ua en

Студенти групи ПД-181 Інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету разом із викладачами кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права започаткували добру традицію – поєднання активного відпочинку та здобуття нових знань через екскурсії.

Так, 23 вересня за ініціативи доцента кафедри ТІДПКП к. пед. н. І.Г. Карпової відбулась екскурсія студентів до Києва з відвідуванням Музею води («Водно-інформаційного Центру») та Музею народної архітектури та побуту України у Пирогово. В екскурсії, крім студентів спеціальності «Правоохоронна діяльність», взяли участь студенти факультету соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації. Екскурсія відбулась за підтримки та сприяння зав. кафедри к. іст. н., доцента О.Г. Козинець та викладачів кафедри.

Усі отримали цікаві й незабутні враження.

ОГОЛОШЕННЯ