ua en
№ з/п ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів

2015

1 СІРА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
методист1 категорії відділу методичної роботи, акредитації та ліцензування Чернігівського національного технологічного університету
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ШЛІФУВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ, СТУПІНЧАСТИХ ТА КРИВОЛІНІЙНИХ ПОВЕРХОНЬ ОБЕРТАННЯ ЗІ СХРЕЩЕНИМИ ОСЯМИ КРУГА ТА ДЕТАЛІ
текст автореферату
текст дисертації
доктор технічних наук, професор Кальченко Віталій Іванович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, завідувач кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування кандидатська, 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти «27» квітня 2017 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.02 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 2, ауд. 305. доктор технічних наук, професор Калафатова Людмила Павлівна, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, професор кафедри гірничих машин і мехатронних систем машинобудування
текст відгуку

доктор технічних наук, професор Шелковий Олександр Миколайович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, професор кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів
текст відгуку
2 СЛЄДНІКОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА
асистент кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування Чернігівського національного технологічного університету
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ШЛІФУВАННЯ ТОРЦІВ ОРІЄНТАЦІЯМИ ДЕТАЛЕЙ ТА ПРОФІЛЬОВАНИХ КРУГІВ
текст автореферату
текст дисертації
доктор технічних наук, професор Кальченко Віталій Іванович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, завідувач кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування кандидатська, 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти «27» квітня 2017 року о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.02 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 2, ауд. 305. доктор технічних наук, професор Лавриненко Валерій Іванович, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАНУ, м. Київ, завідувач відділом алмазно-абразивної і фізико-технічної обробки
текст відгуку

доктор технічних наук, професор Пермяков Олександр Анатолійович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, завідувач кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів
текст відгуку
ОГОЛОШЕННЯ