ua en

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складений перший рейтинг закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії, що відбулась у 2017 році.

За кількістю осіб зарахованих на навчання за кошти державного бюджету Чернігівський національний технологічний університет посів 48 місце. У рейтингу враховуються всі особи, які зараховані на навчання за кошти державного бюджету на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання. Рейтинг також включає показники «Зараховано на контракт», «Співвідношення кількості осіб зарахованих на контракт до зарахованих на бюджет», а також конкурс на 1 бюджетне місце. 

Детальніше з рейтингом можна ознайомитися за посиланням:
http://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/59047/

За кількістю осіб зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) Чернігівський національний технологічний університет посів 56 місце. У рейтингу враховуються всі особи, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

Детальніше з рейтингом можна ознайомитися за посиланням:
http://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/59048/

ОГОЛОШЕННЯ