ua en

21 грудня 2012 р. відбувсвя захист кандидатської дисертації старшого викладача кафедри "Обліку і аудиту" Волот Олени Ігорівни за спеціальностю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему "Інформаційне забезпечення та його вплив на ефективність управління підприємствами харчової промисловості".

Вітаємо та бажаємо подальших успіхів!

ОГОЛОШЕННЯ