ua en

З 25 по 29 червня 2018 року в  ІПММС НАН України, ЧНТУ та ДНВЦ ЗС України пройшла Тринадцята міжнародна науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС ’2018” присвячена 100-річчю національної академії наук України.

ОРГАНІЗАТОРИ

 • Міністерство освіти і науки України
 • Національна Академія наук України
 • Академія технологічних наук України
 • Інженерна академія України
 • Університет Гліндор, м. Рексхем, Великобританія
 • Технічний університет Лодзі, Польща
 • Технічний університет м. Рига, Латвія
 • Технологічний університет м. Таллінн, Естонія
 • Університет Екстрамадура, м. Бадахос, Іспанія
 • Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, Білорусь
 • Інститут проблем математичних машин і систем (ІПММС) НАН України
 • Інститут прикладної математики ім. М.В. Келдиша РАН, м. Москва, Росія
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»
 • Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
 • Чернігівський національний технологічний університет
 • Державний науково-випробувальний центр ЗС України

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Обмін досвідом наукових досліджень, організаційної та науково-практичної роботи з питань:

 • сучасні аспекти математичного та імітаційного моделювання систем в екології;
 • сучасні аспекти математичного та імітаційного моделювання систем у виробництві;
 • сучасні аспекти математичного та імітаційного моделювання систем в інформаційних технологіях;
 • сучасні аспекти науково-промислового співробітництва в електронній та комп’ютерній  інженерії.

 ПАРТНЕРИ  КОНФЕРЕНЦІЇ

 • компанія «S&T Ukraine», 
 • компанія «SOLVE CARE FOUNDATION»,
 • компанія «Ukr Soft».

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Методи математичного та імітаційного моделювання систем
 • Інструментальні засоби математичного та імітаційного моделювання систем
 • Математичне та імітаційне моделювання систем в екології, виробництві, інформаційних технологіях
 • Модельно-орієнтоване управління технологічними процесами та організаційними системами
 • Математичне та імітаційне моделювання зразків техніки спеціального призначення

У конференції «МОДС 2018» брало участь 213 учасників від 35 організацій.

США – 1, Великобританія – 1, Болгарія – 1, Білорусь – 3, Росія - 2, з України - 205 учасників.

На пленарному засіданні заслухано 4 доповіді:

 1. директор ІПММС чл.-кор. НАН України Морозов Анатолій Олексійович - вступне слово.
 2. К.т.н., с.н.с. Гречанінов В.Ф. «Розвиток автоматизації управління в секторі безпеки і оборони».  генерал-лейтенант Гречанінов В.Ф., Перший заст. Міністра оборони України (1992-1993), Командуючий Силами ЦО України (1998-2001), Державна служба надзвичайних ситуацій при МВС України.
 3. Д.т.н., професор Зайченко Ю.П. «Метод индуктивного моделирования — нечеткий МГУА в задачах прогнозирования на финансовых рынках» д.т.н., проф., професор кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ 
 4. К.т.н., с.н.с. Дмітрієв В.А.  «Математичне та імітаційне моделювання у процесі розробки та випробувань техніки спеціального призначення» заступник начальника ДНВЦ з наукової роботи.

Заслухано 33 доповіді по 4 секціях.

ОГОЛОШЕННЯ