ua en

ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галуззі знань «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА»)

у 2018 році відбудеться:
07.08.18 р. (вівторок) о 10.00 – тестування
07.08.18 р. (вівторок) о 12.00 – співбесіда

ОГОЛОШЕННЯ