ua en
№ з/п ПІБ здобувача Тема дисертації Науковий керівник (консультант) Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
4 Карпінський Борис Андрійович,
Львівський національний університет імені Івана Франка
Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Виговська Валентина Вікторівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет) Докторська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 21 лютого 2019 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд.224 Алексеєнко Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та фінансів (Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету)
текст відгуку
Онишко Світлана Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансових ринків (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Паєнтко Тетяна Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
5 Тарасенко Олена Олександрівна,
Чернігівський національний технологічний університет
Формування депозитної поведінки домогосподарств на ринку фінансових послуг України
текст автореферату
текст дисертації
Дубина Максим Вікторович, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 21 лютого 2019 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд.224 Прокопенко Валерія Юріївна, д.е.н., професор, директор (Міжнародний інститут інноваційних освітніх технологій)
текст відгуку
Гнєушева Вікторія Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій)
текст відгуку
6 Якубек Петер, ВНЗ „Дубницький технологічний інститут” (Дубниця- над-Вагом, Словацька республіка) Формування стратегії інноваційного розвитку сфери вищої освіти в умовах інформаційної економіки
текст автореферату
текст дисертації
Руденко Ольга Мстиславівна, д.держ.упр., доцент, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій (Чернігівський національний технологічний університет) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 22 лютого 2019 року, об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд.224 Бурлуцька Світлана Владиславівна, д.е.н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту (Донбаська державна машинобудівна академія)
текст відгуку
Гальцова Ольга Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин (Класичний приватний університет)
текст відгуку
Натрошвілі Світлана Геннадіївна, д.е.н., доцент, декан факультету ринкових, інформаційних и інноваційних технологій (Київський національний університет технологій та дизайну)
текст відгуку
7 Ковиліна Марія Олександрівна, Національний університет „Одеська морська академія” Державне регулювання розвитку морського туризму в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Примачов Микола Тимофійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва на морському транспорті (Національний університет „Одеська морська академія”) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 22 лютого 2019 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд.224 Пилипів Віталій Володимирович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри регіоналістики і туризму (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
Вдовенко Наталія Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри глобальної економіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України)
текст відгуку
8 Дубина Максим Вікторович,
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Фінансова стійкість місцевих бюджетів України в умовах децентралізації
текст автореферату
текст дисертації
Бондарук Таїсія Григорівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Національна академія статистики, обліку та аудиту) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 28 березня 2019 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд.224 Селіверстова Людмила Сергіївна, д.е.н, професор, професор кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет)
текст відгуку
Корень Наталія Василівна, к.е.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу антикорупційної політики (Національний інститут стратегічних досліджень)
текст відгуку
9 Пархацька Ольга Миколаївна, ГО „Науково-дослідний інститут економічного розвитку” Формування фінансової політики розвитку суб’єктів господарювання легкої промисловості
текст автореферату
текст дисертації
Селіверстова Людмила Сергіївна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 28 березня 2019 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд.224 Рожко Олександр Дмитрович, д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
текст відгуку
Гавриленко Тетяна Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом (Національний університет „Києво-Могилянська академія”)
текст відгуку
10 Пальоха Ольга Вадимівна,
Прилуцький агротехнічний коледж
Розвиток механізму комунального кредитування в системі місцевих фінансів
текст автореферату
текст дисертації
Парубець Олена Миколаївна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 29 березня 2019 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд.224 Кириленко Ольга Павлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія (Тернопільський національний економічний університет)
текст відгуку
Вінницька Оксана Анатоліївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
текст відгуку
11 Ніколюк Олена Володимирівна,
Одеський державний аграрний університет
Механізм регулювання соціально-економічного розвитку аграрного виробництва: теорія, методологія, практика
текст автореферату
текст дисертації
Стоянова-Коваль Світлана Савівна, д.е.н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування (Одеський державний аграрний університет) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 29 березня 2019 року, об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд.224 Захарін Сергій Володимирович, д.е.н., старший науковий співробітник, директор (ГО „Науково-дослідний інститут економічного розвитку”)
текст відгуку
Маркіна Ірина Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту (Полтавська державна аграрна академія)
текст відгуку
Новікова Наталя Леонідівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування (Київський національний торговельно-економічний університет)
текст відгуку
12 Андрейченко Андрій Вадимович,
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Науково-економічне забезпечення розвитку безвідходного виробництва в аграрному секторі
текст автореферату
текст дисертації
Сахацький Микола Павлович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту і маркетингу (Одеська державна академія будівництва і архітектури) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 25 квітня 2019 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд.318 Амосов Олег Юрійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії і фінансів (Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України)
текст відгуку
Скидан Олег Васильович, д.е.н.,  професор, ректор (Житомирський національний агроекологічний університет)
текст відгуку
Шапошников Костянтин Сергійович, д.е.н., професор, директор (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій)
текст відгуку
13 Шпомер Тетяна Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільсько-господарського машинобудування
текст автореферату
текст дисертації
Ільчук Валерій Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 25 квітня 2019 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд.318 Прокопенко Валерія Юріївна, д.е.н., професор, директор (Міжнародний інститут інноваційних освітніх технологій)
текст відгуку
Хрущ Ніла Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Хмельницький національний університет)
текст відгуку
14 Познанська Інна Володимирівна,
Причорно-морський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Стратегія розвитку морської транспортної галузі України в умовах євроінтеграції
текст автореферату
текст дисертації
Ткаленко Наталія Валеріївна, д.е.н., професор, директор ННІ менеджменту, харчових технологій та торгівлі (Чернігівський національний технологічний університет) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 26 квітня 2019 року, об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд.224 Сафонов Юрій Миколайович, д.е.н.,  професор, заступник директора (ДНУ „Інститут модернізації змісту освіти” Міністерства освіти і науки України)
текст відгуку
Вдовенко Наталія Михайлівна, д.е.н.,  професор, завідувач кафедри глобальної економіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України)
текст відгуку
Манойленко Олександр Володимирович, д.е.н.,  професор, директор ННІ економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”)
текст відгуку
15 Супруненко Світлана Анатоліївна,
Університет державної фіскальної служби України
Податкове планування в системі державного регулювання економіки України
текст автореферату
текст дисертації
Мельник Віктор Миколайович, д.е.н.,  професор, професор кафедри фінансів (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 26 квітня 2019 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд.224 Бондарук Таїсія Григорівна, д.е.н.,  професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Національна академія статистики, обліку і аудиту)
текст відгуку
Крючкова Наталія Михайлівна, к.е.н.,  доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова)
текст відгуку
16 Марчук Лариса Леонідівна,
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Науково-методичні засади регулювання економічної безпеки аграрного виробництва в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Сакун Аліна Жоржівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування (ДВНЗ „Херсонський державний аграрний університет”) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 30 травня 2019 року, о 15‑00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд.318 Стоянова-Коваль Світлана Савівна, д.е.н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування (Одеський державний аграрний університет)
текст відгуку
Русан Віталій Миколайович, к.е.н., старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу секторальної економіки (Національний інститут стратегічних досліджень)
текст відгуку
17 Гайдай Оксана Василівна,
Уманський національний університет садівництва
Стратегія забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору України
текст автореферату
текст дисертації
Дерій Жанна Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки (Чернігівський національний технологічний університет) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 31 травня 2019 року, об 11‑00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд.318 Залізко Василь Дмитрович, д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Захарін Сергій Володимирович, д.е.н., с.н.с., директор (ГО „Науково-дослідний інститут економічного розвитку”)
текст відгуку
Коваль Віктор Васильович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри прикладної економіки (Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ)
текст відгуку
18 Перчук Оксана Володимирівна,
ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”
Реалізація бюджету для громадян в системі управління публічними фінансами
текст автореферату
текст дисертації
Ігнатенко Микола Миколайович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки (ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 31 травня 2019 року, о 14‑00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд.318 Сідельникова Лариса Петрівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Херсонський національний технічний університет)
текст відгуку
Аранчій Валентина Іванівна, к.е.н., професор, ректор (Полтавська державна аграрна академія)
текст відгуку
19 Разгуліна Наталія Олександрівна,
Чернігівський національний технологічний університет
Розвиток банківського іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Дубина Максим Вікторович, д.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 01 червня 2019 року, об 11‑00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд.318 Прокопенко Валерія Юріївна, д.е.н., професор, директор (Міжнародний інститут інноваційних освітніх технологій)
текст відгуку
Давидюк Олександр Олександрович, к.е.н., помічник начальника Інституту з фінансово-економічної роботи  – начальник фінансово-економічної служби (Інститут Військово-морських сил Національного університету „Одеська морська академія”)
текст відгуку
20 Мінакова Олена Олександрівна,
Причорно-морський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Економічне планування та прогнозування розвитку харчової промисловості України
текст автореферату
текст дисертації
Шапошников Костянтин Сергійович,д.е.н., професор, директор (Причорно-морський науково-дослідний інститут економіки та інновацій) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 01 червня 2019 року, о 13‑00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд.318 Гальцова Ольга Леонідівна,д.е.н., професор, завідувач кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин (Класичний приватний університет)
текст відгуку
Іртищева Інна Олександрівна,д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова)
текст відгуку
Роговий Андрій Віталійович, д.е.н., доцент, професор кафедри туризму, (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
ОГОЛОШЕННЯ