ua en
№ з/п ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів

2015

1 ВЕРЬОВКО МАРІЯ ВАДИМІВНА
Чернігівський національний технологічний університет, асистент кафедри інформаційних та комп'ютерних систем.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МОНІТОРИНГУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПО ДАНИМ МЕРЕЖНОГО ТРАФІКУ
текст автореферату
текст дисертації
доктор технічних наук, професор Казимир Володимир Вікторович Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, проректор з наукової роботи кандидатська, 05.13.06 – інформаційні технології «02» жовтня 2015 р. о 16:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.03 в Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, І корпус, ауд. 224. доктор технічних наук, професор Бісікало Олег Володимирович Вінницький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, факультет комп’ютерних систем і автоматики, декан кандидат технічних наук
текст відгуку
Артамонов Євген Борисович, Національний авіаційний університет Міністерства освіти і науки України, інститут комп’ютерних інформаційних технологій, доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління
текст відгуку
2 БАЛЬЧЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Чернігівський національний технологічний університетб асистент кафедри інформаційних та комп'ютерних систем.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАНУВАННЯ РОБІТ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
текст автореферату
текст дисертації
доктор технічних наук, професор Литвинов Віталій Васильович, Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри програмної інженерії кандидатська, 05.13.06 – інформаційні технології «02» жовтня 2015 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.03 в Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14027, м. Чернігів, вулиця Шевченка, 95, корпус І, аудиторія 224. доктор технічних наук, професор Мироненко Валентин Григорович Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», заступник директора з наукової роботи
текст відгуку
кандидат технічних наук, доцент Скакаліна Олена Вікторівна Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка, доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем
текст відгуку
3 БОГДАН ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА
Чернігівський національний технологічний університет, асистент кафедри програмної інженерії.
МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ВЕРИФІКАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПРОГРАМ
текст автореферату
текст дисертації
доктор технічних наук, професор Литвинов Віталій Васильович, Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри програмної інженерії кандидатська, 05.13.06 – інформаційні технології «06» листопада 2015 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.03 в Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд. 224, 1 навчальний корпус. доктор технічних наук, старший науковий співробітник Чеботарьов Анатолій Миколайович, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, провідний науковий співробітник (м. Київ);
текст відгуку
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Луцик Сергій Леонідович, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, доцент кафедри інформаційних технологій (м. Київ).
текст відгуку
4 СТЕПЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Чернігівський національний технологічний університет, асистент кафедри промислової електроніки
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ КОРЕКТОРОМ КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ З КВАЗІРЕЗОНАНСНИМ ІМПУЛЬСНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ
текст автореферату
текст дисертації
доктор технічних наук, професор Денисов Юрій Олександрович, Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри промислової електроніки кандидатська, 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи «06» листопада 2015 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.03 в Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд. 224, 1 навчальний корпус. доктор технічних наук, професор Ямненко Юлія Сергіївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», в. о. завідувача кафедри промислової електроніки (м. Київ)
текст відгуку
кандидат технічних наук, доцент Жук Дмитро Олександрович, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, заступник директора Інституту автоматики та електротехніки (м. Миколаїв)
текст відгуку

2016

5 ЗАДОРОЖНІЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Чернігівський національний технологічний університет, асистент кафедри програмної інженерії.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ БЛОЧНОГО ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
текст автореферату
текст дисертації
доктор технічних наук, професор Литвинов Віталій Васильович, Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри програмної інженерії кандидатська, 05.13.06 – інформаційні технології «12» травня 2016 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.03 в Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд. 224, 1 навчальний корпус. доктор технічних наук, професор Томашевський Валентин Миколайович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України, професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління
текст відгуку
доктор технічних наук, старший науковий співробітник Ковалець Іван Васильович, Інститут проблем математичних машин та систем НАН України, завідувач відділу інтелектуальних інформаційно-аналітичних систем
текст відгуку
6

Посадська Аліна Сергіївна,
Чернігівський національний технологічний університет

Інформаційна технологія підтримки рішень з урахуванням ризиків при мережевому плануванні та управлінні
текст автореферату
текст дисертації
Казимир Володимир Вікторович, д.т.н., проф., проректор з наукової роботи (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 05.13.06 – Інформаційні технології 29 червня 2017 року, о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.03 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14027 м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, І корпус, ауд. 224. Томашевський Валентин Миколайович, д.т.н., професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).
текст відгуку
Хоменко Інна Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри нарисної геометрії та графіки (Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка).
текст відгуку
7

Посадська Ірина Сергіївна,
Чернігівський національний технологічний університет
Моделі та методи структуризації контенту та контрольних тестів в системах автоматизованого навчання
текст автореферату
текст дисертації
Литвинов Віталій Васильович, д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 05.13.06 – Інформаційні технології 29 червня 2017 року, о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.03 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14027 м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, І корпус, ауд. 224. Ляхов Олександр Логвинович, д.т.н., завідувач кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем (Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка).
текст відгуку
Артамонов Євген Борисович, к.т.н., докторант кафедри комп’ютеризованих систем управління (Національний авіаційний університет)
текст відгуку
ОГОЛОШЕННЯ