ua en
№ з/п ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів

2015

1 КАРМАЗІНА Наталія Вячеславівна, доцент кафедри обліку і аудиту Академії муніципального Управління Міністерства освіти і науки України (м. Київ) МАКРО-
ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
текст автореферату
текст дисертації
доктор економічних наук, професор Шкарлет Сергій Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів), ректор докторська, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка «02» жовтня 2015 р. об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 в Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, 1 корпус, 224 аудиторія. доктор економічних наук, професор Захарченко Володимир Іванович, професор кафедри економічної теорії та банківської справи, Черкаський державний технологічний університет;
текст відгуку
доктор економічних наук, професор Приходько Володимир Панасович, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Ужгородський національний університет;
текст відгуку
доктор економічних наук, доцент Комірна Віталіна Віталіївна, завідувач кафедри економічної кібернетики, Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпропетровськ)
текст відгуку
2 Ладонько Людмила Степанівна, доцент кафедри менеджменту Навчально-наукового інституту управління та адміністрування Чернігівського національного технологічного університету Міністерства освіти і науки України ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
текст автореферату
текст дисертації
доктор економічних наук, старший науковий співробітник, Залознова Юлія Станіславівна, інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ), заступник директора докторська, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка «30» жовтня 2015 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 в Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, 1 корпус, 224 аудиторія. доктор економічних наук, професор Прушківський Володимир Геннадійович, Запорізький національний технологічний університет, перший проректор;
текст відгуку
доктор економічних наук, професор Захарченко Володимир Іванович, Черкаський державний технологічний університет, професор кафедри фінансів;
текст відгуку
доктор економічних наук, професор Царенко Оксана Вячеславівна, Академія муніципального управління (м. Київ), завідувач кафедри обліку і аудиту
текст відгуку
3 Аль-Мула Алі Кхалід Ісмаел Ібрахим, аспірант кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України МАКРО-
“Управління інноваційною діяльністю переробних підприємств на основі системних перетворень”
текст автореферату
текст дисертації
доктор економічних наук, професор, Соколи Іван Іванович, професор кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України кандидатська, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) «30» жовтня 2015 р. об 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 в Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, 1 корпус, 224 аудиторія. Чирва Ольга Григорівна, доктор економічних наук, професор, в.о. декана економічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Міністерства освіти і науки України;
текст відгуку
Волот Олена Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Навчально-наукового інституту економіки Чернігівського національного технологічного університету Міністерства освіти і науки України.
текст відгуку
4 Кравчук Алла Олексіївна, асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Одеського державного аграрного університету Міністерства освіти і науки України “Управління розвитком діяльності суб’єктів сільського зеленого туризму”
текст автореферату
текст дисертації
доктор економічних наук, доцент Крюкова Ірина Олександрівна, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Одеського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики та продовольства України кандидатська, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) «11» грудня 2015 р. о 14-30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 в Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корпус 1, ауд. 224. доктор економічних наук, доцент Бондаренко Валерій Михайлович, завідувач кафедри маркетингу та реклами Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету Міністерства освіти і науки України;
текст відгуку
кандидат економічних наук, доцент Кужель Віталій Володимирович, директор Відокремленого структурного підрозділу «Агротехнічний коледж» Уманського національного університету садівництва Міністерства освіти і науки України.
текст відгуку
5 Ворвинець Богдан Михайлович, заступник начальника відділу Управління соціального захисту населення Бобровицького району Чернігівської області “Особливості формування і функціонування регіонального ринку праці в умовах посилення інтеграції”
текст автореферату
текст дисертації
кандидат економічних наук, доцент Мурашко Микола Іванович, директор Чернігівського інституту ім. Героїв Крут Міжрегіональної академії управління персоналом Міністерства освіти і науки України кандидатська, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка «11» грудня 2015 р. об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 в Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корпус 1, ауд.224. доктор економічних наук, професор Удовиченко Володимир Петрович, керівник Офіса реформ у Київській області;
текст відгуку
кандидат економічних наук, доцент Ярош Олег Михайлович, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені В. Птухи Національної академії наук України.
текст відгуку
6 Волощук Надія Юріївна, старший викладач кафедри обліку і аудиту та фінансів Карпатського інституту підприємництва вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” “Регіональні особливості розвитку сфери малого підприємництва”
текст автореферату
текст дисертації
Газуда Леся Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Міністерства освіти і науки України). кандидатська, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка „26” лютого 2016 року о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 Чернігівського національного технологічного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95. Малік Микола Йосипович, доктор економічних наук, професор, академік НААН України, завідувач відділом розвитку підприємництва і кооперації (Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Національної академії аграрних наук України);
текст відгуку
Шадура-Никипорець Наталія Тимофіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки (Навчально-науковий інститут економіки Чернігівського національного технологічного університету Міністерства освіти і науки України)
текст відгуку
7 Медвідь Вікторія Юріївна, доцент кафедри економіки Сумського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України “Методологічні основи економічного регулювання регіонального розвитку ”
текст автореферату
текст дисертації
доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Василенко Валерій Миколайович Інститут економіко-правових досліджень НАН України (м. Київ), заступник директора по науковій роботі докторська, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка «26» лютого 2016 р. об 11-00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 в Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корпус 1, 224 аудиторія. Пепа Тарас Вадимович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління (Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України);
текст відгуку
Ковальська Любов Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва (Луцький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України)
текст відгуку
Дубницький Володимир Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки (Державний вищий навчальний заклад Український державний хіміко-технологічний університет (м.Дніпропетровськ) Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
8 Величко Олександр Петрович, завідувач кафедри менеджменту і права Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету Міністерства освіти і науки України “Розвиток логістики в системі менеджменту підприємств аграрної сфери економіки”
текст автореферату
текст дисертації
доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Бутко Микола Петрович, Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління. докторська, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 06 травня 2016 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корпус 1, ауд. 224. доктор економічних наук, доцент Гришова Інна Юріївна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Міністерства освіти і науки України, професор кафедри маркетингу і управління бізнесом;
текст відгуку
доктор економічних наук, професор Забуранна Леся Валентинівна, Національний університет біоресурсів і природокористування Міністерства освіти і науки України, професор кафедри менеджменту імені Й.С. Завадського;
текст відгуку
доктор економічних наук, професор Перебийніс Василь Іванович Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», завідувач кафедри бізнес-адміністрування та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
текст відгуку
9 Шпак Наталія Андріївна, старший викладач кафедри товарознавства, експертизи, митної справи та торгівлі Чернігівського національного технологічного університету Міністерства освіти і науки України “Ефективність використання персоналу сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах ”
текст автореферату
текст дисертації
доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Шкарлет Сергій Миколайович, ректор Чернігівського національного технологічного університету МОН України кандидатська, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 6 травня 2016 року о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 Чернігівського національного технологічного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка 95. доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Чернюк Людмила Григорівна, головний науковий співробітник Інституту демографії і соціальних досліджень ім. В.Птухи НАН України
текст відгуку
кандидат економічних наук, доцент Величко Оксана Василівна, доцент кафедри економіки підприємства імені проф. І.Н.Романенка Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України
текст відгуку
10 Корогод Ірина Володимирівна,
головний спеціаліст Відділу забезпечення розвитку підприємництва Управління бізнес-клімату, споживчого ринку та ціноутворення Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації
«Роль малого бізнесу в структурних трансформаціях регіональних господарських систем»
текст автореферату
текст дисертації
Бутко Микола Петрович, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, завідувач кафедри менеджменту та державної служби (Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України). кандидатська, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 12 жовтня 2016 року о 11 год. 00 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 Чернігівського національного технологічного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка 95. Худолей Вероніка Юріївна, доктор економічних наук, доцент, ректор (ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»).
текст відгуку
Мірзодаєва Тетяна Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного бізнесу (Українсько-американський гуманітарний інститут “Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні”).
текст відгуку
11 Польовська Василина Василівна,
викладач кафедри фінансів та економіки Карпатського університету імені Августина Волошина
“Активізація розвитку гірських територій регіону”
текст автореферату
текст дисертації
Газуда Михайло Васильович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства (ДВНЗ „Ужгородський національний університет” МОН України) кандидатська, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 12 жовтня 2016 року о 14 год. 00 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 Чернігівського національного технологічного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка 95. Бондаренко Валерій Михайлович, доктор економічних наук, професор, декан обліково-фінансового факультету (Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Міністерства освіти і науки України)
текст відгуку
Паламарчук Наталія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та бізнесу (Черкаський державний технологічний університет Міністерства освіти і науки України)
текст відгуку
12 Ценклер Наталія Іванівна,
доцент кафедри бухгалтерського обліку Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету Міністерства освіти і науки України
«Розвиток економіки Карпатського регіону в умовах поглиблення євроінтеграційних процесіві»
текст автореферату
текст дисертації
докторська, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 13 жовтня 2016 року о 10 год. 00 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 Чернігівського національного технологічного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка 95. Пепа Тарас Вадимович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та державної служби (Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
Лендєл Михайло Андрійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри лісівництва (ДВНЗ „Ужгородський національний університет” Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
Ковальська Любов Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва (Луцький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
13 Онищук Юлія Вікторівна,
асистент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії факультету менеджменту Вінницького національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України
“Стратегія розвитку підприємств цукрової промисловості України в умовах євроінтеграції”
текст автореферату
текст дисертації
Бутко Микола Петрович, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, завідувач кафедри менеджменту та державної служби (Чернігівський національний технологічний університет МОН України) кандидатська, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 13 жовтня 2016 року о 13 год. 00 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 Чернігівського національного технологічного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка 95. Чернюк Людмила Григорівна, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу соціальної інфраструктури (Інститут демографії та соціальних досліджень імені В. Птухи Національної академії наук України)
текст відгуку
Бондаренко Людмила Михайлівна, кандидат економічних наук, начальник відділу документального, господарського та організаційного забезпечення Головного управління Держгеокадастру України у Вінницькій області
текст відгуку
14 Іванова Наталія Володимирівна,
доцент кафедри менеджменту та державної служби Чернігівського національного технологічного університету Міністерства освіти і науки України
“Методологічні засади забезпечення модернізації інфраструктурної сфери регіональної економіки в умовах євроінтеграції”
текст автореферату
текст дисертації
Бутко Микола Петрович, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, завідувач кафедри менеджменту та державної служби (Чернігівський національний технологічний університет МОН України) докторська, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 16 грудня 2016 року о 11 год. 00 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 Чернігівського національного технологічного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка 95. Шульц Світлана Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу регіональної економічної політики (ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України")
текст відгуку
Захарченко Володимир Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів (Черкаський державний технологічний університет Міністерства освіти і науки України)
текст відгуку
Монастирський Григорій Леонардович , доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління (Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України)
текст відгуку
15 Трейтяк Ольга Віталіївна,
викладач кафедри менеджменту та державної служби Чернігівського національного технологічного університету Міністерства освіти і науки України
“Вплив фінансіалізації на розвиток регіональних господарських систем в умовах посилення євроінтеграції”
текст автореферату
текст дисертації
Бутко Микола Петрович, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, завідувач кафедри менеджменту та державної служби (Чернігівський національний технологічний університет МОН України) кандидатська, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 16 грудня 2016 року о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 Чернігівського національного технологічного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка 95. Захарченко Володимир Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Черкаського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки України
текст відгуку
Акименко Віктор Васильович, кандидат економічних наук, Директор представительства “Т.Т.Д.Тимбер СРЛ”
текст відгуку
16 Замлинський Віктор Анатолійович,
доцент кафедри обліку, аудиту і статистики Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету Міністерства освіти і науки України
“Розвиток ринку венчурного інвестування переробних підприємств України”
текст автореферату
текст дисертації
Гришова Інна Юріївна, доктор економічних наук, доцент, Інститут законодавства Верховної Ради України Головний науковий співробітник докторська, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 10 лютого 2017 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 в Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корпус 1, 224 аудиторія. Наумова Лариса Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри зовнішньоекономічної діяльності (Херсонський національний технічний університет Міністерства освіти і науки України)
текст відгуку
Амосов Олег Юрійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та фінансів (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)
текст відгуку
Кичко Ірина Іванівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
17 Пазюк Вікторія Леонідівна,
викладач кафедри економіки підприємства Чернігівської філії ПВНЗ «Європейський університет»
“Брендинг в управлінні розвитком підприємств виноробної промисловості”
текст автореферату
текст дисертації
Ільчук Валерій Петрович, доктор економічних наук, професор, Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування кандидатська, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 10 лютого 2017 року о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корпус 1, 224 аудиторія Газуда Михайло Васильович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства (ДВНЗ „Ужгородський національний університет” Міністерства освіти і науки України)
текст відгуку
Дячков Дмитро Володимирович, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту (Полтавська державна аграрна академія Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
18 Козар Вікторія Василівна,
начальник відділу адміністрування ПДВ управління податків і зборів з юридичних осіб Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області ( 0,25 ставки асистент кафедри фінансів Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ)
“Трудовий потенціал регіонів України в Євроінтеграційному виміріі”
текст автореферату
текст дисертації
Бондаренко Валерій Михайлович, доктор економічних наук, професор, декан обліково-фінансового факультету (Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Міністерства освіти і науки України) кандидатська, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 31 березня 2017 року о 11 годині 00 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корпус 1, 224 аудиторія Пепа Тарас Вадимович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та державної служби (Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
Ярош Олег Михайлович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник сектору соціальних ризиків у сфері зайнятості (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України).
текст відгуку
19 Мазур Дмитро Васильович,
викладач кафедри фінансів та банківської справи ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»
“Трансформаційно-модернізаційний вектор розвитку регіональних продовольчих комплексів України”
текст автореферату
текст дисертації
Пепа Тарас Вадимович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і державної служби (Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України). кандидатська, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка “29” листопада 2017 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 Чернігівського національного технологічного університету МОН України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, 1 корпус, 224 аудиторія. Худолей Вероніка Юріївна, доктор економічних наук, професор, ректор (ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»).
текст відгуку
Хомик Олександра Дмитрівна, кандидат економічних наук, заступник директора Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.
текст відгуку
20 Македон Галина Миколаївна,
старший викладач кафедри аграрної економіки відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»
“Вплив споживання та заощаджень домогосподарств на модернізацію регіональних господарських систем”.
текст автореферату
текст дисертації
Іванько Анатолій Васильович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри аграрної економіки (відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України) кандидатська, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка “29” листопада 2017 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 Чернігівського національного технологічного університету МОН України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, 1 корпус, 224 аудиторія. Дерій Жанна Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки (Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
Ярош Олег Михайлович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник сектору соціальних ризиків у сфері зайнятості (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України).
текст відгуку
ОГОЛОШЕННЯ