ua en

З 23по25 жовтня 2019 р. на базі Сковородинівської академії молодих учених (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди) проходитиме Осіння школа для молодих науковців (докторантів, аспірантів, магістрів, молодих викладачів, наукових співробітників, учителів ЗНЗ різного типу), які бажають підвищити якість своєї наукової діяльності, оволодіти сучасними технологіями творчого наукового пошуку та розширити науково-освітнє середовище взаємодії з колегами з різних регіонів України.

Для викладачів навчання в Осінній школі за окремою заявкою може бути зараховане як підвищення кваліфікації (стажування), про що видаватиметься відповідний сертифікат.
Тематика занять:

 • Особливості розвитку системи вищої освіти України в умовах переходу суспільства до епохи «smart». Поняття, принципи, ознаки  SMART-освіти. Створення SMART-університетів.
 • Особливості використання в освітньому процесі ЗВО навчальних онлайн-платформ. Використання засобів електронного навчання в професійній підготовці майбутніх фахівців.
 • Дуальна освіта та шляхи її реалізації в Україні.
 • Методика проведення наукових досліджень.
 • Підготовка і подання наукових публікацій до журналів, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science тощо).
 • Інноватика в наукових дослідженнях.
 • Підготовка й оформлення дисертаційної роботи.
 • Чинні вимоги до оформлення бібліографічних посилань у наукових виданнях.
 • Організація підготовки та виконання держбюджетних, госпдоговірних і грантових наукових проектів.
 • Статистична обробка результатів наукових досліджень.
 • Академічна доброчесність у наукових дослідженнях.
 • Педагогічна майстерність викладача вищої школи.
 • Інтерактивні й активні методи навчання у вищій школі.
 • Експрес-курс із англійської мови.
 • Експрес-курс із ділової української мови.

Заявки приймаються до 10 жовтня 2019 р. на електронну адресу:
olha.miroshnichenko@hnpu.edu.ua

Докладніше – у вкладенні.

ОГОЛОШЕННЯ