ua en
№ з/п ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Литвин Олександр Олександрович,
Чернігівський національний технологічний університет
Підвищення ефективності двостороннього шліфування торців деталей різних діаметрів зі схрещеними осями кругів та деталей
текст автореферату
текст дисертації
доктор технічних наук, професор Кальченко Володимир Віталійович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, проректор з науково-педагогічної роботи Кандидатська,05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти «28» лютого 2019 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.02 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 2, ауд. 305. доктор технічних наук, професор Пермяков Олександр Анатолійович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, завідувач кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів
текст відгуку
кандидат технічних наук Музичка Діана Геннадіївна, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, доцент кафедри технології машинобудування
текст відгуку
ОГОЛОШЕННЯ