ua en

Редакційна колегія журналу запрошує до публікації наукових статей у черговому номері (2(12)2018 р.), випуск котрого запланований на листопад 2018 р.  

Збірник є виданням, що включено до Переліку наукових фахових видань України з ФІЛОСОФІЇ (Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 р. № 515), а також, індексується в  бібліотечних, реферативних та наукометричних базах, зокрема Index Copernicus, Ulrichsweb™ Global Serials Directory, BASE: Bielefeld Academic  Search Engine, Google Scholar, РІНЦ, УРАН та інших каталогах наукових публікацій.

У збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи, розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства. До співпраці запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, магістранти і всі, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи і філософії, в тому числі, ґендерними аспектами зазначених напрямків.

Термін подачі статті в наступний номер (2(12)2018 р.) – до 15 жовтня       2018 р.

Кількість авторських екземплярів – за бажанням автора (сума сплати за публікацію залежатиме від кількості авторських екземплярів).

З правилами оформлення та умовами публікації можна ознайомитися на сайті видання (psw.stu.cn.ua).

ОГОЛОШЕННЯ