ua en

У рамках міської програми бюджету участі Центром незалежних соціологічних досліджень і соціального аудиту Чернігівського національного технологічного університету проведено соціологічне дослідження «Життя у місті Чернігові. Що думають чернігівці про умови  життя у своєму районі, на своїй вулиці».

Актуальність такого дослідження обумовлена одним із найважливіших принципів стійкого розвитку міста  -  залучення місцевої громади до співпраці, аналіз економічного та соціального середовища міста на основі отримання достовірної інформації щодо соціально-економічних умов життя містян.

Предметом дослідження стали актуальні соціально-економічні і побутові проблеми чернігівців, їх ставлення та оцінка діяльності органів місцевої влади, якості надання послуг.

Соціологічне дослідження проводилося у березні-квітні 2019 року.

Методом збору інформації було анкетне індивідуальне формалізоване інтерв’ю face-to-face за стандартною технологією вуличного (поквартирного та будинкового) опитування за місцем постійного проживання на всій території міста

Обсяг районованої вибіркової сукупності був складений на підставі кластерного об'єднання за територіальною ознакою і склав 5071 респондентів – постійних жителів мікрорайонів міста.  Похибка становить не більше 2,1%.

ОГОЛОШЕННЯ