ua en

14-15 лютого 2013 року в Чернігівському державному технологічному університеті відбувся наглядовий аудит на відповідність системи управління якістю університету вимогам ДСТУISO 9001:2009 (ISO 9001:2008).

Аудит проводився групою аудиторів органу сертифікації ДП «Чернігівського науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації» Держспоживстандарту України.

За результатами аудиту всіх процесів та підрозділів університету за підсумками 2012 року встановлено, що система управління якістю інституту цілком відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008).

Університет є першим вищим навчальним закладом Чернігівської області, що успішно запровадив в роботу систему управління якістю та має відповідні сертифікати. Це підтверджує використання сучасного менеджменту в роботі всіх підрозділів університету та високу якість надання освітніх послуг.

«Система менеджменту якості – є частиною загальної системи управління університетом, яка функціонує з метою забезпечення стабільної якості в «Галузі надання освітніх послуг з підготовки спеціалістів з вищою освітою і вченим ступенем». Наявність у ВНЗ сертифікованої системи менеджменту якості – один з найпоширеніших у світі способів підтвердження високого рівня якості освітні та відкриває перед ВНЗ великі можливості, як в освітньому процесі, так і в міжнародній співпраці з ВНЗ інших країн» – проректор з науково-педагогічної роботи ЧДТУ, голова Координаційної ради ЧДТУ з питань якості, проф. Володимир Віталійович Кальченко.

«Ключовим принципом системи менеджменту якості освіти є орієнтація на вимоги замовників. Відповідно до цього принципу підприємства та організації-замовники наших випускників, мають право виставляти свої вимоги та умови щодо їх індивідуальної професійної підготовки. Таких пріоритетів ми будемо дотримуватись і надалі» – керівник сектору системи менеджменту якості ЧДТУ, доцент Прибитько Ірина Олександрівна.

ОГОЛОШЕННЯ