ua en

16 – 17 липня 2018 р. доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Н.А. Ємець, студенти юридичного факультету Хименко Анастасія (гр. ППР 171) та Городній Максим (гр. ТПР 171) взяли участь у літній школі-тренінгу «Навички та вміння успішної кар’єри», що проводилася кафедрою логіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тренінг включав два модулі: “Критичне мислення” і “Ефективна комунікація”.

Тренінгові заняття проходили з використанням спеціальних вправ, які базувалися на прикладах зі ЗМІ, реклами, соціальних мереж тощо, тестів, ділової гри із застосуванням відео-зйомки. Слід зазначити, що в нагоді стали знання та вміння, які отримали студенти у курсі вивчення логіки.

Учасники вчилися бачити та розв’язувати нестандартні задачі, створювати нові ідеї, думати креативно, розвивати свої комунікативні навички, вміння відстоювати власну точку зору у суперечці, грамотно висловлювати свою позицію, реагувати на маніпулятивні виверти.  Це сприятиме оволодінню інструментами критичного мислення, розвитку умінь їхнього застосування на практиці, а, в майбутньому, – кар’єрному  зростанню і усвідомленню себе як самодостатньої та впевненої у собі особистості.

ОГОЛОШЕННЯ