ua en
№ з/п ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Пішенін Ігор Костянтинович,
помічник начальника Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Міністерства інфраструктури України.
Трудовий потенціал транспортної інфраструктури підприємств АПК та стратегія його модернізації в сучасних умовах
текст автореферату
текст дисертації
доктор економічних наук, професор Бутко Микола Петрович, Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту та державної служби Докторська, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 12 жовтня 2018 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 у Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корпус 1, аудиторія 224 Гораль Ліліана Тарасівна, доктор економічних наук, професор, директор Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі (Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
Гарафонова Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
Захарчук Олександр Васильович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення (Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України).
текст відгуку
2 Бердар Маргарита Михайлівна,
доцент кафедри підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Домінанти розвитку підприємств харчової промисловості України в умовах інституційних змін
текст автореферату
текст дисертації
доктор економічних наук, професор Бутко Микола Петрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та державної служби (Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України). Докторська, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).. «05» грудня 2018 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корпус 1, ауд. 224. Величко Олександр Петрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, (Дніпровський державний аграрно-економічний університет Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
Пономаренко Тетяна Вадимівна, доктор економічних наук, доцент, проректор з міжнародних програм та проектів, професор кафедри міжнародної економіки обліку та фінансів (ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»).
текст відгуку
Коваленко Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу економічних досліджень (Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України)..
текст відгуку
ОГОЛОШЕННЯ