.odt) або MS Word (*.rtf або *.doc)) по електронній пошті на адресу foss.stu@gmail.com або на CD звичайною поштою на адресу організаційного комітету.
Тези доповідей повинні бути отримані оргкомітетом конференції не пізніше 15 травня 2013 р.
Вимоги відносно оформлення тез доповідей: текст, рисунки та формули (MS Equation 3.0); параметри сторінки – розмір паперу А4 с відступами зверху та знизу по 2 см, ліворуч 2,5 см, праворуч 1.5 см; шрифт Times New Roman розміром 10, міжрядковий інтервал - 1,0. В лівому верхньому куті вказується УДК. Назва доповіді (великими "напівжирними" літерами) вказується в центрі, в наступному рядку наводяться ініціали та прізвища авторів, далі назва закладу (курсивом), після вільного рядка починається текст доповіді. Обсяг тез доповіді не повинен перевищувати 2 (дві) сторінки формату А4.
Приклад оформлення тез доповідей

УДК 517.957

МЕТОДИ СУПЕРКОМПІЛЯЦІЇ В ПРИКЛАДАХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
МОВ ПРОГРАМУВАННЯ
І.П. Ключніков
Інститут прикладного системного аналізу, Україна

Проблема динаміки чисельності популяції займає центральне місце в екологічних дослідженнях. Для більш адекватного описання динаміки чисельності необхідно врахову­вати не­одно­рідності властивостей особин, зокрема  вікову структуру.

Прикладом структурованої моделі за віком є лінійна модель фон Фоерстера [1]. Вона має вигляд:

Література

1. Von Foerster H. Some remarks on changing populations // Kinetics of Cellular Pro­liferation. – New-York: Grune and Stratton, 1959. – P. 382 – 407.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ЇХ ОПЛАТА:
Інформація (ПІБ, назва установи, тел./факс, e-mail, назва доповіді, форма участі, умови розміщення – одно- або двомісний номер, термін проживання) відносно заявок на участь у конференції приймається організаційним комітетом конференції по електронній пошті до 8 травня 2013 року.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Конференція буде проводитися на базі Чернігівського державного технологічного університету (ЧДТУ), м. Чернігів. Університет знаходиться в парковій зоні на березі р. Десна. Розміщення учасників конференції – в трьох готелях, розміщених поруч з університетом, і, за бажанням, у гуртожитку. Учасникам конференції буде запропонована культурно-розважальна програма, яка включає екскурсії містом з відвідуванням Антонієвих печер і соборів, а також водну прогулянку по р. Десна.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
Організаційний внесок за участь в конференції складає 100 грн. Він включає організаційні витрати (без проживання та харчування), друк і розсилку збірника тез доповідей (при заочній участі). Вартість проживання в готелях: в одномісних номерах – від 210 грн., в двомісних – від 130 грн. Харчування учасників забезпечується в університетській їдальні. Оплата організаційного внеску може здійснюватися по реквізитах, вказаних нижче, до 15 травня 2013 року або безпосередньо під час реєстрації за домовленістю з оргкомітетом.

Адреса оргкомітету:
Чернігівський державний технологічний університет,
вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна
Телефони, email:
+38 046 295 20 88
+38 044 526 54 72
+38 093 771 50 91
foss.stu@gmail.com

Реквізити для оплати:
Чернігівський державний технологічний університет,
Код 05460798 р/р 31256273211245 в ГУДКУ
в Чернігівській області МФО 853592
Призначення платежу: орг. внесок за участь в конференції ВПЗ 2013.

ОГОЛОШЕННЯ