ua en
№ з/п ПІБ здобувача Тема дисертації Науковий керівник (консультант) Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Топольницька Тетяна Богданівна,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Державне регулювання зовнішньо-економічної діяльності підприємств цементної галузі України
текст автореферату
текст дисертації
Данилюк Микола Олексійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 29 вересня 2016 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Шкрабак Ірина Володимирівна, д.е.н., доцент, професор кафедри економіки підприємства (Донбаська державна машинобудівна академія)
текст відгуку
Чкан Анна Сергіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (Запорізький національний університет)
текст відгуку
2 Олійник Надія Романівна,
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
Фіскальне регулювання діяльності великих платників податків в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Мельник Мар’яна Іванівна, д.е.н., професор, завідувач сектору просторового розвитку (ДУ „Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України”) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 29 вересня 2016 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Лісовий Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Мединська Тетяна Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування (Львівський торговельно-економічний університет)
текст відгуку
3 Виговська Валентина Вікторівна,
Чернігівський національний технологічний університет
Безпека страхового ринку та стратегія її забезпечення
текст автореферату
текст дисертації
Ткаченко Наталія Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту (Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ „Університет банківської справи”) Докторська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 30 вересня 2016 року, об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Онишко Світлана Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Гаманкова Ольга Олексіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри страхування (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
Алексеєнко Людмила Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та фінансів (Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету)
текст відгуку
4 Кудряшова Катерина Миколаївна,
Чернігівський національний технологічний університет
Стратегічні пріоритети розвитку лісового господарства України
текст автореферату
текст дисертації
Новомлинець Олег Олександрович, к.т.н., доцент, перший проректор (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 30 вересня 2016 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Шапошников Костянтин Сергійович, д.е.н., професор, директор (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій)
текст відгуку
Цимбал Людмила Іванівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
5 Водолазська Оксана Анатоліївна,
Дніпропетров-ський національний університет імені Олеся Гончара
Система управління андеррайтингом у страхуванні
текст автореферату
текст дисертації
Ткаченко Наталія Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту (Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ „Університет банківської справи”) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 27 жовтня 2016 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Кнейслер Ольга Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування (Тернопільський національний економічний університет)
текст відгуку
Приказюк Наталія Валентинівна, к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри страхування та ризик-менеджменту (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
текст відгуку
6 Шатирко Дмитро Володимирович,
Чернігівський національний технологічний університет
Державне регулювання венчурного інвестування інноваційної діяльності в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Савченко Володимир Федорович, д.е.н., професор, професор кафедри економічної теорії (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 27 жовтня 2016 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Денисенко Микола Павлович, д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства (Київський національний університет технологій та дизайну)
текст відгуку
Зражевець Євген Євгенович, к.е.н., директор (ТОВ „Мегаінвестбуд”)
текст відгуку
7 Індус Катерина Петрівна,
ДВНЗ „Ужгородський національний університет”
Управління фінансовим потенціалом України
текст автореферату
текст дисертації
Газуда Михайло Васильович, д.е.н., доцент, професор кафедри економіки підприємства (ДВНЗ „Ужгородський національний університет”) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 28 жовтня 2016 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Прокопенко Валерія Юріївна, д.е.н., професор, перший проректор (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Клименко Тетяна Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
8 Скиба Сергій Анатолійович,
Чернігівський національний технологічний університет
Державне регулювання розвитку людського потенціалу національної економіки
текст автореферату
текст дисертації
Дерій Жанна Володимирівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 28 жовтня 2016 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Газуда Леся Михайлівна, д.е.н., доцент, професор кафедри економіки підприємства (ДВНЗ „Ужгородський національний університет”)
текст відгуку
Цимбал Людмила Іванівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
9 Шепелєв Володимир Сергійович,
Національний університет біоресурсів і природо-користування України
Регулювання ринку свинини в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Вдовенко Наталія Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри глобальної економіки (Національний університет біоресурсів і природо-користування України) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 30 листопада 2016 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Кропивко Михайло Федорович, д.е.н., професор, завідувач відділу проблем галузевого і територіального управління (ННЦ „Інститут аграрної економіки” Національної академії аграрних наук України)
текст відгуку
Лук’яшко Павло Олександрович, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
10 Олійник Анастасія Вікторівна,
Чернігівський національний технологічний університет
Фінансовий механізм санації промислових підприємств України
текст автореферату
текст дисертації
Пономаренко Сергій Іванович, к.е.н., доцент, декан факультету проектного менеджменту, управління якістю та життєзабезпечення (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 30 листопада 2016 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Селіверстова Людмила Сергіївна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет)
текст відгуку
Рожко Олександр Дмитрович, к.е.н., доцент, директор (Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
текст відгуку
11 Карпенко Світлана Петрівна,
Університет державної фіскальної служби України
Акцизне оподаткування в системі регулювання сукупного попиту
текст автореферату
текст дисертації
Онишко Світлана Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків (Університет державної фіскальної служби України) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 01 грудня 2016 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Косова Тетяна Дмитрівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів та моделювання економічних систем (Класичний приватний університет)
текст відгуку
Забаштанський Максим Миколайович, к.е.н., доцент, декан факультету життєдіяльності, природокористування і туризму (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
12 Жук Олена Сергіївна,
Чернігівський національний технологічний університет
Антикризове регулювання видавничо-поліграфічної галузі України
текст автореферату
текст дисертації
Ткаленко Наталія Валеріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри публічного управління та менеджменту організацій (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 01 грудня 2016 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Гарафонова Ольга Іванівна, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
Федоренко Андрій Євгенійович, к.е.н., директор (Компанія „Софт Індастрі”)
текст відгуку
13 Забаштанський Максим Миколайович,
Чернігівський національний технологічний університет
Механізм фінансового забезпечення розвитку концесійних відносин в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Онишко Світлана Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків (Університет державної фіскальної служби України) Докторська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 27 грудня 2016 року, об 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Кириленко Ольга Павлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія (Тернопільський національний економічний університет)
текст відгуку
Проскура Катерина Петрівна, д.е.н., доцент, професор кафедри аудиту (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
Селіверстова Людмила Сергіївна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет)
текст відгуку
14 Осіпова Людмила Вікторівна,
Чернігівський національний технологічний університет
Фінансовий механізм розвитку регіонів України
текст автореферату
текст дисертації
Рожко Олександр Дмитрович, к.е.н., доцент, директор (Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 27 грудня 2016 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Прокопенко Валерія Юріївна, д.е.н., професор, перший проректор з перспективного розвитку та інновацій (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Калівошко Олексій Миколайович, к.е.н., доцент, доцент кафедри банківської справи (Національний університет біоресурсів і природокористування)
текст відгуку
15 Халковський Олександр Миколайович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Антикорупційна політика в системі детінізації національної економіки
текст автореферату
текст дисертації
Мазур Ірина Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 28 грудня 2016 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Лойко Валерія Вікторівна, д.е.н., професор, професор кафедри національної економіки та фінансів (Університет економіки та права „КРОК”)
текст відгуку
Коркоц Олександр Миколайович, к.е.н., фінансовий директор (ТОВ „Аліотсофт”)
текст відгуку
17 Парубець Олена Миколаївна,
Чернігівський національний технологічний університет
Теоретико-методологічні засади розвитку мережевих структур у транспортному секторі України
текст автореферату
текст дисертації
Сич Євген Миколайович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту (Національний транспортний університет) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 23 лютого 2017 року, об 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Ейтутіс Георгій Дмитрович, д.е.н., професор, професор кафедри „Економіка та підприємництво” (Державний економіко-технологічний університет транспорту)
текст відгуку
Пащенко Юрій Євгенович, д.е.н., професор, професор кафедри економіки (Національний авіаційний університет)
текст відгуку
Якименко-Терещенко Наталія Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної теорії (Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету))
текст відгуку
18 Завгородня Наталія Володимирівна,
Чернігівський національний технологічний університет
Управління інноваційним розвитком харчової промисловості України
текст автореферату
текст дисертації
Дерій Жанна Володимирівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 23 лютого 2017 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Лойко Валерія Вікторівна, д.е.н., професор, професор кафедри національної економіки та фінансів (Університет економіки та права „КРОК”)
текст відгуку
Журба Інна Олександрівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та банківської справи (Черкаський державний технологічний університет)
текст відгуку
19 Горбачевська Оксана Володимирівна,
Львівський національний університет імені Івана Франка
Фінансовий механізм формування інтегрованих підприємницьких структур в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Карпінський Борис Андрійович, к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту (Львівський національний університет імені Івана Франка) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 24 лютого 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Швабій Костянтин Іванович, д.е.н., професор, директор (Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Рожко Олександр Дмитрович, к.е.н., доцент, директор (Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
текст відгуку
20 Максимів Дмитро Ярославович,
Львівський національний університет імені Івана Франка
Формування фінансового механізму інвестиційного зростання в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Маліновська Ольга Ярославівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту (Львівський національний університет імені Івана Франка) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 24 лютого 2017 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Ткаченко Наталія Володимирівна, д.е.н., професор, заступник директора (Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
текст відгуку
Виговська Валентина Вікторівна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
ОГОЛОШЕННЯ