ua en

Важливою складовою частиною якості вищої освіти і конкурентоспроможності випускників університету є професійно-практична підготовка, яка є передумовою працевлаштування студентів.

Студенти групи ЛС–161 спеціальності 205 «Лісове господарство» ННІ бізнесу, природокористування і туризму в рамках вивчення дисципліни «Лісова таксація» відвідали ДП «Остерський військовий лісгосп». На практиці оволоділи вміннями вимірювати біометричні показники дерев у лісовому насадженні, використовуючи найрізноманітніше лісотаксаційне обладнання: висотоміри, далекоміри, реласкопи, інструменти для визначення приросту та ін.

Практичний досвід та теоретичні знання в сукупності формують затребуваного спеціаліста.

ОГОЛОШЕННЯ