ua en

Державний фонд фундаментальних досліджень оголошує конкурс Ф83 – Конкурс наукових проектів молодих вчених

На конкурс подаються проекти за наступними напрямами:

 • математика, механіка, інформатика;
 • фізика;
 • хімія;
 • матеріалознавство;
 • нові перспективні технології;
 • біологія;
 • науки про Землю, екологія;
 • соціогуманітарні дослідження.

Учасники конкурсу - науково-педагогічні, наукові працівники, які працюють, навчаються у вищому навчальному закладі, науковій установі та на момент подання проекту на конкурс відповідають таким вимогам:

 • вік до 35 років;
 • докторант або доктор наук, віком до 40 років.

Кінцевий термін подяння запитів – 28 лютого 2018 року.

Для подання запиту необхідно заповнити он-лайн форму запиту на конкурсному ресурсі ДФФД – contest.dffd.gov.ua, та надати до дирекції ДФФД 1 друкований примірник запиту із наступними документами:

 • гарантійний лист на бланку організації за підписом керівника організації чи посадової особи, що відповідає за науковий напрямок (за запропонованим зразком);
 • копія паспорта – 1 сторінка;
 • для докторантів до 40 років – довідка про статус докторанта;
 • для докторів до 40 років – копії диплома про присудження наукового ступеню доктора наук.

З умовами конкурсу можна ознайомитися на офіційному веб-сайті ДФФД за посиланням:

http://www.dffd.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=287&lang=ua

ОГОЛОШЕННЯ