ua en

текст відгуку
№ з/п ПІБ здобувача Тема дисертації Науковий керівник (консультант) Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Парубець Олена Миколаївна,
Чернігівський національний технологічний університет
Теоретико-методологічні засади розвитку мережевих структур у транспортному секторі України
текст автореферату
текст дисертації
Сич Євген Миколайович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту (Національний транспортний університет) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 23 лютого 2017 року, об 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Ейтутіс Георгій Дмитрович, д.е.н., професор, професор кафедри „Економіка та підприємництво” (Державний економіко-технологічний університет транспорту)
текст відгуку
Пащенко Юрій Євгенович, д.е.н., професор, професор кафедри економіки (Національний авіаційний університет)
текст відгуку
Якименко-Терещенко Наталія Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної теорії (Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету))
текст відгуку
2 Завгородня Наталія Володимирівна,
Чернігівський національний технологічний університет
Управління інноваційним розвитком харчової промисловості України
текст автореферату
текст дисертації
Дерій Жанна Володимирівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 23 лютого 2017 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Лойко Валерія Вікторівна, д.е.н., професор, професор кафедри національної економіки та фінансів (Університет економіки та права „КРОК”)
текст відгуку
Журба Інна Олександрівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та банківської справи (Черкаський державний технологічний університет)
текст відгуку
3 Горбачевська Оксана Володимирівна,
Львівський національний університет імені Івана Франка
Фінансовий механізм формування інтегрованих підприємницьких структур в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Карпінський Борис Андрійович, к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту (Львівський національний університет імені Івана Франка) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 24 лютого 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Швабій Костянтин Іванович, д.е.н., професор, директор (Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Рожко Олександр Дмитрович, к.е.н., доцент, директор (Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
текст відгуку
4 Максимів Дмитро Ярославович,
Львівський національний університет імені Івана Франка
Формування фінансового механізму інвестиційного зростання в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Маліновська Ольга Ярославівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту (Львівський національний університет імені Івана Франка) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 24 лютого 2017 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Ткаченко Наталія Володимирівна, д.е.н., професор, заступник директора (Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
текст відгуку
Виговська Валентина Вікторівна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
5 Хмелюк Алла Анатоліївна,
Університет державної фіскальної служби України
“Фінансовий моніторинг у системі державного фінансового контролю України”
текст автореферату
текст дисертації
Береславська Олена Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу (Університет державної фіскальної служби України) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 23 березня 2017 року, об 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Вовчак Ольга Дмитрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи (ДВНЗ „Університет банківської справи”)
текст відгуку
Зварич Ольга Володимирівна, к.е.н., начальник управління ліквідності та казначейських операцій (Державна казначейська служба України)
текст відгуку
6 Терно Ігор Віталійович,
Чернігівський національний технологічний університет
“Бюджетна система України в умовах економічної глобалізації”
текст автореферату
текст дисертації
Гарафонова Ольга Іванівна, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 23 березня 2017 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Прокопенко Валерія Юріївна, д.е.н., професор, перший проректор з перспективного розвитку та інновацій (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Сергієнко Людмила Костянтинівна, к.е.н., доцент, заступник директора з навчальної роботи (Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету)
текст відгуку
7 Вінницька Оксана Анатоліївна,
Національна академія статистики, обліку та аудиту
“Формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації”
текст автореферату
текст дисертації
Бондарук Таїсія Григорівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів (Національна академія статистики, обліку та аудиту) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 24 березня 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Мельник Віктор Миколайович, д.е.н., професор, директор Науково-дослідного інституту фіскальної політики (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Сукач Олена Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту (Східноєвропейський університет економіки і менеджменту)
текст відгуку
8 Байрамов Ешгін Алі огли,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
“Науково-методичні основи організації державної підтримки інноваційного підприємництва”
текст автореферату
текст дисертації
Курмаєв Петро Юрійович, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 24 березня 2017 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Захарін Сергій Володимирович, д.е.н., старший науковий співробітник, директор (Науково-дослідний інститут економічного розвитку)
текст відгуку
Федоренко Андрій Євгенійович, к.е.н., директор (Компанія „Софт Індастрі”)
текст відгуку
Пилипів Віталій Володимирович, д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри регіоналістики і туризму (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
9 Остафій-Тижай Мар’яна Мирославівна,
Львівський національний університет імені Івана Франка
“Фінансовий механізм державної підтримки підприємництва в Україні”
текст автореферату
текст дисертації
Ярема Богдана Павлівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансів (Львівський національний університет імені Івана Франка) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 20 квітня 2017 року, об 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Зимовець Владислав Вікторович, д.е.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу фінансів реального сектору (ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України”)
текст відгуку
Виговська Валентина Вікторівна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
10 Ружицький Юрій Владиславович,
Чернігівський національний технологічний університет
“Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку в Україні”
текст автореферату
текст дисертації
Дерій Жанна Володимирівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 20 квітня 2017 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Онишко Світлана Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Рожко Олександр Дмитрович, к.е.н., доцент, директор (Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
текст відгуку
11 Рожко Олександр Дмитрович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
“Державні фінанси у забезпеченні макроекономічної стабільності в Україні”
текст автореферату
текст дисертації
Лютий Ігор Олексійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Докторська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 21 квітня 2017 року, об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Кириленко Ольга Павлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія (Тернопільський національний економічний університет)
текст відгуку
Крупка Михайло Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту (Львівський національний університет імені Івана Франка)
текст відгуку
Опарін Валерій Михайлович, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
12 Бондаренко Дмитро Володимирович,
Чернігівський національний технологічний університет
“Розвиток фінансового ринку в контексті забезпечення фінансової безпеки України”
текст автореферату
текст дисертації
Дубина Максим Вікторович, к.е.н., доцент, докторант кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 21 квітня 2017 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Васильєва Тетяна Анатоліївна, д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького (Сумський державний університет)
текст відгуку
Поліщук Євгенія Анатоліївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри інвестиційної діяльності (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
13 Поліщук Євгенія Анатоліївна,
ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Небанківські фінансові установи на інвестиційному ринку
текст автореферату
текст дисертації
Диба Михайло Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту банківської діяльності (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”) Докторська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 25 травня 2017 року, об 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Брітченко Ігор Геннадійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів (Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ)
текст відгуку
Корнєєв Володимир Вікторович, д.е.н., професор, завідувач відділу фінансової та бюджетної політики (Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку іторгівлі України)
текст відгуку
Ткаченко Наталія Володимирівна, д.е.н., професор, заступник директора Інституту післядипломної освіти (Київський національний університет імені Тараса Шевченка
текст відгуку
14 Наіста Андрій Сергійович,
ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Управління фінансовими ризиками у міжнародному кредитуванні
текст автореферату
текст дисертації
Стоянова-Коваль Світлана Савівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту (Одеський державний аграрний університет) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 25 травня 2017 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Гришова Інна Юріївна, д.е.н., доцент, головний науковий співробітник (Інститут законодавства Верховної Ради України)
текст відгуку
Забаштанський Максим Миколайович, д.е.н., доцент, декан факультету життєдіяльності, природокористування і туризму (Чернігівський національний технологічний університет)
15 Стоянова-Коваль Світлана Савівна,
Одеський державний аграрний університет
Інституційне регулювання інвестиційних процесів у харчовій промисловості: теорія, методологія, практика
текст автореферату
текст дисертації
Гарафонова Ольга Іванівна, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 26 травня 2017 року, об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Бутенко Наталія Василівна, д.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
текст відгуку Захарін Сергій Володимирович, д.е.н., старший науковий співробітник, директор (Науково-дослідний інститут економічного розвитку)
текст відгуку Онегіна Вікторія Михайлівна, д.е.н., професор, професор кафедри економіки та маркетингу (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка)
текст відгуку
16 Лаптій Тетяна Миколаївна,
Чернігівський національний технологічний університет
Формування солідарно-регулятивної системи відносин держави та малого підприємництва
текст автореферату
текст дисертації
Вдовенко Станіслав Михайлович, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій  (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 26 травня 2017 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Курмаєв Петро Юрійович, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
текст відгуку Більовська Ольга Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)
текст відгуку
17 Лебедєва Віра Василівна,
Одеський національний політехнічний університет
Інституційні механізми диверсифікації, спеціалізації та агропромислової інтеграції: теорія, методологія, практика
текст автореферату
текст дисертації
Ткаленко Наталія Валеріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри публічного управління та менеджменту організацій (Чернігівський національний технологічний університет) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 29 червня 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Гальцова Ольга Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, національної та міжнародної економіки (Класичний приватний університет)
текст відгуку
Кошкалда Ірина Віталіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру (Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва)
текст відгуку
Яців Ігор Богданович, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи (Львівський національний аграрний університет)
текст відгуку
18 Параниця Надія Володимирівна,
Університет державної фіскальної служби України
Взаємодія банківського та реального секторів економіки України
текст автореферату
текст дисертації
Маргасова Вікторія Геннадіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 29 червня 2017 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Косова Тетяна Дмитрівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, підприємництва та біржової діяльності (Класичний приватний університет)
текст відгуку
Калівошко Олексій Миколайович, к.е.н., доцент, доцент кафедри банківської справи (Національний університет біоресурсів і природокористування)
текст відгуку
19 Штирхун Христина Ігорівна,
Чернігівський національний технологічний університет
Державне регулювання ринку органічної продукції в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Ільчук Валерій Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 30 червня 2017 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Шапошников Костянтин Сергійович, д.е.н., професор, директор (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій)
текст відгуку
Єрмоленко Олексій Анатолійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
текст відгуку
20 Синоверський Роман Любомирович,
Чернігівський національний технологічний університет
Мікрокредитування малого бізнесу в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Гуцал Ігор Степанович, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування (Тернопільський національний економічний університет) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 30 червня 2017 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Колодізєв Олег Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
текст відгуку
Воронкова Олена Миколаївна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансових ринків (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
ОГОЛОШЕННЯ