ua en
№ з/п ПІБ здобувача Тема дисертації Науковий керівник (консультант) Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Вербицька Анна Вікторівна,
Чернігівський національний технологічний університет
Удосконалення державної політики в сфері вищої освіти україни в контексті інтеграції до європейського освітньо-наукового простору
текст автореферату
текст дисертації
Шкарлет Сергій Миколайович, д.е.н., професор, ректор (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 25.00.02 – механізми державного управління 31 січня 2017 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.05 у Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4, ауд. 216 Лопушинський Іван Петрович, доктор наук з державного управління, професор, Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування
текст відгуку
Мазак Андрій Вальдемарович, кандидат наук з державного управління, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування
текст відгуку
2 ЛИХАЧ Юлія Юріївна, 
Чернігівський національний технологічний університет
Механізми реформування державного управління: досвід країн східного партнерства
текст автореферату 
текст дисертації
РУДЕНКО Ольга Мстиславівна, д.держ.упр., доцент, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 25.00.02 – механізми державного управління 29 червня 2017 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.05 у Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4, ауд. 216 Семенченко Андрій Іванович,  доктор наук з державного управління, професор,
Національна академія державного управління при Президентові України, директор Інституту вищих керівних кадрів

текст відгуку

Малоголова Тетяна Миколаївна, кандидат наук з державного управління, Прилуцька міська рада, керуюча справами виконавчого комітету

текст відгуку
3 ЮР’ЄВА Ольга Іванівна, 
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Механізм державного управління податковим боргом в Україні
текст автореферату 
текст дисертації
ГАВКАЛОВА Наталія Леонідівна, д.е.н., професор,
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної політики
Кандидатська, 25.00.02 – механізми державного управління 29 червня 2017 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.05 у Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4, ауд. 216 БОРИСЕНКО Ольга Петрівна,  доктор наук з державного управління, професор,
Університет митної справи та фінансів, завідувач кафедри публічного управління та митного адміністрування

текст відгуку

КАЗЮК Яніна Мирославівна, доктор наук з державного управління, доцент, Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри управління національним господарством та економічної політики

текст відгуку
4 СЕРГІЄНКО Лариса Василівна, 
Житомирський державний технологічний університет
Впровадження циркулярної економіки в Україні: державно-управлінський аспект
текст автореферату 
текст дисертації
ЄВДОКИМОВ Віктор Валерійович, д.е.н., професор,
Житомирський державний технологічний університет, ректор
Кандидатська, 25.00.02 – механізми державного управління 28 вересня 2017 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.05 у Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4, ауд. 216 ІВАНОВА Тамара Вікторівна, доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, Національний авіаційний університет, проректор з навчальної та виховної роботи
текст відгуку
ДЗЯНА Галина Олексіївна, кандидат наук з державного управління, доцент, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри державного управління
текст відгуку
5 МЕЛКО Владімір Ладиславович, 
Чернігівський національний технологічний університет
Механізми державного регулювання страхової діяльності в будівельній сфері
текст автореферату 
текст дисертації
РУДЕНКО Ольга Мстиславівна, д.держ.упр., доцент,
Чернігівський національний технологічний університет, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій
Кандидатська, 25.00.02 – механізми державного управління 28 вересня 2017 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.05 у Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4, ауд. 216 ІЛЬЯШЕНКО
Вікторія Анатоліївна, доктор наук з державного управління, професор, Інститут законодавства Верховної Ради України, головний науковий співробітник сектору економічних проблем законотворення відділу комплексних проблем державотворення
текст відгуку
КРАВЧЕНКО Сергій Григорович, кандидат наук з державного управління, Виконавчий комітет Люботинської міської ради, начальник відділу з питань містобудування, архітектури та держархбудконтролю
текст відгуку
6 ЯСЬКО Руслан Олександрович, 
Національна академія державного управління
при Президентові України
Механізми формування кадрового потенціалу в гуманітарній сфері України
текст автореферату
текст дисертації
ЧМИГА Віра Олександрівна – кандидат наук з державного управління, доцент, заступник завідуючого відділом з питань державної служби, професійного навчання та урядових нагород Департаменту кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України Кандидатська, 25.00.02 – механізми державного управління 27 грудня 2017 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.05 у Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4, ауд. 216 ФЕДОРІВ Тетяна Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент, ведуча програм, член редакційної ради ГО «Громадське радіо»
текст відгуку
ВАСЮК Наталія Олегівна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України
текст відгуку
7 ДЕНИСЕНКО Катерина Вікторівна, 
Чернігівський національний технологічний університет
Державна політика України у сфері соціального захисту осіб похилого віку
текст автореферату 
текст дисертації
ВДОВЕНКО Станіслав Михайлович, д.держ.упр., професор,
Чернігівський національний технологічний університет, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій
Кандидатська, 25.00.02 – механізми державного управління 27 грудня 2017 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.05 у Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4, ауд. 216 КРИВАЧУК Людмила Федорівна,
доктор наук з державного управління, доцент, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи
текст відгуку
ЮРЧЕНКО Юрій Дмитрович, кандидат наук з державного управління, Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській
області, начальник
текст відгуку
ОГОЛОШЕННЯ