ua en

22 червня 2018 року підписано Меморандум про співпрацю між Чернігівським національним технологічним університетом та Іванівською сільською радою, яка є ключовою ланкою об’єднаної територіальної громади. У церемонії підписання взяли участь ректор ЧНТУ д.е.н., професор Шкарлет Сергій Миколайович та сільський голова Гарус Сергій Іванович, який став ініціатором налагодження співпраці, а також директори і декани університету. З презентацією інноваційних продуктів виступила начальник науково-дослідної частини ЧНТУ к.е.н., доцент Сизоненко Олена Володимирівна. Приємно, що до заходу приєднались представники талановитої молоді територіальної громади, які є потенційними абітурієнтами ЧНТУ.

За словами С.І. Гаруса, сьогодні в Україні вже не викликає сумнівів необхідність та актуальність планувальної діяльності на місцевому рівні. В нашій державі, як і в інших країнах світу, активно розвивається і запроваджується стратегічний підхід до планування сталого територіального розвитку. Це пов’язано з перевагами даного методу для всіх основних учасників цього процесу (влади, підприємницьких структур, територіальної громади), а саме:

  • підвищується наукова і практична обґрунтованість соціально-економічних та організаційних заходів, ефективність прийнятих управлінських рішень; • значно розширюється коло учасників планувального процесу, повніше враховуються їх інтереси й потреби;
  • планувальний процес є прозорішим для всіх суб’єктів господарювання, створюються можливості для досягнення спільних цілей, об’єднання матеріальних і фінансових ресурсів суб’єктів різних форм власності, і як результат - скорочуються терміни досягнення кінцевих цілей програми, що є бажаним для об’єднаних громад;
  • є можливість органам місцевого самоврядування спрямовувати зусилля громади на розв’язання нагальних економічних, соціальних, екологічних проблем, активно впливати на стабілізацію ситуації у соціально-економічній сфері;
  • повніше використовується потенціал території для активізації економічних перетворень та розвитку територіальної громади.

Нині суттєво видозмінюються функції, що реалізуються під час планувального процесу, зазнає змін сама роль планування у системі місцевого управління. Воно все більше стає інструментом підвищення конкурентоспроможності території, засобом згуртування різних суб’єктів територіального розвитку навколо нових цінностей і довгострокових пріоритетів. Така активізація планувальної діяльності, з одного боку, є закономірним етапом розвитку території, з іншого - намаганням знайти адекватні інструменти, які б допомагали відповісти на виклики сучасного глобалізованого світу, коли істотно пришвидшуються різноманітні зміни, в тому числі економічні, соціальні, технологічні, екологічні тощо. Додатковим виміром глобалізації є розвиток інформаційного суспільства, що генерує нові численні види діяльності, які управлінці мають враховувати задля цілей сталого місцевого розвитку.

Зважаючи на високий фаховий потенціал Чернігівського національного, технологічного університету, інноваційний характер наявних науково-технічних розробок Іванівська сільська рада запрошує до співпраці студентів університету по питаннях розробки Стратегії розвитку Іванівської ОТГ, написання проектів для отримання грантів. Студенти матимуть можливість проходження практики в об’єднаній громаді, братимуть участь у написанні щорічних програм соціально-економічного розвитку та культурного розвитку території.

Іванівська сільська рада розраховує на можливість поповнити кадровий резерв висококваліфікованими спеціалістами у сфері фінансів, обліку і аудиту, державного управління, маркетингу та туризму, ІТ-технологій, геодезії та землеустрію, архітектури і будівництва, юриспруденції та соціальної роботи  тощо.

ОГОЛОШЕННЯ