ua en
До 204-ї річниці від дня народження Кобзаря

У рамках підготовки та відзначення 204-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка Чернігівський національний технологічний університет проводить ШОСТИЙ ВІДКРИТИЙ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС, ПРИСВЯЧЕНИЙ КОБЗАРЮ, «МІЙ ШЕВЧЕНКО».

Положення про конкурс «МІЙ ШЕВЧЕНКО»

  • Мовно-літературний конкурс проводиться з метою вшанування творчої спадщини Тараса Шевченка, виявлення творчо обдарованої студентської молоді, розвитку її потенціалу; розкриття неосяжності Шевченкового таланту, визначення ролі великого сина українського народу; виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу; прищеплення любові та пошани до слова українського Пророка; виховання почуття національної гідності, гордості за великого патріота України.
  • Конкурс «Мій Шевченко» – це представлення студентською науковою молоддю своїх досліджень феномену Тараса Шевченка та сучасного прочитання його творчості на розгляд журі.

  Конкурс проходить у таких номінаціях:

  • конкурс есе на теми: „Борітеся – поборете”, „У всякого своя доля і свій шлях широкий”, „Ну що б, здавалося, слова” тощо;
  • конкурс студентських наукових робіт.*

*Для участі у номінації „Конкурс наукових робіт” подаються самостійно підготовлені науково-дослідницькі роботи з проблем наукової та художньої рецепції творчості Тараса Шевченка, які є пошуковими за своїм характером, мають наукову новизну й практичну цінність.

Наукові роботи й есе виконуються українською мовою.

Конкурс проводиться з 12 березня до 5 квітня 2018 року. Творчі роботи подаються на кафедру філософії і суспільних наук (електронна адреса: konkurs_shevchenko@ukr.net)

3. У Конкурсі можуть брати участь студенти ЧНТУ.

Оформлення наукових робіт для участі в Конкурсі здійснюється згідно з такими вимогами:

  • Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал - 1,5, кегль - 14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 (210 х 297 мм), до 40 рядків на сторінку.
  • Обсяг зброшурованої конкурсної наукової роботи не повинен перевищувати 20 сторінок. Обсяг есе – до 5 сторінок.
  • Конкурсна наукова робота повинна мати титульний аркуш, зміст, вступ, виклад основного змісту дослідження, висновки, список використаної літератури.
ОГОЛОШЕННЯ