ua en
№ з/п ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Пішенін Ігор Костянтинович,
помічник начальника Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Міністерства інфраструктури України.
рудовий потенціал транспортної інфраструктури підприємств АПК та стратегія його модернізації в сучасних умовах
текст автореферату
текст дисертації
доктор економічних наук, професор Бутко Микола Петрович, Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту та державної служби Докторська, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 12 жовтня 2018 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 у Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корпус 1, аудиторія 224 Гораль Ліліана Тарасівна, доктор економічних наук, професор, директор Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі (Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
Гарафонова Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
Захарчук Олександр Васильович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення (Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України).
текст відгуку
ОГОЛОШЕННЯ