ua en

З 23 по 27 вересня 2013 року проходила ХІХ Міжнародна науково-технічна конференція "Силова електроніка і енергоефективність-2013" (Алушта, АР Крим, Україна), яка є найпрестижнішою міжнародною конференцією в галузі силової електроніки, що проводиться на території України. Організаторами конференції є Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, Інститут електродинаміки НАН України, НТУ «Харківський політехнічний інститут» та НТУУ «Київський політехнічний інститут».

В даному заході традиційно беруть участь науково-педагогічні працівники кафедри промислової електроніки ЧДТУ. В цьому році на конференцію були представлені доповіді зав. кафедрою ПЕ д.т.н., проф. Денисова Ю.О., зав. кафедрою БРАС к.т.н., доц. Велігорського О.А., асистента кафедри БРАС, к.т.н. Гусева О.О., аспіранта кафедри ПЕ Городнього О.М., аспіранта кафедри ПЕ Степенка С.А.

Паралельно з роботою конференції проводилось засідання науково-методичної комісії з напряму 0508 Електроніка, в якому брав участь зав. кафедрою ПЕ д.т.н., проф. Денисов Ю.О.

Оргкомітетом конференції було оголошено конкурс наукових робіт молодих вчених на здобуття 5 грантів. За результатами оцінки робіт рецензентами з комітету по грантам СЕЕ-2013 було присуджено 2 гранти молодим вченим:

- Кисельовій Анні Геннадіївні – IEEE Ukraine Section Treasurer, аспіранту НТУУ «КПІ», науковий керівник – д.т.н., проф. Жуйков В.Я.
- Степенку Сергію Анатолійовичу – IEEE Graduate Student Member, аспіранту ЧДТУ, науковий керівник – д.т.н., проф. Денисов Ю.О., науковий консультант – IEEE Senior Member, Dr. Dmitri Vinnikov.

Конференцію відкрив член-кореспондент НАН України, проректор з науково-педагогічної роботи Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", д.т.н., проф. Сокол Євген Іванович:

Учасників конференції привітав член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту електродинаміки НАН України, д.т.н., проф. Жаркін Андрій Федорович:

Цього року конференція зібрала близько 90 учасників з України, Росії, Латвії, Естонії, Австрії, Німеччини та інших країн:

З доповіддю виступає аспірант кафедри промислової електроніки ЧДТУ Городній Олексій Миколайович: 

З доповіддю виступає аспірант кафедри промислової електроніки ЧДТУ Степенко Сергій Анатолійович:

В залі конференції присутні представники провідних вищих навчальних закладів, наукових установ та промислових підприємств України та зарубіжжя:

Аспірант ЧДТУ Степенко С.А. дякує оргкомітету за надання гранту:

Традиційна спільна фотографія учасників конференції:  

ОГОЛОШЕННЯ