ua en

У журналі «Економіст» за січень 2012 року опублікована стаття д.е.н., проф. Сергія Миколайовича Шкарлета «ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ БІНАРНОГО ТИПУ», у якій аналізуються проблеми розвитку економіки України, забезпечення надійності та ефективності функціонування держави та розглядаються нові підходи до розробки дієвої Стратегії сталого розвитку.

Розроблено та обґрунтовано алгоритм формування й реалізації оптимальної для України Стратегії сталого розвитку циклічно-бінарного типу в умовах ресурсних обмежень. Удосконалено (на засадах поєднання й реалізації положень системно-комплексного, синергетичного, об’єктно-цільового, ресурсно-функціонального підходів із принципами класичної термодинаміки) структурно-логічні схеми та методи ідентифікації трансформаційних змін, що полегшує практичне запровадження нового стратегічного інструментарію задля регенерації економічної системи держави.

ОГОЛОШЕННЯ