ua en

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
з тематичного напряму «Сталий розвиток за участі місцевих громад»

Проект Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» оголошує Всеукраїнський конкурс наукових робіт з напряму «Сталий розвиток за участі місцевих громад».

До участі в конкурсі запрошуються студенти 3-6 курсів вищих навчальних закладів – партнерів Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Партнерами проекту є: Чернігівський державний технологічний університет, Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Полтавська державна аграрна академія, Харківський національний економічний університет,  Черкаський державний технологічний університет, Сумський державний університет, Ужгородський національний університет, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, Херсонський державний аграрний університет, Національний університет «Острозька академія», Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля та ін..

Наукові роботи мають ґрунтуватись на результатах самостійного дослідження одного з аспектів розвитку громад в Україні. Орієнтовні напрямки / теми досліджень додаються.

Вимоги до конкурсних робіт:

 • Робота повинна складатися зі вступу, основної частини, висновків. У розгорнутій вступній частині формулюється досліджувана проблема, окреслюється її значення та сучасний стан вирішення, описуються обрані конкурсантом методи. В основній частині стисло подається аналіз результатів дослідження. У висновках коротко формулюються основні результати роботи.
 • Робота має супроводжуватися списком використаних джерел з обов’язковими посиланнями в тексті роботи.
 • Приймаються до розгляду роботи обсягом до 15 сторінок А4, набраних у редакторі Microsoft Word.

Шрифт - Times New Roman. Розмір – 14. Міжрядковий інтервал - 1,5.

Конкурсна робота українською мовою та заповнена анкета учасника конкурсу надсилається ВИКЛЮЧНО в електронній версії (текстовий редактор MS Word або PDF) на адресу: tetyana.diyeva@undp.org.ua. Анкету учасника можна завантажити за адресою: http://cba.org.ua/ua/news/announcements/1129--l-r.

Останній термін подання конкурсних робіт – 15 травня 2012 року (включно).

Усі отримані роботи будуть зашифровані та передані на оцінку журі, до якого входитимуть викладачі курсів зі сталого розвитку та представники Проекту. Результати конкурсного відбору будуть повідомлені на початку червня 2012 року.

Автори 20 найкращих робіт будуть запрошені до участі у тижневій літній школі «Сталий розвиток за участі місцевих громад», що відбудеться в одній з областей України у серпні 2012 року.

Консультації за тел.: (050) 446 50 04; (050) 417 96 68, e-mail: tetyana.diyeva@undp.org.ua.

Додаткова інформація та новини конкурсу - на сайті: www.cba.org.ua та у Facebook: «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» http://www.facebook.com/cbaproject та "Сталий розвиток" у вищій освіті http://www.facebook.com/development.edu.

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ / НАПРЯМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Розвиток громади: умови, складові, механізми, загрози та перспективи
 • Чим відрізняється Організація громади (ОГ) від інших форм об’єднань громадян
 • Форми самоорганізації населення в контексті розвитку громад
 • Співпраця між громадянами та владою: механізми, переваги та результати
 • Залучення громад до процесів місцевого розвитку: механізми та значення
 • Спільне планування на рівні громад: роль та механізми
 • Позитивні ефекти мобілізації громад
 • Що робить Форум місцевого розвитку ефективною платформою для співпраці між громадянами та представниками влади?
 • Ресурсні центри громад: роль, перспективи стабільної діяльності та розвиток потенціалу
 • Забезпечення сталість реалізованих мікро-проектів громад
 • Роль організації громади в підтримці життєздатності інфраструктури громади
 • Реалізація лідерського потенціалу на місцевому рівні (case study)
 • Джерела фінансування ініціатив місцевих громад
 • Вплив реалізації мікро-проектів громад на умови надання освітніх послуг
 • Вплив реалізації мікро-проектів громад на умови надання медичних послуг
 • Вплив реалізації мікро-проектів громад на енергозбереження
 • Вплив реалізації мікро-проектів громад на стан навколишнього середовища
 • Особливості соціальної мобілізації в українських умовах
 • Приватний сектор як фактор розвитку громади. Як мотивувати бізнес вкладати кошти в проекти громад? Кращі приклади
 • Розбудова потенціалу громад в рамках Проекту МРГ: значення тренінгів та перспективи для подальшого розвитку
 • Розбудова потенціалу представників місцевої влади в рамках Проекту МРГ
 • Налагодження зв’язків та розбудова мереж практиків як інструмент розвитку громад
 • Залучення громадян до відтворення інфраструктури громад: на що це впливає?
 • Прозорість та підзвітність в діяльності організації громади
 • Спільне оцінювання як механізм організаційного розвитку організації громади
 • Розвиток громад та соціальні медіа
 • Гендерний аспект мобілізації громад
 • Вплив соціальної мобілізації на молодіжне середовище в сільській місцевості
 • Роль місцевих медіа в успішному розвитку громад
 • Процедури проведення тендеру на рівні організації громади (ОГ)
 • Значення викладання сталого соціального розвитку у вищих начальних закладах
 • Потенціал для відтворення підходу, орієнтованого на громаду
ОГОЛОШЕННЯ