ua en

Шановні колеги!
Інформуємо Вас про проведення 27 листопада  2018 року на базі Чернігівського національного технологічного університету ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку” (заочна форма), з нагоди 25-річчя кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету. До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі вищих учбових закладів, аспіранти, фахівці-практики, підприємці та студенти.

Метою проведення заходу є обмін досвідом наукових досліджень щодо проблем обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в системі управління підприємством.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • Національний та міжнародний досвід і напрями розвитку бухгалтерського обліку як науки та практичної діяльності;
  • Обліково-аналітичне забезпечення звітності підприємств як основи для прийняття управлінських рішень на мікро- та макрорівнях;
  • Економічний аналіз діяльності підприємств: стан та перспективи розвитку.
  • Міжнародний та національний досвід організації, функціонування та розвитку аудиту.
  • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки  підприємства.
  • Оподаткування діяльності підприємств: проблеми та перспективи розвитку.
  • Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні.

Запрошення,
Приглашение
Invitation
ОГОЛОШЕННЯ