ua en
№ з/п ПІБ здобувача Тема дисертації Науковий керівник (консультант) Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Роговий Андрій Віталійович,
Чернігівський національний технологічний університет
Механізм забезпечення економічної безпеки держави в умовах циклічності економіки
текст автореферату
текст дисертації
Мостенська Тетяна Леонідівна, д.е.н., професор, професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту (Національний університет біоресурсів і природокористу-вання України) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 21 вересня 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Бурлуцька Світлана Владиславівна, д.е.н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту (Донбаська державна машинобудівна академія)
текст відгуку
Васильців Тарас Григорович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування (Львівський торговельно-економічний університет)
текст відгуку
Сафонов Юрій Миколайович, д.е.н., професор, професор кафедри макроекономіки та державного управління (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
2 Ганжа Богдан Олександрович,
Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
Державне регулювання детінізації неформального сектору економіки
текст автореферату
текст дисертації
Ходжаян Аліна Олександрівна, д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Київський  національний торговельно-економічний університет)   Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 21 вересня 2017 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Варналій Захарій Степанович, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
текст відгуку
Кичко Ірина Іванівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
3 Ніколаєнко Юрій Володимирович,
Чернігівський національний технологічний університет
Фінансова безпека у забезпеченні стабільності функціонування банківського сектору
текст автореферату
текст дисертації
Виговська Валентина Вікторівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет) Докторська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 22 вересня 2017 року, об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Алексеєнко Людмила Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та фінансів (Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету)
текст відгуку
Коваленко Юлія Михайлівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансових ринків (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Чмутова Ірина Миколаївна, д.е.н., доцент, професор кафедри банківської справи (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
текст відгуку
4 Зоценко Олена Костянтинівна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ринок акцій у забезпеченні макрофінансової стабільності в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Романюк Микола Васильович, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 22 вересня 2017 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Селіверстова Людмила Сергіївна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет)
текст відгуку
Гасій Олена Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи (ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”)
текст відгуку
5 Паливода Олена Михайлівна,
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Методологічні засади інноваційного розвитку промисловості на основі мережевих структур
текст автореферату
текст дисертації
Селіверстова Людмила Сергіївна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 12 жовтня 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Дука Анастасія Петрівна, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту та адміністрування (Національний університет харчових технологій)
текст відгуку
Курмаєв Петро Юрійович, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
текст відгуку
Смерічевська Світлана Василівна, д.е.н., професор, професор кафедри логістики (Національний авіаційний університет)
текст відгуку
6 Куліш Дамір Валерійович,
Запорізький національний університет  
Бюджетування як детермінанта розвитку системи фінансового планування
текст автореферату
текст дисертації
Череп Алла Василівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Запорізький національний університет) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 12 жовтня 2017 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117   Гарафонова Ольга Іванівна, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
Клименко Тетяна Вікторівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
7 Козлянченко Олена Михайлівна,
Чернігівська філія ПВНЗ „Європейський університет”
Антикризове регулювання сільськогоспо-дарського машинобудування в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Савченко Володимир Федорович, д.е.н., професор, професор кафедри економічної теорії (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 13 жовтня 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Лісовий Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Швачка Ярослав Якович, к.е.н., головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок платників основних галузей економіки (Головне управління ДФСУ у Черкаській області)
текст відгуку
8 Луценко Ірина Олександрівна,
Університет державної фіскальної служби України
Управління сталим розвитком сільських територій України
текст автореферату
текст дисертації
Лісовий Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу (Університет державної фіскальної служби України) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 13 жовтня 2017 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Мельник Мар’яна Іванівна, д.е.н., професор, завідувач сектору просторового розвитку (Державна установа „Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”)
текст відгуку
Смутчак Зінаїда Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, економіки та права (Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету)
текст відгуку
9 Тітаренко Галина Борисівна,
Чернігівський національний технологічний університет
Теоретико-методологічні засади розвитку та регулювання інноваційної системи України в умовах евроінтеграції
текст автореферату
текст дисертації
Маргасова Вікторія Геннадіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний університет) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 23 листопада 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Денисенко Микола Павлович, д.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки (Київський національний університет технологій та дизайну)
текст відгуку
Дука Анастасія Петрівна, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту та адміністрування (Національний університет харчових технологій)
текст відгуку
Захарін Сергій Володимирович, д.е.н., старший науковий співробітник, директор (Науково-дослідний інститут економічного розвитку)
текст відгуку
10 Сидоренко Олексій Миколайович,
Університет державної фіскальної служби України  
Роль системи державного фінансового контролю України у забезпеченні економічної безпеки
текст автореферату
текст дисертації
Рубан Наталія Іванівна, к.е.н., доцент, директор Департаменту аудиту (Державна фіскальна служба України) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 23 листопада 2017 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117   Варналій Захарій Степанович, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
текст відгуку
Малишко Юлія Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри оподаткування (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
текст відгуку
11 Ісмаілов Арсен Бекташевич,
Чернігівська філія ПВНЗ „Європейський університет”
Антикризове регулювання банківської системи України
текст автореферату
текст дисертації
Курмаєв Петро Юрійович, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 24 листопада 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Прокопенко Валерія Юріївна, д.е.н., професор, директор (Міжнародний університет інноваційних і
освітніх технологій)
текст відгуку
Ніколаєнко Юрій Володимирович, к.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
12 Бондарук Олег Сергійович,
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Організаційно-економічний механізм забезпечення бюджетної безпеки
текст автореферату
текст дисертації
Момотюк Людмила Євгеніївна, д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи (Національна академія статистики, обліку та аудиту) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 24 листопада 2017 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Луніна Інна Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач відділу державних фінансів (Державна установа „Інститут економіки та прогнозування НАН України”)
текст відгуку
Корень Наталія Василівна, к.е.н., доцент, завідувач сектору бюджетної децентралізації відділу фінансової безпеки (Національний інститут стратегічних досліджень)
текст відгуку
13 Колупаєва Іріна Володимирівна,
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Ґенеза сучасної концепції регуляторної політики держави
текст автореферату
текст дисертації
Амосов Олег Юрійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та фінансів (Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 21 грудня 2017 року, об 11-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Бодров Володимир Григорович, д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Ляшенко Вячеслав Іванович, д.е.н., професор, завідувач відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємства (Інститут економіки промисловості НАН України)
текст відгуку
Мельник Алла Федорівна, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління (Тернопільський національний економічний університет)
текст відгуку
14 Невесенко Анна Володимирівна,
Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН України
Формування сталого сільського розвитку в умовах трансформації бюджетної підтримки
текст автореферату
текст дисертації
Вдовенко Наталія Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри глобальної економіки (Національний університет біоресурсів і природокористу-вання України) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 21 грудня 2017 року, о 14-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Залізко Василь Дмитрович, д.е.н., доцент, професор кафедри економіки підприємства (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Потравка Лариса Олександрівна, д.е.н., доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування (ДВНЗ „Херсонський державний аграрний університет”)
текст відгуку
15 Чорновол Алла Олегівна,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Розвиток місцевих фінансів в умовах децентралізації територіальних громад
текст автореферату
текст дисертації
Тропіна Валентина Борисівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”) Докторська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 22 грудня 2017 року, об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Баранник Лілія Борисівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри оподаткування та соціального забезпечення (Університет фінансів та митної справи)
текст відгуку
Гарбар Жанна Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів (Криворізький економічний інститут ДВНЗ „Київський національний  економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
Гордей Оксана Дмитрівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Колодізєв Олег Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
текст відгуку
16 Бродовська Оксана Григорівна,
Класичний приватний університет
Розвиток системи державних закупівель в соціальній сфері в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Сокровольська Наталія Ярославівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 22 грудня 2017 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Ільяшенко Вікторія Анатоліївна, д.е.н., професор, головний науковий співробітник сектору економічних проблем законотворення відділу комплексних проблем державотворення
(Інститут законодавства Верховної Ради України)
текст відгуку
Олійник Георгій Юрійович, д.е.н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки (Київський національний університет харчових технологій)
текст відгуку
17 Міх Оксана Михайлівна,
Чернігівський національний технологічний університет
Формування трансформаційної системи забезпечення розвитку шкіряно-взуттєвої промисловості України
текст автореферату
текст дисертації
Селіверстова Людмила Сергіївна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет)   Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 23 грудня 2017 року, об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Курмаєв Петро Юрійович, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
текст відгуку
Гавриленко Тетяна Володимирівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу (Київський професійно-педагогічний коледж ім. А. Макаренка)
текст відгуку
18 Баскаков Андрій Юрійович,
Чернігівський національний технологічний університет
Бюджетний менеджмент у механізмі управління фінансовими ресурсами держави
текст автореферату
текст дисертації
Рожко Олександр Дмитрович, д.е.н., доцент, директор Інституту післядипломної освіти (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)   Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 23 грудня 2017 року, о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Кириленко Ольга Павлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія (Тернопільський національний економічний університет)
текст відгуку
Степура Марина Михайлівна, к.е.н., доцент, докторант кафедри фінансів (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
19 Косач Ірина Анатоліївна,
Чернігівський національний технологічний університет
Методологічні засади формування інтеграційних структур на основі державно-приватного партнерства в АПК України
текст автореферату
текст дисертації
Гонта Олена Іванівна, д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту економіки (Чернігівський національний технологічний університет) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 25 січня 2018 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Гальцова Ольга Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, національної та міжнародної економіки (Класичний приватний університет)
текст відгуку
Курмаєв Петро Юрійович, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
текст відгуку
Шапошников Костянтин Сергійович, д.е.н., професор, директор (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій)
текст відгуку
20 Павліщий Даріуш Олесь,
Чернігівський національний технологічний університет
Організаційно-економічний механізм формування сприятливого підприємницького середовища
текст автореферату
текст дисертації
Курмаєв Петро Юрійович, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 25 січня 2018 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Селіверстова Людмила Сергіївна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет)
текст відгуку
Федоренко Андрій Євгенійович, к.е.н., директор (ТОВ „Софт Індастрі”)
текст відгуку
21 Тимошенкова Оксана Василівна,
Чернігівський національний технологічний університет
Державне регулювання розвитку промислового виробництва в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Роговий Андрій Віталійович, д.е.н., доцент, доцент кафедри туризму (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 26 січня 2018 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Вдовенко Наталія Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри глобальної економіки (Національний університет біоресурсів і природокористування)
текст відгуку
Радчук Таїсія Миколаївна, к.е.н., заступник головного лікаря з економічних питань (Пологовий будинок Чернігівської міської ради)
текст відгуку
22 Бакшун Іван Миколайович,
Чернігівський національний технологічний університет
Механізм реалізації державно-приватного партнерства у забезпеченні національної економіки
текст автореферату
текст дисертації
Шкарлет Сергій Миколайович, д.е.н., професор, ректор (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 26 січня 2018 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Бутенко Наталія Василівна, д.е.н., доцент, професор кафедри підприємництва (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
текст відгуку
Цимбал Людмила Іванівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
ОГОЛОШЕННЯ