ua en
№ з/п ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів

2015

1 ВЕРЕМЕЙ ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ СІДЕЛ КЛАПАНІВ В АВТОРЕМОНТНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
текст автореферату
текст дисертації
доктор технічних наук, професор Кальченко Володимир Віталійович Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри автомобільного транспорту, машинобудування та промислового дизайну кандидатська, 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти «16» вересня 2015 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.02 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою 14027, Чернігів, вул. Шевченка, 95 корпус № 2, ауд. №305. доктор технічних наук, професор Луців Ігор Володимирович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, завідувач кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин
текст відгуку

кандидат технічних наук, доцент Юрченко Юрій Дмитрович, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, доцент кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління, завідуючий секцією металорізальних верстатів і систем
текст відгуку
2 МУЗИЧКА ДІАНА ГЕННАДІЇВНА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ШЛІФУВАННЯ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ СПРЯМОВАНИМ ОБМЕЖЕННЯМ ФОРМОЗМІНИ РІЗАЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ ШЛІФУВАЛЬНИХ КРУГІВ
текст автореферату
текст дисертації
кандидат технічних наук, доцент Солод Володимир Юрійович, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ, декан механічного факультету кандидатська, 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти «16» вересня 2015 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.02 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 2, ауд. 305. доктор технічних наук, професор Кальченко Володимир Віталійович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, проректор з науково-педагогічної роботи
текст відгуку

доктор технічних наук, професор Гурей Ігор Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів професор кафедри технології машинобудування
текст відгуку
ОГОЛОШЕННЯ