ua en
№ з/п ПІБ здобувача Тема дисертації Науковий керівник (консультант) Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 ТРЕСТЕР ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Національна академії державного управління при Президентові України
ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
текст автореферату 
текст дисертації
доктор наук з державного управління, професор СИТНИК Григорій Петрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри державного управління філософського факультету Кандидатська, 25.00.02 – механізми державного управління 22 грудня 2018 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.05 у Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за а дресою: 14035, м. Чернігів, вул. Белова, 4, ауд. 216. КРИВАЧУК Людмила Федорівна, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи
текст відгуку
кандидат наук з державного управління МОРДАНЬ Ольга Олексіївна, Міністерство соціальної політики України, головний спеціаліст Департаменту у справах ветеранів, осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
текст відгуку
2 ЮЩЕНКО ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України
МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
текст автореферату 
текст дисертації
доктор наук з державного управління, доцент РУДЕНКО Ольга Мстиславівна, Чернігівський національний технологічний університет, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій Кандидатська, 25.00.02 – механізми державного управління 22 грудня 2018 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.05 у Чернігівському на ціональному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Белова, 4, ауд. 216. доктор наук з державного управління, професор ІВАНОВА Тамара Вікторівна, Національний авіаційний університет, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
текст відгуку
кандидат наук з державного управління, доцент ДЗЯНА Галина Олексіївна, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри державного управління
текст відгуку
ОГОЛОШЕННЯ