ua en
№ з/п ПІБ здобувача Тема дисертації Науковий керівник (консультант) Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
2 Колупаєва Іріна Володимирівна,
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Ґенеза сучасної концепції регуляторної політики держави
текст автореферату
текст дисертації
Амосов Олег Юрійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та фінансів (Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 21 грудня 2017 року, об 11-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Бодров Володимир Григорович, д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Ляшенко Вячеслав Іванович, д.е.н., професор, завідувач відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємства (Інститут економіки промисловості НАН України)
текст відгуку
Мельник Алла Федорівна, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління (Тернопільський національний економічний університет)
текст відгуку
8 Косач Ірина Анатоліївна,
Чернігівський національний технологічний університет
Методологічні засади формування інтеграційних структур на основі державно-приватного партнерства в АПК України
текст автореферату
текст дисертації
Гонта Олена Іванівна, д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту економіки (Чернігівський національний технологічний університет) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 25 січня 2018 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Гальцова Ольга Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, національної та міжнародної економіки (Класичний приватний університет)
текст відгуку
Курмаєв Петро Юрійович, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
текст відгуку
Шапошников Костянтин Сергійович, д.е.н., професор, директор (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій)
текст відгуку
12 Галицький Олександр Миколайович,
Чернігівський національний технологічний університет
Організаційно-економічні засади державного регулювання аграрного виробництва в Україні: теорія методологія, практика
текст автореферату
текст дисертації
Дерій Жанна Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки (Чернігівський національний технологічний університет) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 22 березня 2018 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Вдовенко Наталія Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри глобальної економіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України)
текст відгуку
Гришова Інна Юріївна, д.е.н., доцент, головний науковий співробітник (Інститут законодавства Верховної Ради України)
текст відгуку
Наумов Олександр Борисович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та маркетингу (Херсонський національний технічний університет)
текст відгуку
13 Мельник Олександр Григорович,
Чернігівський національний технологічний університет
Державне регулювання соціально-економічної адаптації осіб з інвалідністю в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Гонта Олена Іванівна, д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту економіки (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 22 березня 2018 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117   Кощій Оксана Вікторівна, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту (Луцький національний технічний університет)
текст відгуку
Заярнюк Олексій Васильович, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності (Центральноукраїнський національний технічний університет)
текст відгуку
14 Маслик Роксоляна Орестівна,
Львівський національний університет імені Івана Франка
Формування фінансового забезпечення соціального захисту населення України
текст автореферату
текст дисертації
Маліновська Ольга Ярославівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту (Львівський національний університет імені Івана Франка) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 23 березня 2018 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Ткаченко Наталія Володимирівна, д.е.н., професор, заступник директора Інституту післядипломної освіти (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
текст відгуку
Зражевець Євген Євгенович, к.е.н., директор (ТОВ „Мегаінвестбуд”)
текст відгуку
15 Нечаюк Ірина Борисівна,
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Бюджетний дефіцит у механізмі фінансової політики держави
текст автореферату
текст дисертації
Лютий Ігор Олексійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 23 березня 2018 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Опарін Валерій Михайлович, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
Бугай Тетяна Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри податкової політики (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
16 Жаворонок Артур Віталійович,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Активізація ринку нетрадиційних банківських послуг в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Гонта Олена Іванівна, д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту економіки (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 26 квітня 2018 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Поліщук Євгенія Анатоліївна, д.е.н., доцент, професор кафедри інвестиційної діяльності (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
Шабанова Олена Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи (Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ „Університет банківської справи”)
текст відгуку
17 Петренко Надія Сергіївна,
ДУ „Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України”  
Програмне забезпечення інноваційного розвитку України в умовах євроінтеграції
текст автореферату
текст дисертації
Кавуненко Лідія Пилипівна, к.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу проблем діяльності та стратегії розвитку НАН України (ДУ „Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України”) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 26 квітня 2018 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Лопатинський Юрій Михайлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
текст відгуку
Холявко Наталія Іванівна, к.е.н., доцент, докторант кафедри теоретичної та прикладної економіки (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
18 Євтушенко Юрій Вікторович,
Чернігівський національний технологічний університет  
Державне регулювання інвестиційних процесів у будівельній галузі України
текст автореферату
текст дисертації
Забаштанський Максим Миколайович, д.е.н., доцент, декан факультету життєдіяльності, природо-користування і туризму (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 27 квітня 2018 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Гальцова Ольга Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, національної та міжнародної економіки (Класичний приватний університет)
текст відгуку
Петренко Катерина Валеріївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки (Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”)
текст відгуку
19 Тараненко Олександр Миколайович,
Чернігівський національний технологічний університет
Формування та розвиток інноваційного потенціалу хлібопекарської промисловості України
текст автореферату
текст дисертації
Юрченко Марина Євгенівна, к.ф.‑м.н., доцент, декан обліково-економічного факультету (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 27 квітня 2018 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Шапошников Костянтин Сергійович, д.е.н., професор, директор (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій)
текст відгуку
Скоробогатова Наталя Євгенівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки (Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”)
текст відгуку
ОГОЛОШЕННЯ