ua en
№ з/п ПІБ здобувача Тема дисертації Науковий керівник (консультант) Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Лебедєва Віра Василівна,
Одеський національний політехнічний університет
Інституційні механізми диверсифікації, спеціалізації та агропромислової інтеграції: теорія, методологія, практика
текст автореферату
текст дисертації
Ткаленко Наталія Валеріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри публічного управління та менеджменту організацій (Чернігівський національний технологічний університет) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 29 червня 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Гальцова Ольга Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, національної та міжнародної економіки (Класичний приватний університет)
текст відгуку
Кошкалда Ірина Віталіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру (Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва)
текст відгуку
Яців Ігор Богданович, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи (Львівський національний аграрний університет)
текст відгуку
2 Параниця Надія Володимирівна,
Університет державної фіскальної служби України
Взаємодія банківського та реального секторів економіки України
текст автореферату
текст дисертації
Маргасова Вікторія Геннадіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 29 червня 2017 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Косова Тетяна Дмитрівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, підприємництва та біржової діяльності (Класичний приватний університет)
текст відгуку
Калівошко Олексій Миколайович, к.е.н., доцент, доцент кафедри банківської справи (Національний університет біоресурсів і природокористування)
текст відгуку
3 Штирхун Христина Ігорівна,
Чернігівський національний технологічний університет
Державне регулювання ринку органічної продукції в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Ільчук Валерій Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 30 червня 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Шапошников Костянтин Сергійович, д.е.н., професор, директор (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій)
текст відгуку
Єрмоленко Олексій Анатолійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
текст відгуку
4 Синоверський Роман Любомирович,
Чернігівський національний технологічний університет
Мікрокредитування малого бізнесу в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Гуцал Ігор Степанович, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування (Тернопільський національний економічний університет) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 30 червня 2017 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Колодізєв Олег Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
текст відгуку
Воронкова Олена Миколаївна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансових ринків (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
5 Акімова Олена Володимирівна,
Донбаська державна машинобудівна академія
Методологія розвитку підсистеми фінансового моніторингу в системі державного фінансового контролю
текст автореферату
текст дисертації
Рекова Наталія Юріївна, д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства (Донбаська державна машинобудівна академія) Докторська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 30 серпня 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Виговська Валентина Вікторівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
Воронкова Олена Миколаївна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансових ринків (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Десятнюк Оксана Миронівна, д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій (Тернопільський національний економічний університет)
текст відгуку
6 Давидюк Олександр Олександрович,
Національний університет „Одеська морська академія”  
Захист економічних інтересів аграрного виробництва в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Митяй Оксана Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування (Уманський національний університет садівництва) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 30 серпня 2017 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Гришова Інна Юріївна, д.е.н., доцент, головний науковий співробітник (Інститут законодавства Верховної Ради України)
текст відгуку
Галицький Олександр Миколайович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії і економіки підприємства (Одеський державний аграрний університет)
текст відгуку
7 Редько Катерина Юріївна,
Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Державна стратегія управління спеціальними правовими режимами економічної діяльності в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Попович Олександр Сергійович, д.е.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу проблем діяльності i стратегії розвитку НАН України („Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України”) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 31 серпня 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Апарова Оксана Володимирівна, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту (Державний університет телекомунікацій)
текст відгуку
Сакун Олександра Сергіївна, к.е.н., докторант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
8 Бобришев Євгеній Сергійович,
Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
Забезпечення інноваційної стійкості національної економіки
текст автореферату
текст дисертації
Маргасова Вікторія Геннадіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 31 серпня 2017 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Дука Анастасія Петрівна, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту та адміністрування (Національний університет харчових технологій)
текст відгуку
Федоренко Андрій Євгенійович, к.е.н., директор (Компанія „Софт Індастрі”)
текст відгуку
9 Роговий Андрій Віталійович,
Чернігівський національний технологічний університет
Механізм забезпечення економічної безпеки держави в умовах циклічності економіки
текст автореферату
текст дисертації
Мостенська Тетяна Леонідівна, д.е.н., професор, професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту (Національний університет біоресурсів і природокористу-вання України) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 21 вересня 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Бурлуцька Світлана Владиславівна, д.е.н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту (Донбаська державна машинобудівна академія)
текст відгуку
Васильців Тарас Григорович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування (Львівський торговельно-економічний університет)
текст відгуку
Сафонов Юрій Миколайович, д.е.н., професор, професор кафедри макроекономіки та державного управління (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
10 Ганжа Богдан Олександрович,
Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
Державне регулювання детінізації неформального сектору економіки
текст автореферату
текст дисертації
Ходжаян Аліна Олександрівна, д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Київський  національний торговельно-економічний університет)   Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 21 вересня 2017 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Варналій Захарій Степанович, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
текст відгуку
Кичко Ірина Іванівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
11 Ніколаєнко Юрій Володимирович,
Чернігівський національний технологічний університет
Фінансова безпека у забезпеченні стабільності функціонування банківського сектору
текст автореферату
текст дисертації
Виговська Валентина Вікторівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет) Докторська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 22 вересня 2017 року, об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Алексеєнко Людмила Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та фінансів (Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету)
текст відгуку
Коваленко Юлія Михайлівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансових ринків (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Чмутова Ірина Миколаївна, д.е.н., доцент, професор кафедри банківської справи (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
текст відгуку
12 Зоценко Олена Костянтинівна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ринок акцій у забезпеченні макрофінансової стабільності в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Романюк Микола Васильович, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 22 вересня 2017 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Селіверстова Людмила Сергіївна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет)
текст відгуку
Гасій Олена Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи (ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”)
текст відгуку
13 Паливода Олена Михайлівна,
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Методологічні засади інноваційного розвитку промисловості на основі мережевих структур
текст автореферату
текст дисертації
Селіверстова Людмила Сергіївна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 12 жовтня 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Дука Анастасія Петрівна, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту та адміністрування (Національний університет харчових технологій)
текст відгуку
Курмаєв Петро Юрійович, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
текст відгуку
Смерічевська Світлана Василівна, д.е.н., професор, професор кафедри логістики (Національний авіаційний університет)
текст відгуку
14 Куліш Дамір Валерійович,
Запорізький національний університет  
Бюджетування як детермінанта розвитку системи фінансового планування
текст автореферату
текст дисертації
Череп Алла Василівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Запорізький національний університет) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 12 жовтня 2017 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117   Гарафонова Ольга Іванівна, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
Клименко Тетяна Вікторівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
15 Козлянченко Олена Михайлівна,
Чернігівська філія ПВНЗ „Європейський університет”
Антикризове регулювання сільськогоспо-дарського машинобудування в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Савченко Володимир Федорович, д.е.н., професор, професор кафедри економічної теорії (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 13 жовтня 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Лісовий Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Швачка Ярослав Якович, к.е.н., головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок платників основних галузей економіки (Головне управління ДФСУ у Черкаській області)
текст відгуку
16 Луценко Ірина Олександрівна,
Університет державної фіскальної служби України
Управління сталим розвитком сільських територій України
текст автореферату
текст дисертації
Лісовий Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу (Університет державної фіскальної служби України) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 13 жовтня 2017 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Мельник Мар’яна Іванівна, д.е.н., професор, завідувач сектору просторового розвитку (Державна установа „Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”)
текст відгуку
Смутчак Зінаїда Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, економіки та права (Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету)
текст відгуку
17 Тітаренко Галина Борисівна,
Чернігівський національний технологічний університет
Теоретико-методологічні засади розвитку та регулювання інноваційної системи України в умовах евроінтеграції
текст автореферату
текст дисертації
Маргасова Вікторія Геннадіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний університет) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 23 листопада 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Денисенко Микола Павлович, д.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки (Київський національний університет технологій та дизайну)
текст відгуку
Дука Анастасія Петрівна, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту та адміністрування (Національний університет харчових технологій)
текст відгуку
Захарін Сергій Володимирович, д.е.н., старший науковий співробітник, директор (Науково-дослідний інститут економічного розвитку)
текст відгуку
18 Сидоренко Олексій Миколайович,
Університет державної фіскальної служби України  
Роль системи державного фінансового контролю України у забезпеченні економічної безпеки
текст автореферату
текст дисертації
Рубан Наталія Іванівна, к.е.н., доцент, директор Департаменту аудиту (Державна фіскальна служба України) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 23 листопада 2017 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117   Варналій Захарій Степанович, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
текст відгуку
Малишко Юлія Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри оподаткування (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
текст відгуку
19 Ісмаілов Арсен Бекташевич,
Чернігівська філія ПВНЗ „Європейський університет”
Антикризове регулювання банківської системи України
текст автореферату
текст дисертації
Курмаєв Петро Юрійович, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 24 листопада 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Прокопенко Валерія Юріївна, д.е.н., професор, директор (Міжнародний університет інноваційних і
освітніх технологій)
текст відгуку
Ніколаєнко Юрій Володимирович, к.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
20 Бондарук Олег Сергійович,
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Організаційно-економічний механізм забезпечення бюджетної безпеки
текст автореферату
текст дисертації
Момотюк Людмила Євгеніївна, д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи (Національна академія статистики, обліку та аудиту) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 24 листопада 2017 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Луніна Інна Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач відділу державних фінансів (Державна установа „Інститут економіки та прогнозування НАН України”)
текст відгуку
Корень Наталія Василівна, к.е.н., доцент, завідувач сектору бюджетної децентралізації відділу фінансової безпеки (Національний інститут стратегічних досліджень)
текст відгуку
ОГОЛОШЕННЯ