ua en

З метою допомоги в науковій роботі співробітникам університету бібліотекою створено та розміщено на сайті наукової бібліотеки ЧНТУ переліки періодичних українських та російских видань, що входять до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS, РІНЦ та інших і до яких можна направити наукові статті для публікації. (див. меню «Довідкові матеріали», розд. «Бібліотека науковця»).

ОГОЛОШЕННЯ