ua en
№ з/п ПІБ здобувача Тема дисертації Науковий керівник (консультант) Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 ЯСЬКО Руслан Олександрович, 
Національна академія державного управління
при Президентові України
Механізми формування кадрового потенціалу в гуманітарній сфері України
текст автореферату
текст дисертації
ЧМИГА Віра Олександрівна – кандидат наук з державного управління, доцент, заступник завідуючого відділом з питань державної служби, професійного навчання та урядових нагород Департаменту кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України Кандидатська, 25.00.02 – механізми державного управління 27 грудня 2017 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.05 у Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4, ауд. 216 ФЕДОРІВ Тетяна Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент, ведуча програм, член редакційної ради ГО «Громадське радіо»
текст відгуку
ВАСЮК Наталія Олегівна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України
текст відгуку
2 ДЕНИСЕНКО Катерина Вікторівна, 
Чернігівський національний технологічний університет
Державна політика України у сфері соціального захисту осіб похилого віку
текст автореферату 
текст дисертації
ВДОВЕНКО Станіслав Михайлович, д.держ.упр., професор,
Чернігівський національний технологічний університет, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій
Кандидатська, 25.00.02 – механізми державного управління 27 грудня 2017 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.05 у Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4, ауд. 216 КРИВАЧУК Людмила Федорівна,
доктор наук з державного управління, доцент, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи
текст відгуку
ЮРЧЕНКО Юрій Дмитрович, кандидат наук з державного управління, Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській
області, начальник
текст відгуку
3 КАРПУНЕЦЬ Анастасія Станіславівна, 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Механізм реформування державної служби України: соціокомунікативний аспект
текст автореферату 
текст дисертації
ІВАНИЦЬКА Ольга Михайлівна, д.держ.упр., професор,
професор кафедри теорії та практики управління  Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Кандидатська, 25.00.02 – механізми державного управління 03 квітня 2018 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.05 у Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4, ауд. 216 ФЕДОРІВ Тетяна Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент, ведуча програм, член редакційної ради ГО “Громадське радіо”
текст відгуку
ЧАПЛАЙ Ірина Віталіївна, кандидат наук з державного управління, доцент, докторант кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом
текст відгуку
4 ХОХИЧ Ігор Михайлович, 
Дніпропетровський регіональний інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Державна політика щодо формування та розвитку громадянської активності молоді
текст автореферату 
текст дисертації
БОРОДІН Євгеній Іванович, доктор історичних наук, професор, перший заступник директора Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Кандидатська, 25.00.02 – механізми державного управління 03 квітня 2018 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.05 у Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4, ауд. 216 ФЕДОРІВ Тетяна Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент, ведуча програм, член редакційної ради ГО “Громадське радіо”
текст відгуку
КУЛІНІЧ Олег Васильович,
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
текст відгуку
ОГОЛОШЕННЯ