ua en
№ з/п ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Мазур Дмитро Васильович,
викладач кафедри фінансів та банківської справи ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»
“Трансформаційно-модернізаційний вектор розвитку регіональних продовольчих комплексів України”
текст автореферату
текст дисертації
Пепа Тарас Вадимович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і державної служби (Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України). кандидатська, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка “29” листопада 2017 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 Чернігівського національного технологічного університету МОН України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, 1 корпус, 224 аудиторія. Худолей Вероніка Юріївна, доктор економічних наук, професор, ректор (ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»).
текст відгуку
Хомик Олександра Дмитрівна, кандидат економічних наук, заступник директора Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.
текст відгуку
2 Македон Галина Миколаївна,
старший викладач кафедри аграрної економіки відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»
“Вплив споживання та заощаджень домогосподарств на модернізацію регіональних господарських систем”.
текст автореферату
текст дисертації
Іванько Анатолій Васильович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри аграрної економіки (відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України) кандидатська, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка “29” листопада 2017 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 Чернігівського національного технологічного університету МОН України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, 1 корпус, 224 аудиторія. Дерій Жанна Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки (Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
Ярош Олег Михайлович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник сектору соціальних ризиків у сфері зайнятості (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України).
текст відгуку
3 Дергалюк Марта Олексіївна,
аспірант з відривом від виробництва Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського»
“Організаційно-економічний механізм розвитку агропромислового комплексу регіонів”
текст автореферату
текст дисертації
Хринюк Олексій Сергійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України). кандидатська, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 27 грудня 2017 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд. І-224. Худолей Вероніка Юріївна, доктор економічних наук, професор, ректор (ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая").
текст відгуку
Іванько Анатолій Васильович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри аграрної економіки (відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
4 Голод Андрій Петрович,
доцент кафедри туризму Львівського державного університету фізичної культури
“Теоретико-методологічні засади модернізації регіональних туристичних систем”
текст автореферату
текст дисертації
доктор економічних наук, професор Качала Тамара Миколаївна, Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри управління національним господарством та економічної політики докторська, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 27 грудня 2017 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.01 у Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корпус 1, 224 аудиторія. Комеліна Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики (Полтавський національний технічний університеті імені Юрія Кондратюка Міністерства освіти і наук України)
текст відгуку
Шевчук Андрій Васильович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингу (Черкаський державний технологічний університет Міністерства освіти і наук України)
текст відгуку
Оліфіренко Лілія Дмитрівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри менеджменту та державної служби (Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України).
текст відгуку
ОГОЛОШЕННЯ