ua en

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ у рамках реалізації проекту «Інтегрована модель конкурентоспроможної вищої освіти в Україні за концепцією Quadruple Helix» запрошує до участі у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА», яка відбудеться 11 жовтня 2019 року.

Тематичні напрями конференції

Секція 1 Модернізація системи вищої освіти в умовах становлення інформаційної економіки

1. Інтеграція секторів вищої освіти, бізнесу, держави та суспільства в умовах формування інформаційної економіки
2. Потенціал наукових досліджень університетів для розвитку національної економіки
3. Моделі комерціалізації результатів наукових досліджень закладів вищої освіти
4 Соціальна інфраструктура як основа формування людського капіталу
5 Перспективи розвитку взаємодії інноваційних кластерів та вищої освіти

Секція 2 Інтернаціоналізація вищої освіти: тенденції та виклики

1. Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти в країнах світу 
2. Сучасні інструменти стимулювання інтернаціоналізації вищої освіти
3. Конкурентоспроможність освітніх послуг в контексті інтернаціоналізації
4. Організація навчання іноземних студентів в Україні
5. Культура академічної доброчесності провідних університетів світу

Секція 3 Формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців в умовах інформаційного суспільства

1. Сучасні підходи та інноваційні методи навчання у закладах вищої освіти: зарубіжний досвід та вітчизняні особливості 
2. Особливості організації позааудиторної роботи зі студентами в умовах закладів вищої освіти
3. Моделі формування професійних компетенцій майбутніх фахівців у позааудиторній роботі з молоддю: зарубіжний досвід та українські реалії
4. Методи роботи зі слабкими та невстигаючими студентами
5. Особливості позааудиторної роботи з молоддю в Україні при формуванні професійних компетенцій

Інформаційний лист

ОГОЛОШЕННЯ