ua en

7 лютого 2019 року за ініціативи Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації відбулася ХІІ обласна науково-практична конференція «Жінки Чернігівщини: історія і сучасність» на тему: «Роль жіночого фактора у розвитку об'єднаних територіальних громад», на якій обговорювалися актуальні питання посилення політичної, економічної та соціальної участі жінок  на місцевому та регіональному рівнях.

До заходу долучилася й делегація нашого університету. Були підготовлені доповіді: О.Є. Мельник, к.філос.н., доц., проректор з науково-педагогічної та виховної роботи ЧНТУ «Інноваційні підходи в організації роботи центру гендерної освіти Чернігівського національного технологічного університету», Н.А. Ємець, к.філос.н., доц., керівник Центру гендерної освіти ЧНТУ «Вихідні принципи гендерного підходу у вихованні гендерно-відповідальної поведінки студентської молоді», К.О. Кальницька, к.психол.н., доц., завідувачка кафедри організації соціально-психологічної допомоги населенню ЧНТУ «Нові рольові позиції жінки у розвитку громади», В.В. Жидок, к.ек.н., доц., завідувачка кафедримаркетингу, PR-технологій і логістики ЧНТУ, Т.В. Забаштанська к.ек.н., доцент кафедри маркетингу, PR-технологій і логістики ЧНТУ, Л.В. Бабаченко к.ек.н., доцент кафедри маркетингу,  «Тиражування гендерних стереотипів через засоби масової інформації та їх вплив на реальне життя», С.М. Задорожна к.ек.н., доцент кафедри менеджменту  і державної служби ЧНТУ «Гендерне бюджетування в об`єднаних територіальних громадах», Н.В. Шакун к.філос.н., доцент кафедри соціальної роботи  ЧНТУ «Розширення участі жінок у політичному житті:  труднощі та досягнення».

В конференції взяли участь представники органів місцевого самоврядування, громадських та профспілкових організацій, закладів вищої освіти Чернігівщини.

ОГОЛОШЕННЯ