ua en

Важливим напрямком діяльності Центру Гендерної Освіти ЧНТУ є підвищення кваліфікації його співробітників, засвоєння ними інноваційних гендерних технологій, участь у обговоренні громадських та державних просвітницьких ініціатив, вивчення досвіду роботи експертів з рівних прав та можливостей. Зокрема, зав. кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доц. Н.В. Шакун пройшла тренінг за методикою MAIL "Рівноправне партнерство чоловіків та жінок для демократичного розвитку України", що відбувся 23-24 березня 2018 р. у м. Чернігові.

Захід ініційовано Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) з метою розширення прав і можливостей для збільшення політичної участі жінок та у прийнятті рішень у політичних і виборчих процесах. 

В рамках тренінгового модуля "Рівноправне партнерство чоловіків та жінок для демократичного розвитку країни" учасники проаналізували проблему рівності у родині, з'ясували специфіку продуктивної, репродуктивної та суспільної роботи, а також особливості гендерного розподілу праці. Важливим було засвоєння гендерного глосарію та огляд гендерних стереотипів у суспільстві. Міркували над тим, що можна вважати проявом насильства, сексуальними домаганнями та експлуатацією.

Цінним стало детальне ознайомлення з Резолюцією Ради Безпеки ООН 1325, ключові елементи якої передбачають: представництво та участь у прийнятті рішень, захист від насильства, справедливість, гендер та підтримання миру, ініціативи жінок на місцевому рівні. Обговорили також завдання та заходи, які плануються Кабінетом Міністрів України в рамках реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 р.

ОГОЛОШЕННЯ