ua en

Магістра групи МПЕп-181 Димерця Андрія Віталійовича з перемогою (диплом ІІ ступеня) у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю – 141 Електроенергетика, електроніка, електромеханіка, який проходив у Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського. Керівник роботи – к.т.н., старший викладач кафедри електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки Городній О.М.

ОГОЛОШЕННЯ