ua en
№ з/п ПІБ здобувача Тема дисертації Науковий керівник (консультант) Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Шепелєв Володимир Сергійович,
Національний університет біоресурсів і природо-користування України
Регулювання ринку свинини в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Вдовенко Наталія Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри глобальної економіки (Національний університет біоресурсів і природо-користування України) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 30 листопада 2016 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Кропивко Михайло Федорович, д.е.н., професор, завідувач відділу проблем галузевого і територіального управління (ННЦ „Інститут аграрної економіки” Національної академії аграрних наук України)
текст відгуку
Лук’яшко Павло Олександрович, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
2 Олійник Анастасія Вікторівна,
Чернігівський національний технологічний університет
Фінансовий механізм санації промислових підприємств України
текст автореферату
текст дисертації
Пономаренко Сергій Іванович, к.е.н., доцент, декан факультету проектного менеджменту, управління якістю та життєзабезпечення (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 30 листопада 2016 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Селіверстова Людмила Сергіївна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет)
текст відгуку
Рожко Олександр Дмитрович, к.е.н., доцент, директор (Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
текст відгуку
3 Карпенко Світлана Петрівна,
Університет державної фіскальної служби України
Акцизне оподаткування в системі регулювання сукупного попиту
текст автореферату
текст дисертації
Онишко Світлана Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків (Університет державної фіскальної служби України) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 01 грудня 2016 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Косова Тетяна Дмитрівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів та моделювання економічних систем (Класичний приватний університет)
текст відгуку
Забаштанський Максим Миколайович, к.е.н., доцент, декан факультету життєдіяльності, природокористування і туризму (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
4 Жук Олена Сергіївна,
Чернігівський національний технологічний університет
Антикризове регулювання видавничо-поліграфічної галузі України
текст автореферату
текст дисертації
Ткаленко Наталія Валеріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри публічного управління та менеджменту організацій (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 01 грудня 2016 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Гарафонова Ольга Іванівна, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
Федоренко Андрій Євгенійович, к.е.н., директор (Компанія „Софт Індастрі”)
текст відгуку
5 Забаштанський Максим Миколайович,
Чернігівський національний технологічний університет
Механізм фінансового забезпечення розвитку концесійних відносин в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Онишко Світлана Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків (Університет державної фіскальної служби України) Докторська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 27 грудня 2016 року, об 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Кириленко Ольга Павлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія (Тернопільський національний економічний університет)
текст відгуку
Проскура Катерина Петрівна, д.е.н., доцент, професор кафедри аудиту (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
Селіверстова Людмила Сергіївна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет)
текст відгуку
6 Осіпова Людмила Вікторівна,
Чернігівський національний технологічний університет
Фінансовий механізм розвитку регіонів України
текст автореферату
текст дисертації
Рожко Олександр Дмитрович, к.е.н., доцент, директор (Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 27 грудня 2016 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Прокопенко Валерія Юріївна, д.е.н., професор, перший проректор з перспективного розвитку та інновацій (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Калівошко Олексій Миколайович, к.е.н., доцент, доцент кафедри банківської справи (Національний університет біоресурсів і природокористування)
текст відгуку
7 Халковський Олександр Миколайович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Антикорупційна політика в системі детінізації національної економіки
текст автореферату
текст дисертації
Мазур Ірина Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 28 грудня 2016 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Лойко Валерія Вікторівна, д.е.н., професор, професор кафедри національної економіки та фінансів (Університет економіки та права „КРОК”)
текст відгуку
Коркоц Олександр Миколайович, к.е.н., фінансовий директор (ТОВ „Аліотсофт”)
текст відгуку
8 Парубець Олена Миколаївна,
Чернігівський національний технологічний університет
Теоретико-методологічні засади розвитку мережевих структур у транспортному секторі України
текст автореферату
текст дисертації
Сич Євген Миколайович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту (Національний транспортний університет) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 23 лютого 2017 року, об 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Ейтутіс Георгій Дмитрович, д.е.н., професор, професор кафедри „Економіка та підприємництво” (Державний економіко-технологічний університет транспорту)
текст відгуку
Пащенко Юрій Євгенович, д.е.н., професор, професор кафедри економіки (Національний авіаційний університет)
текст відгуку
Якименко-Терещенко Наталія Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної теорії (Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету))
текст відгуку
9 Завгородня Наталія Володимирівна,
Чернігівський національний технологічний університет
Управління інноваційним розвитком харчової промисловості України
текст автореферату
текст дисертації
Дерій Жанна Володимирівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 23 лютого 2017 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Лойко Валерія Вікторівна, д.е.н., професор, професор кафедри національної економіки та фінансів (Університет економіки та права „КРОК”)
текст відгуку
Журба Інна Олександрівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та банківської справи (Черкаський державний технологічний університет)
текст відгуку
10 Горбачевська Оксана Володимирівна,
Львівський національний університет імені Івана Франка
Фінансовий механізм формування інтегрованих підприємницьких структур в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Карпінський Борис Андрійович, к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту (Львівський національний університет імені Івана Франка) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 24 лютого 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Швабій Костянтин Іванович, д.е.н., професор, директор (Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Рожко Олександр Дмитрович, к.е.н., доцент, директор (Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
текст відгуку
11 Максимів Дмитро Ярославович,
Львівський національний університет імені Івана Франка
Формування фінансового механізму інвестиційного зростання в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Маліновська Ольга Ярославівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту (Львівський національний університет імені Івана Франка) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 24 лютого 2017 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Ткаченко Наталія Володимирівна, д.е.н., професор, заступник директора (Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
текст відгуку
Виговська Валентина Вікторівна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
12 Хмелюк Алла Анатоліївна,
Університет державної фіскальної служби України
“Фінансовий моніторинг у системі державного фінансового контролю України”
текст автореферату
текст дисертації
Береславська Олена Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу (Університет державної фіскальної служби України) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 23 березня 2017 року, об 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Вовчак Ольга Дмитрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи (ДВНЗ „Університет банківської справи”)
текст відгуку
Зварич Ольга Володимирівна, к.е.н., начальник управління ліквідності та казначейських операцій (Державна казначейська служба України)
текст відгуку
13 Терно Ігор Віталійович,
Чернігівський національний технологічний університет
“Бюджетна система України в умовах економічної глобалізації”
текст автореферату
текст дисертації
Гарафонова Ольга Іванівна, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 23 березня 2017 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Прокопенко Валерія Юріївна, д.е.н., професор, перший проректор з перспективного розвитку та інновацій (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Сергієнко Людмила Костянтинівна, к.е.н., доцент, заступник директора з навчальної роботи (Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету)
текст відгуку
14 Вінницька Оксана Анатоліївна,
Національна академія статистики, обліку та аудиту
“Формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації”
текст автореферату
текст дисертації
Бондарук Таїсія Григорівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів (Національна академія статистики, обліку та аудиту) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 24 березня 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Мельник Віктор Миколайович, д.е.н., професор, директор Науково-дослідного інституту фіскальної політики (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Сукач Олена Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту (Східноєвропейський університет економіки і менеджменту)
текст відгуку
15 Байрамов Ешгін Алі огли,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
“Науково-методичні основи організації державної підтримки інноваційного підприємництва”
текст автореферату
текст дисертації
Курмаєв Петро Юрійович, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 24 березня 2017 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Захарін Сергій Володимирович, д.е.н., старший науковий співробітник, директор (Науково-дослідний інститут економічного розвитку)
текст відгуку
Федоренко Андрій Євгенійович, к.е.н., директор (Компанія „Софт Індастрі”)
текст відгуку
Пилипів Віталій Володимирович, д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри регіоналістики і туризму (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
ОГОЛОШЕННЯ