ua en
№ з/п ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Бердар Маргарита Михайлівна,
доцент кафедри підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Домінанти розвитку підприємств харчової промисловості України в умовах інституційних змін
текст автореферату
текст дисертації
доктор економічних наук, професор Бутко Микола Петрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та державної служби (Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України). Докторська, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).. «05» грудня 2018 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корпус 1, ауд. 224. Величко Олександр Петрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, (Дніпровський державний аграрно-економічний університет Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
Пономаренко Тетяна Вадимівна, доктор економічних наук, доцент, проректор з міжнародних програм та проектів, професор кафедри міжнародної економіки обліку та фінансів (ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»).
текст відгуку
Коваленко Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу економічних досліджень (Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України)..
текст відгуку
2 Тульчинський Ростислав Володимирович,
завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».
Інституціональні та управлінські детермінанти становлення нового регіоналізму в Україні
текст автореферату
текст дисертації
доктор економічних наук, професор Бутко Микола Петрович, Чернігівський національний технологічний університет, завідувач кафедри менеджменту та державної служби Докторська, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. відбудеться 28 грудня 2018 р. о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд. І-224. Бондаренко Валерій Михайлович, доктор економічних наук, професор, декан обліково-фінансового факультету, професор кафедри маркетингу та реклами (Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
Захарченко Володимир Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів (Черкаський державний технологічний університет Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
Царенко Оксана Вячеславівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри «фінанси та облік» (Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського м. Київ Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
3 Власова Катерина Володимирівна,
економіст І категорії відділу фінансування капітальних інвестицій Департаменту планування та фінансування капітальних інвестицій Дирекції з інвестицій та перспективного розвитку ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
“Інноваційна стратегія розвитку підприємств АПК України в сучасних умовах”.
текст автореферату
текст дисертації
Пішеніна Тетяна Іллівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри менеджменту Київського Інституту бізнесу і технологій Міністерства освіти і науки України Кандидатська, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). «5» квітня 2019 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 у Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корпус 1, аудиторія 224. Захарчук Олександр Васильович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення (Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України).
текст відгуку
Панченко Олена Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Навчально-науковий інститут економіки Чернігівського національного технологічного університету Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
4 Сотніков Дмитро Анатолійович,
заступник начальника будівельно-технічного відділу (Національний авіаційний університет Міністерства освіти і науки України).
“Управління вартістю проекту підприємств будівельної сфери: аналітичний інструментарій”.
текст автореферату
текст дисертації
Мурашко Микола Іванович, кандидат економічних наук, доцент, директор (Чернігівський інститут імені Героїв Крут Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Чернігів) Кандидатська, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). «10» травня 2019р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д79.051.01 у Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14035, м.Чернігів, вул. Шевченка, 95, корпус 1, 224 аудиторія. Вагонова Олександра Григорівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри прикладної економіки (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти і науки України, м. Дніпро)
текст відгуку
Зеленков Юрій Олександрович, к.е.н., інженер, (ТОВ «Інжинірингова компанія «Перспектива», м. Київ).
текст відгуку
4 Попело Ольга Володимирівна,
доцент кафедри менеджменту та державної служби (Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України)
“Особливості модернізації продуктивних сил в умовах переформатування владних повноважень”.
текст автореферату
текст дисертації
доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Бутко Микола Петрович, Чернігівський національний технологічний університет МОН України, завідувач кафедри менеджменту та державної служби. Докторська, 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. «10» травня 2019р. об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д79.051.01 у Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14035, м.Чернігів, вул. Шевченка, 95, корпус 1, 224 аудиторія. Бистряков Ігор Костянтинович, доктор економічних наук, професор, заступник директора (ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» Національної академії наук України).
текст відгуку
Худолей Вероніка Юріївна, доктор економічних наук, професор, ректор ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
текст відгуку
Тульчинська Світлана Олександрівна , доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
ОГОЛОШЕННЯ